Jump to content
Ани

18. Какво идва върху света

Recommended Posts

18. КАКВО ИДВА ВЪРХУ СВЕТА

Учителят предсказва за бъдещето, как България един ден ще стане голяма, голяма, велика България, която няма да има граници. А това, че да няма граници, това се дължи на всички ония народи, далечни и близки, които ще идват тука да посетят Учителя и да вземат Словото Му и да го разберат като го четат на български, ще учат български и естествено стават българи. Затуй казва, че няма да има граници. „Вие ще имате много, много работа един ден. Тогава ще се срещнете с тях. Голям глад ще има за Словото. За един лист ще има спорове кой да го има. Затова пазете всичко добре.“ Само нашата музика един ден ще остане - песни, Паневритмия и други музикални творения, които ние ще оставим. Тази музика, един ден когато дойдат в бъдеще новите хора, които ще оценят тази музика и ще я разработят и ще я направят популярна така, както ние желаем. В.К.: Това по отношение - перспектива на бъдещето, разпространение на Словото и проблема, че ще дойдат благоприятни условия когато всеки един къс хартия от Словото на Учителя ще се е търси. Г.Д.: И ще бъде оценена. Че всичко старо ще бъде пометено, ще изчезне. Ще остане само новото, Божественото Слово, което сега Той е проповядвал и песните, и музиката, новата музика ще остане. В.К.: Този разговор си го чул лично от Учителя? Г.Д.: Да, от Учителя е. „Помнете, аз присъствувам навсякъде“, казва Учителя. „Значи навсякъде присъствувам. Всякога казвайте: „Господ направи“, никога не казвайте „Аз го направих“, защото това ще бъде работа на антихриста. Това, което ви се даде, това е от Великите Учители. Да, от Великите Учители“. В.К.: Забелязвам, че вие по-рано когато ми говорихте, говорихте много по-свободно, но сега вие се смущавате понеже го записваме. Това е нещо съвсем естествено. Но вие постепенно, постепенно ще свикнете, ще се отпуснете, не сте свикнали. Г.Д.: Учителят още през 1940-41 г. тези няколко години говореше за тези събития, за в бъдеще, които идват и начерта на черната дъска два кръга, единия със стрелка с посока нагоре, другият със стрелката с посока надолу. Този, първия, който сочи нагоре това е бъдещето на бялата раса, който отива към възходяща степен и към еволюиране, а другия кръг със стрелката надолу, това е азиатската, черната раса, която в разстояние на 100 години няма да остане и помен от нея. Тя предстои да изчезне. Тези събития, които предстоят, това което е определено ще бъде вдигнато от тази планета, ще бъде изпратено на други планети, казва Учителят. В.К.: Ти как си го представяш това? Аз си го представям така. Те си заминават и тези души вече няма да им се позволи да се прераждат, ще се намали раждаемостта или може би ще се дойде до катаклизъм? Г.Д.: Една сестра запита: „Учителю, те пак ще се раждат тези престъпни души тука назадничави“. „А-а, казва, няма да се допушат, те ще бъдат пращани на други планети. Има други празни планети ненаселени, там ще бъдат изпращани всичките тези, които ще бъдат вдигнати от земята. Те не са подходящи за туй развитие на днешното време, когато земята влиза в една нова по-висша фаза и всичко онова, което е назадничаво няма да има условие да живее. Тъй както рибата като се извади от морето, тя умира, няма условие да живее. Така също и назадничавите души няма да има условия за тях вече“. В.К.: Да, така е. Г.Д.: Бъдещето е на бялата раса. Бялата раса има голямо бъдеще. И последната война казва Учителят ще бъде с жълтата раса, с Япония, Япония е главния организатор, тя ще организира Китай и другите азиатски страни и ще подеме една война с бялата раса на живот и смърт. Ще бъде дълга, продължителна, жестока и ще дойдат чак до Дарданелите, тука, но ще бъдат върнати, защото водите и въздуха са замърсени. Ще дойдат нови болести, холера, епидемии, ще мрат като мухи. Ще бъде унищожение на голяма част от човечеството. Той казва след 100 години като се почне от 1940 г. 100 години, това се пада 2040 година. До тогава 1/3 от тази раса ще остане. В.К.: Аз съм чувал едно изказване на Учителя, в което казва така: „В бъдеще Русия ще се ангажира с една дълга войн на изток“. Г.Д.: Да-а-а. В.К.: Сега в момента е ангажирана. Г.Д.: Д-а-а В.К.: Да не би след време именно това да доведе този конфликт между черната и бялата раса? Г.Д.: В тези години, в разговори, между които Учителят на групи с приятели слушахме изказванията и задаването на въпроси, Учителят каза така: „Виждате ли какво става по света? Аз запалих земята от четирите краища“ и замахна с ръка, каза: „Да гори“. Тъй че това са предсказания, годината беше 1940/41, тия години. На земята всички високи здания ще бъдат съборени от такива разни природни бедствия, земетресения, наводнения и разни други природни бедствия. Държавите, казва Учителят, две по две са любимки. Рано или късно Америка и Русия ще си подадат ръка, ще си отстъпят, ще дойдат до едно средно положение, което ще го нарекат „Идея за Бога“. Да. В.К.: Значи рано или късно те ще се споразумеят? Г.Д.: Значи Америка и Русия са любимки, казва Учителя и рано или късно ще си подадат ръка и ще оправят света под една идея, идея за Бога. В.К.: Аз понеже съм чувал от друго място, че те понеже нали на север кармически граничат, там при Камчатка и ги разделя една ивица от два километра, то те ще се обединят на север, т.е. в името на Истината ще се обединят. Г.Д.: Русия е, каза ни в Мърчаево, страж на мирът. Страж на мирът, значи, тя ще пази севера, като нахлуят от изток . Русия ще дава новите идеи, новото човечество, Америка - материалното. Америка е богата иначе и като земеделска страна и материално. Едната ще дава идейната страна, другата ще дава материалното, материалните блага. В.