Jump to content
Ани

2. Писмо от Елена Казанлъклиева до Мария Младенова

Recommended Posts

2. ПИСМО ОТ ЕЛЕНА КАЗАНЛЪКЛИЕВА ДО МАРИЯ МЛАДЕНОВА

23.март 1944 г., село Липница
Обична ми в Господа сестра Маре,
Получих ти писмото и разбрах, но не ти отговорих веднага, понеже рекох да мине празника на пролетта. Ний я прекарахме тук много добре. Радка беше тук и снощи имахме вечеря Господня. Вчера имах в изобилие - Слово и поезия и песни. Изпращам ти две песнички. Едната е: „О, иде вече той“, а другата е „Вера крепка ний държим“. А другите не са нотирани. Радка ги нотира, но нека брат Михал да ги прегледа и ако има нещо в тактовете да ги поправи. Днес ще ги изпращам и двете на Учителя. Думите да не се изменят, но ако може да се замести с някоя от същия род дума, с по-мека и звучна, да се сложи. Понеже съм бедна от речника и не зная как се пише по правилата, как се редят стиховете, то което съм могла, писала съм. Когато дойде песента, аз я слушам като в радио вътре в мен и много добре я схваща душата ми, но когато почвам да я предавам на апарата, той е несъвършен. Ако бях разбирала от тия важни правила, чудни ще бъдат песните. Защото гласа не може да изрази онези небесни гласове, нито пък думите да се преведат. Аз съм като някой беден преводач на ангелския език. Искам да се прзанимая малко, но все не остава ми време, понеже не мога да отхвърля работата си. Ако имам при мене някой, който разбира не само поезията и да разбира от тонове и тактове, но да можеше да разбира от онази вътрешна музика.
Давала съм да се поправят някои стихове, но те остават човешки. Вътрешната светлина, нежност, сладчина, тайнственост я няма. Затова и Учителят ми каза, че трябва да чета книги по това и да се развия и науча. Аз да си ги напиша, та отвън с една малка корекция. Но и то ще бъде.
Сега да дойдем по въпроса за Кортеска. Г-н Никола и Кортеска, жена му и дъщеря му са много близки души. Те от много отдавна са ликвидирали кармата си и са в любовта на една много пречистена Любов. Те са били преди един живот брат и сестра и тяхната майка е била Кортеска. Силна обич е била техната обаче са имали един баща, някой лорд богат, който живеел в разкош и е бил женогонец. Майката е ицдала надеждата си само в тия деца, но като не е могла да понесе пренебрежността на мъжа си, тя си е заминала и ги е оставила малки по на 8 и 10 години. Те са расли в пансиони и чужди за всички, те са ги третирани като обикновени чужди деца, особено като не са имали бащински грижа, бащина милувка, нежност, освен една студена парична сума. Заградени със суетни и обикновени деца, с егоистични сърца, то те още повече са се сближили братът и сестрата и заедно са споделяли своята тежка съдба. Така расли и свършили училище, живели са заедно, доволни от своята братска и сестринска любов, те са се опазили от половата любов и не са се оженили.
В миналия живот те са били родени във Франция, но когато са се видели и са се обикнали, нещастие се случва пак като причина, бащата на нея е бил против тяхната женитба и тя била принудена да вземе някакъв ректор в университета, който й бил избрал бащата. Обаче тя ражда едно момиче и след две години умира. Той не се е оженил и след шест годишна скръб по нея умира. В този живот се виждат, пак с любов се вземат, но тъй като те са в по- горна фаза на любовта, половата любов е попречила на нея. Дават й само Кортеска, да се яви майката на сцената. Майката Кортеска иска да се съгради отново онази духовна връзка между тримата и да работят в това духовно направление тъй като не иска да се връща във водовъртежа на прераждането. Тя иска чрез Кортеска да си довърши своите духовни тела, които й не достигат, и които като получи ще почне да работи в по-горни полета. От Кортеска не иска да не се жени съвсем, но сега няма условия и не е здравословен такъв брак. Ще дойдат по-добри условия, ще се приготвят подобри сърца и тогава за нея може да се