Jump to content
Ани

Наряди за 1919 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1919 година

 1. Редът за 9 и 10 март 1919 г. (7. III. 1919, София)
   
 2. Редът за април имай1919г.
   
 3. Опит, даден от Учителя за един месец - май 1919 г., гр. Сливен.
   
 4. Наряд I за през 1919-1920 г. Упътване за изпълнение. (28/15. VIII. 1919, Търново; 12. IX. 1919).
   
 5. Наряд II за през 1919-1920 г. Беседа по нарядите. (26/13. VIII. 1919, Търново)
   
 6. Упражнение за триъгълника равностранен, (26 VIII. 1919). Начин за себеконтрол.
   
 7. „Задачи за работа" - беседа, 19 юлий 1919 г.

1) РЕДЪТ

за 9 и 10 март 1919 г.

Б.Г.
Редът за 9 и 10 март 1919 г. е следния: Ставане в 5 часа, започване в 5 и 40 минути.
 1. Добрата молитва. Малка пауза.
   
 2. Четене от Лука 2 гл. от 8 ст. до 14 ст. Размишление върху думите ангелски.
   
 3. Четене от Матея 4 гл. от 11 ст. до 12 ст. Размишление, след изпит ангелите помагат.
   
 4. Четене от Деяния 4 гл. от 24 ст. до 31 ст. Размишление, призоваване Господа на помощ.
   
 5. Четене от Деяния 8 гл. от 26 ст. до 40 ст. Размишление, да слушаме кога ангелът говори.
   
 6. Четене от Деяния 9 гл. от 3 ст. до 7 ст. Размишление, да спираме лошите си намерения.
   
 7. Четене от Деяния 10 гл., 3 ст. до 6 ст. Размишление, да постъпваме като Корнилие.
   
 8. Четене от Деяния 10 гл. от 34 ст. до 43 ст. Размишление, да говорим, което Господ иска.
   
 9. Свободна молитва на душата.
   
 10. Отче наш. Заключение.
Да се изпълва поотделно от по двама мъже и по две жени. Ако остане някой, да се присъедини към някоя двойка. Съберете се на братска вечеря.
Да се даде само на ония, които свободно, по дух могат да го изпълнят. Бог е Любов. БОГ Е ЛЮБОВ ВЕЧНА. БОГ Е БОГ НА ЛЮБОВТА ВЕЧНА И ПОСТОЯННА. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в Живот и Истина.Светла вяра да пълни сърцата ви. Верни всекога, защото Господ се нарича Верен и Истинен.

(Свещеният подпис)

София 7. III. 1919 г.

2) РЕДЪТ

за април и май 1919 г.

 1. Всеки месец на 9-и и 10-и (стар стил) или 22 и 23 (нов стил) ще се изпълнява същият ред, който се даде за 9-и и 10-и март (стар стил) тази година.
   
 2. Остават и за тези месеци, както досега, двете постни седмици.
   
 3. Ядене: първата - всичко освен месо; втората седмица обаче не ще се яде освен месо, но и риба, и всякакви мазнини, които произхождат от животните; всички растителни масла: дървено, рапично, сусамово и пр. могат да се ядат.
Narqdi_1919_1.PNG
Пропуск:
Всичко мога чрез Духа на Господа Христа
.
Ще се започва:
 1. С Добрата молитва.
   
 2. Четенето.
   
 3. Пропуск.
   
 4. Свободна молитва на душата.
   
 5. Отче наш.
Постът ще бъде да използваме лошите мисли и желания, които като дойдат, ще поблагодарим на Бога да ги преобърне на добро.
Narqdi_1919_2.PNG
Пропуск:
Бог е Любов. Любовта побеждава всичко.
Ще се започва:
1.
С Добрата молитва.
2.
Четенето.
3.
Пропуск.
4.
Свободна молитва на душата.
5.
Лозинката.
6.
Отче наш
Постът ще бъде за развиванието и култивиранието на всички добри мисли и желания, за всичко, което дава радост и сила на душата да върши драговолно Волята Божия. Ще се спазва започванието така щото втората седмица непременно да свършва в разсип на месечината. Този наряд щe се изпълнява през тези две седмици само сутрин между 5 и 7 часа. През другите две седмици от месеца всеки е свободен да си избира кой какво желае да чете, молитви и пр.

