Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'херметични'.

Открити 1 резултат

  1. СЕДЕМТЕ ХЕРМЕТИЧНИ ПРИНЦИПА ИЛИ СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА НА ПРИРОДАТА Учителя нарича седемте херметични Принципа седем Принципа на Природата, т.е. Принципи, по които Природата работи. Затова сложих заглавие Седемте Принципа на Природата. Учителя на много места изнася тези Принципи цялостно, като ги формулира накратко. На други места поотделно говори за един или друг Принцип. Според моите проучвания на беседите има цели беседи върху един или друг Принцип. Смятам, че има беседи за всеки един от седемте Принципа, защото както казах, Учителя ги нарича Принципи на Природата, а Той изнася Учението на Природата, което и Хермес е изнесъл на времето. Като говори в една от беседите за Принципа на аналогията, Учителя казва: " Аз бях първият, който внесох този Принцип в науката". Знае се исторически, че този Принцип е изнесен и въведен в науката от Хермес. Той е вторият от седемте Принципа - Принципът на съответствието. И беседите на Учителя са изградени върху този Принцип на съответствията, според който съществува съответствие между видимия и невидимия свят, между това, което наблюдаваме в сетивния свят, във видимата природа и това, което е скрито от нашия поглед. Учителя винаги изхожда от видимото и отива към невидимото по Закона на съответствията. Има много беседи посветени на този Принцип, като Учителя го разглежда от различни страни. В следващото изложение ще представя седемте Принципа, както са предадени от Хермес и са предавани от уста на ухо в течение на повече от шест хиляди години. В началото на настоящия век те са публикувани и Учителя вече говори открито за тях. Седемте херметични Принципа, върху които е основана Херметичната наука и философия, са следните: 1. Принцип на ментализма или принцип на Ума. 2. Принцип на съответствията или аналогията. 3. Принцип на вибрациите. 4. Принцип на полярността. 5. Принцип на ритъма. 6. Принцип на причинността - на причина и последствия. 7. Принцип на възпроизвеждането, на създаването или на пола. Учителя го нарича още Принцип на рода или Принцип на единството. Върху тези седем Принципа Учителя е изградил Паневритмията.
×