яви и да дойде нейната сродна душа. А сега по никакъв начин да не се жени. Сега се женят слугите и слугините, които трябва да еволюират техните животински сърца. Нека учи, ако е свършила, нека си намери някоя по-лека или приятна работа, да обича природата, за да се свързва с по-висши същества. Да чете беседи, хубави окултни книги и да се вглъбява в себе си, като се съсредоточава дълбоко в своята душа. Тя трябва да се моли, за да се образува една броня, която ще я предпазва от външните лоши и нечисти влияния. Като се срещнем в Софи ще ви обясня по-подробно. Добре е ако си живее настрана в един по-спокоен мир, за да се развива по-бърже. Тук трябва да спазва много работи, за да бъде запазена. А за гдето се е оженил за Цветка наш Колю, то е за децата. Той им е бил задължен от много отдавнашни животи, когато той не е бил в тази напреднала душа. Но и те не са лоши деца, но понеже те са близки много на майката, тя ги е много галила, и от силната нейна топлина са се развили в тях едни кармически души, които действат върху децата и я изнудват да си плаща борча. Ако би разбрала това учение и ходеше по правилата Божествени, щеше да се развива и тя, и децата. А сега много повече плаща, а и няма ни мир, ни почивка.
Колю по този начин си плаща дългът и е свободен. Той е намерил начин: търпи и дава и не ги закача с нищо, свободни ги оставя. Но е време да надникне и вземе участие в този път, иначе не ще може да е в контакт с близките си души. Цвета не е лоша жена, добро сърце има, но е немарлива към душата си. Тялото й взема надмощие, има в него духове, които обичат живота и тия я оставят да се заинтересува. Но ще дойде време, когато този възход към материалния успех ще престане и тогава тя ще потърси, но дано не бъде късно. Понеже човек като не познава закона, той си събира причини за страдания. Понеже Христос вече си събира своите души, понеже цикъла е завършен, то които останат ще чакат пак 2000 години. И пак ще бъдат в този свят на мъчение и неправда. Тия, които са с Христа сега ще минат в по-горна фаза, а тия, другите, ще останат. Едните, които са с Христа не ще ги закача злото, защото няма да имат материал за злото. Но има души, които са записани, а изостанали, закъснели или в ума или в сърцето, или във волята, или има да съградят в себе си някоя добродетел, или да си организират някои важни органи в телата духовни. И ако те не са готови, ще минат през големи страдания, за да си създадат тия важни необходими органи в техните духовни тела и да се пречистят физическите им тела. Сега вярвам ме разбираш. Повече не може да се поясни, понеже поясняването става в тия- ,които го разбират. Още не са подготвени не може да го разбират.
За Възкреса писах, че може за Стоян да се ожени. С него ще има добър и сносен живот. За други, за сега не. Ако не й допада, да чака. И тя трябва да улегне, за да разбере какъв мъж иска. Човек трябва да се жени не само външно, но той трябва да има вътрешно съчетание. Не може кон и вол да се впрегнат в кола. Не може камила и кон да се впрегнат. Не може да се съчетаят гарван и песнопойна птичка. Животните много повече знаят и познават своята природа. За Мария казах, добре е да не се жени сега. Тя не е готова за това. Да се ожени за по-добър не е готова. Да се ожени за по-долен по душа, няма да живее. Затова трябва да работят върху себе си. Ние живота гледаме само върху външното, а истинския живот е вътре, как разбираш нещата и как ги цениш. Външното виждане колко струва. И всичко да имаш, като че нищо нямаш. Губиш време по него, правиш грехове, а изгуби ли се, да си вътре празна и живота е без смисъл.
За други не ме задължавай да гледам минали връзки. Много време ми отнема, а и полза няма ако те от любопитство искат. Да следва всеки пътя Божий. За тези с радост направям, защото има смисъл.
Целувам те в Господа Сестра Еленка Казанлъклиева

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×