К.: Ти разказваше вчера, че Америка има кредит още за 100 години, така ли? Г.Д.: А, да, на Америка се дават отгоре още 100 години да бъде силна над всички народи. В.К.: Да бъде водителка. Г.Д.: Да бъде водителка, да. В.К.: Вероятно трябва да изпълнява някаква задача. Г.Д.: Именно, възлагат й отгоре. Америка има задача, тъй както сега тя се подготвя за бъдещата расова война. Тя е почнала фактически, но тази, в разстояние на 100 години човечеството ще оредее от тези расови войни и от тези природни бедствия, 2/3 от човечеството ще си замине. 1/3 от човечеството ще остане до 2040 година. В.К.: До 2040 година. Г.Д.: Да. В.К.: Значи нещата ще се придвижат към катаклизъм. Световен катаклизъм при положение, че населението от 2/3 загине. Г.Д.: „Аз запалих земята, каза Учителят, от четирите краища - да гори.“ Какво показва това? Това показва, че Учителят е дошъл да очисти земята, защото тя е изиграла ролята си, изминала тези години. До 1946 г. ли беше е била под влияние на Черната Ложа и е била в ада. Значи излязла е тогава от ада и влиза в една по-висша сфера и от тогава земята отива все по към една по-висша сфера, по-напредва. Затуй именно Учителят е дошъл сега, за да ликвидира с всичко туй назадничаво и да даде път на новия човек, на новите идеи. Затуй е дошъл да даде новите идеи. Учителят казва: „Господ е дошъл в България. Цялата земя, всички ще дойдат да се поклонят и както сега от всички държави дойдоха в България“. Това не е случайно, тази история. Тъй че Той каза на времето: „Комунизмът ще дойде. А ето комунизма, той ще свърши хубава работа, ако изпълни това, което е обещал. Ако не изпълни и той ще си отиде, ще дойдат земеделците, след земеделците ще дойдат социалистите, след социалистите идат идеите на Бялото Братство“. Това са думи, които съм чул от Учителя и фактически всички тези партии, които идват, те идват нали всяка партия идва да даде нещо, да остави нещо. И сега като помага на придвижването ни, но в края на краищата все по-съвършено идва и по-съвършено, докато дойде оня идеален комунизъм, идеален братски колективен дух и идея за общ колективен живот, за братски живот, защото досега както виждаме живеем, който дойде все мачка, все ни мачка. Човекът е загубил своята физиономия, така да се каже, своето верую е загубил, безверници станахме, зли станахме, едни други се ядем, бием се и убиваме, а човека не е туй, човека не е случайно дошъл. Човекът е дошъл да приложи идеята на Бога, да приложи идеята на Любовта, които всички да се чувстват като братя, като сестри. Благата казва, няма да има задържане за в бъдеще при новия човек. Благата ще вървят от ръка на ръка, няма да има заключване. От ръка на ръка, пари няма да има, а разменната монета ще бъде, казва, Любовта. В.К.: Понеже спомена за комуни, ти живя ли в онуй време когато бяха комуните? Г.Д.: Не съм. В.К.: Не си. Ти беше дошъл по- късно. Комуните бяха преминали. Но ти си слушал различни разкази от комуните защо не успяха? Г.Д.: Първата комуна, която са направили в Русе, в местността „Свирчовица“, на изток от Русе, ходихме там, работихме с бригадата и ходихме по тия места и сега. Там първи са направили комуна анархистите, там са вземали земя и са обработвали колективно и комунистите отделно и те са имали една комуна. Те са работили своята си земя. След това Бялото Братство също прави комуна, също на същите места. В.К.: По какво се различават тези комуни? Г.Д.: Те са работили всяка една идея поотделно, на анархисти и комунисти, и бялото Братство са имали отделни организации и са обработвали заедно, колективно се хранели, работели. Първи са ликвидирали комуната анархистите. От тях я купува Братството. Бялото Братство купува на анархистите земята там на комуната. Втори са фалирали след това комунистите. Също Бялото Братство купува земята им. И това стана една голяма площ на Бялото Братство. Братя Маркови там, Ватев, Марашлиеви и други, които са били и после вземали, че разделили я така на части. Тоя взима една част, други друга част и така са обработвали и в края на краищата също и тука не се успява, защото няма хора и няма идеалисти, които трябва да работят така да се каже разбрано, колективно и тъй завършва. След това Учителят тука е пращал приятели да контролират там, да помагат, но завършват зле поради туй, че ония искат да бъдат свободни, да си вземат печалбите за тях. Значи човека е още неподготвен за тези опити. Ние специално проверихме. Учителят главно така водеше нещата, че ние разбрахме, че човека още е малък, не е назрял за един братски колективен живот. В.К.: Където има користолюбие. Г.Д.: Да, така също и на Изгрева се получи, тъй също кой да командва, кой да владее, кой да взима благата, парите. Провали се всичко. В.К.: Всичко на база на користолюбие? Г.Д.: След туй идват комунистите, 1945 г. като идейни, но от началото още имало е идеалисти, но като дойдоха на власт идеалистите ги отстраниха и изчезнаха, защото едните държат едно, другите държат друго. На два лагера са. Едните имат един интерес, другите имат друг интерес. И така и комунизма не успява, въпреки че вземаха земята, съвременници сме, ето какво направиха. Обаче сега се иска, чака се да дойде онова време, да дойдат новите хора, та да може при нови условия да се проведе един правилен ред, идеен живот така да се проведе, да можем да покажем, че ние действително сме израснали, духовно израснали. И че сме истински човеци.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×