Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'художници'.

Открити 1 резултат

  1. VII. КАРТИНИ НА ХУДОЖНИЦИ НА ИЗГРЕВА От инвентаризационния опис на имуществото на Верска Общност „Бяло братство", намерено при инвентаризацията на 1 декември 1957 г., комисия в състав: Никола Антов, Коста Стефанов, Жечо Панайотов и Влад Пашов намерили следните данни за картини на художници: 1. Вещи в Салона - Молитвения дом. Под N 34 - Портрет на Учителя, 85/65 см., от Цветана Щилянова. Под N 35 - Портрет на Учителя на нивата, 70/53 см., от Михаил Влаевски. Под N 36 - Образ на Христа, 70/60 см., от Ст. Иванов. Под N 37 - Портрет на Учителя - профил, 67/57 см., от Михаил Влаевски Под N 38 - Портрет на Учителя - анфас, 85/65 см., от Михаил Влаевски Под N 39 - Картина от 5-тото езеро 110/84 см., от Цветана Симеонова. Под N 40 - Картина „Творческите сили на природата", 90/80 см., от Цветана Симеонова. Под N 41 - Картина „Паневритмия", 115/88 см., от Цветана Симеонова. Под N 42 - Картина „Вярата", 100/70 см., от Цветана Симеонова. Под N 43 - Картина, 85/75 см., от Цветана Симеонова. Под N 44 - Картина „Паневритмия", 65/75 см., от Генчо Алексиев. Под N 45 - Картини две, „Арахангел Михаил", 45/65 см., от Михаил Влаевски. Горните картини са имали оценка от заложната къща и са продадени на изгревяни. Цената се е движила между 500-1600 лева тогавашни пари. 2. Вещи в стола, Изгрев, отговорнички Елена Андреева и същата комисия: Под N15: А) Картина - Барелеф „Тайната вечеря". Б) Акварел - Пейзаж със стъкло и рамка 66/68 см., от Генчо Алексиев. В) Плодородие - зеленчуци, креда, 66/64 см, рамка и стъкло, от Цветана Симеонова Г) Плодородие - плодове, 78/62 см. без стъкло и рамка, блажни бои от Цветана Симеонова. Д) Циклами - 48/40 см. с рамка и стъкло, с креда, от Цветана Симеонова Е) Пейзаж - акварел, 68/57 см. с рамка и стъкло, от Генчо Алексиев. Ж) Портрет на Учителя - репродукция на Цветана Щилянова, с рамка и стъкло 28/28 см. Горните картини са имали оценка и са продадени също от заложната къща на изгревяни. Под двата описа следват подписите на цитираните в началото лица. Днес тези картини са разпръснати, никой не знае за техните автори и че са били окачени в Салона на Изгрева с разрешението на Учителя Дънов. Справката направил: Вергилий Кръстев. ХУДОЖНИЦИ НА ИЗГРЕВА 1. Виж „Изгревът" том II, стр. 194, 195, 196. 2. Виж „Изгревът" том IX, стр. 338-339; том IX, стр. 516-519; 3. Какви картини имаше по стените в Салона на Изгрева - виж „Изгревът" том II, стр. 196.
×