Jump to content

СИЛА - ГЕОРГИ ТАХЧИЕВ


valiamaria
 Share

Recommended Posts

СИЛА

Г. Тахчиев

Силата на човека е в неговата права мисъл за Бога, за ближния и за себе си.

Силата на човека е в неговата любов към Бога.

Силата на човека е в неговото безсилие да насилва и в неговата възможност да помага и освобождава.

Силата на човека е в неговия мир. Само при пълен мир можем да проявим нашата положителна и творческа сила.

Силата на човека е да отвръща на злото с добро.

Силата на човека е в любовта, в която той живее.

Постъпка, на която подбудата е Любовта, ражда сила у нас.

Силата на човека е в това, щото с нищо да не ощетява другите.

Силата на човека е в неговата готовност да изплати своите дългове.

Силата на човека е в намирането на онова нещо, което дълго време е търсил и без което е невъзможен неговият живот.

Силата на човека е в разбиране езика на душите на онези, с които влиза в общение.

Силата на човека е в отзивчивостта и към най-малката любов на другите.

Силата на човека е в онова преживяване, когато се радва на чуждия успех като на свой.

Силата на човека е в смирението, което проявява пред всека Божествена проява, в когото и да я види.

Силата на човека е в пълното доверие, с което посрещаме другите.

Силата на човека е в неговата светла и права мисъл, в правене връзка между фактите.

Силата на човека е в онзи момент, когато душата се отваря да възприеме живота.

Силата на човека е в присъствието на Бога в него.

Силата на човека е в даване подтик на Божественото начало в другите.

Силата на човека е да отстъпва пред по-силните и да помага на по-слабите.

Да отстъпваш на време, се иска сила и разум, тъй както, за да се спуснеш по наклонната плоскост, е нужна сила и умение.

Силата на човека е да познава границите на своите сили и правилно да си служи с тях.

Силата на човека е да се почувства извор на всичко красиво.

Силата на човека е да се радва и на най-малкия свой успех.

Силата на човека е да знае, дали е прав в своите твърдения и да не влиза в конфликт с никой човек.

Силата на човека е в неговата искреност и чистота, когато прави своите преценки.

Користолюбието прави човека да изгуби своите духовни сили, а безкористието го прави силен и свободен.

Силата на човека е във възможността сам да се учи от собствените си мисли.

Силен човек е онзи, които има смелостта да предприеме едно общополезно дело с риск да понесе всички последствия.

Силен човек е не само онзи, който е победил, но и този, който в борбата вярва, че ще победи.

Победата е право пропорционална на вярата в силата, с която се борим.

Силният винаги чувства своята сила и решително вярва в своята победа.

Силата на човека е във влизане в хармония със силите на природата.

Винаги победеният в своето подсъзнание се е съмнявал в своята сила.

Силен човек е не само праведният, но и всеки, който има смелостта да пожелае с цялото си естество да бъде праведен.

Силен става човек, когато разбере и вярва, че не е оставен на произвола, а има нещо в него непобедимо и мощно, което съзнателно го повежда през всички стръмни пътеки на живота.

Силен и умен човек е онзи, който знае, че има много още да учи и е готов да отстъпи, когато разбере, че не е на правата страна, и приема истината, от където и да идва тя.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...