Jump to content
Ани

27. Черни и бели братя

Recommended Posts

27. ЧЕРНИ И БЕЛИ БРАТЯ

Г.Д.: В първите години във Варна, варненското братство се създали разни интриги и се разделили на две. На бели и черни братя и помежду си не са били в хармония. Тогава поканили Учителя да отиде във Варна, там да се поспоразумеят, да се оправят и Учителят решил да пътува един ден с Йорданка Жекова и отседнал у тях. Когато пристигнали на гарата имало посрещани, обаче те всички не познават Учителя кой е. С Учителя пътували и други наши възрастни братя, които и те били с бради и затуй не знаели кой е Учителят. На другия ден започнали да посещават Учителя в кьошка на д-р Жеков и сега пристигат едни. Сестрата казва: „Учителю, идват гостите да Ви видят“. „Кои са те?“ „Те са от Бялото Братство“. „Турете ги там на пейките да чакат“. В.К.: Ха, от белите. Г.Д.: От белите. И белите да чакат там. След туй пристигат другите. „Тези от кои са, рекох?“ „Те са от черните братя“. „Дай ги тука. Те са празни шишета, да ги напълним с ново вино“. В.К.: Те са се разделили на две помежду си, така ли? На черни и на бели. Воюват помежду си. Г.Д.: Помежду си. Едните ги турил да чакат - белите, а за черните казал: „Дай тука, те са празни шишета, да ги напълня. Аз съм дошъл, казва да простите, за грешните, за хората, които искат нещо ново да научат. Дай ги тука“. И така Той напълнил шишетата им, говорил с тях и ги изпратил и след това дошли белите и с тях се разговарял. Значи, че всякога не знаем как да се обхождаме. Отношенията ни какви да бъдат щом сме заквасени от Новите идеи, Божествените идеи, трябва да имаме хубави отношения, да си отстъпваме, да си общуваме тъй както казва Учителят: „Общувайте, общувайте, да се опознавате, да се сближавате“. Учителят днес работи с всеки индивидуално и всеки човек е в Неговото съзнание. Тази е Новата Школа, с която ще работим ние всички за в бъдеще. Учителят е говорил само за Кортеза, само за нея е говорил и я признава за ясновидка, никого другиго по Негово време. Учителят казва: „Аз най-добре се чувствувам при лошите хора. Дошъл съм за тях. Лошите хора най-добре работят, а всичко друго са генерали, чакат на готово“. В.К.: Кои са другите? Г.Д.: Добрите. В.К.: Генерали и чакат на готово. Г.Д.: А лошите работят. В.К.: Лошите работят. Те са по-активни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×