3) ОПИТ, ДАДЕН ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

1. Като се породи у вас една мисъл на омраза - да се обърне в обич. Този, когото мразите, веднага се поставете на неговото място, че и вий имате същата грешка по отношение към Бога.
Кажете: „Господ при всичките ми грешки ме обича, затова и аз ще направя същото с този човек - ще го обичам."
2.
През целия този месец не одумвайте никого; или, като ви одумват, мълчете, правете се, че това не се отнася до вас.
Ако опитът ви излиза всеки ден сполучлив, ще усетите един вътрешен мир, придобивание на една малка енергия. Ако пък опитът ви през деня излиза несполучлив, ще имате малко загуба от енергията си.
През тези 30 дни ще имате загуба и печалба, но главното е крайният резултат да бъде добър.
3.
Произведете в себе си една добра мисъл и я задръжте през целия месец. Когато правите този опит, всякога мислете, че вий сте свободни. Не мислете, че външният свят и отношенията, които имате към хората, може да ви противодействуват.
Преди да почнете опитите, ще кажете тъй:
„Този момент, когато започвам опитите, чрез силата Господня, която е у мене, аз мога да сторя всичко."
Да не ви смущава думата „всичко". Тя подразбира всичко добро, но не и всичко зло. Няма сила, която в този момент може да преодолее. Дръжте в ума си живата мисъл: всякога, когато човек иска да извърши едно добро дело, Божието съзнание е будно. Щом решиш да извършиш едно добро дело, между тебе и Бога се явява връзка, завежда се вече разговор. Моментът, в който решиш да вършиш добро заради Бога, Той мисли за тебе.
Тези три опита, които ви давам, ще бъдат като основа за обновление на вашите мисли и сърца, докато не почнете да се борите.
Дадено през месец май 1919 г., гр. Сливен.

4) НАРЯД ПЪРВИ ЗА 1919-1920 г.

Начало неделя, 21 (8)септемврий 1919 година.
За през тази година ще имате за наряд работа по изучаване Библията по следующия ред.
В една торбичка ще турите надписани бюлетинки с всички заглавия на книгите от Библията: Битие, Изход, Левит и пр. от Стария и Нов завет.
Ще почнете наряда от неделя, 21 (8) септемврий 1919 год. На тази дата ще бръкнете в торбичката и която книга от Библията извадите, от нея ще почнете да четете. Изтегленото жребие тургате в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т.н. Почвате да четете по ваше нареждане от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре цялата Библия, която има 1189 глави в 66 книги, да се раздели по денно и ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813или всичко1189 глави и от всяка глава по един стих (десетия стих). Всеки за себе си да си състави план за четене и го преведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва текстуално в специална тетрадка, най-късно до вечерта същия ден.
При пътуване, ако Библията не е под ръка, за удобство при изпълнение наряда, предварително се изтегля по жребие книгата, определят се от нея стиховете, които ще се четат през дните на отсъствие (пътуване), написват се в тетрадката и оттам се четат всеки ден по реда им.
Ставане от сън
Всеки ден, най-късно половин час преди изгрев слънце, трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа.
Постни дни
Ще бъдат толкова и онези дни, в които нямаме разположение да ядем. Тези дни могат да бъдат един, два и повече през месеца. Може през месеца и да няма постен ден. Постът трябва да дойде по разположение, т.е. да бъде естествен, да
дойде сам, а не да бъде наложен - да се не чувствува нито глад, нито апетит. Продължителността на поста ще бъде също по разположение. През траенето на всеки постен ден (или дни) ще размишлявате върху една от следните добродетели. През време на:

Narqdi_1919_3.PNG

Ако постните дни надминат 12, тогава ще се повторят в същия ред от първия, втория, третия и т.н. постни дни.
В съгласие с горното, през време на постните дни ще се прочетат следните беседи от „Сила и живот". През:

Narqdi_1919_4.PNG

Ако се случат повече постни дни, тогава ще четете още и „Приливи и отливи", „Новото основание", „Многоценният бисер", „Учителите", „Марта и Мария", „Истината". Ако се случат още повече постни дни, направете запитване.
Към настоящия наряд се прилага едно упътване за изпълнението на тоя наряд, в което е систематизирано по седмично и по денно всичкия материал и дейност по извършването на наряда.
Настоящият наряд се дава за изпълнение на онзи член или не член, който желае да го изпълнява точно.
Даден на28 (15) август, четвъртък, 1919 година, гр. Търново.

УПЪТВАНЕ за изпълнение наряд първи през 1919 - 1920 г.

Неделя, 21 (8) септемврий 1919 г., седмица I (ден първи от годишната среща)

1. Ставане от сън - най-малко половин час преди изгрев слънце. Бъди готов за работа - тих, спокоен.

2. Почване - размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Дух" - да се всели в нас и да разработи всичко онова, което ни е преподадено;
б) Изказване на мотото-Лозинка:
„Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Любов и Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта".
в) Четиво от Библията. Прочети най-малко десетите стихове от 4 (3)-те глави от оная книга на Библията, която ще ти се даде по жребие. Или ако имаш разположение, прочети главите изцяло и размишлявай. Прочетените десети стихове да се преписват текстуално в специална тетрадка.
Забележка.
Ако главата, от която ще четете десетия стих, няма 10 стиха, то десети стих ще считате онзи от следната глава, който след номерацията от предидуща та глава, се падне десети по ред.

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Добрата молитва.
б) Обливане за задържане благословението, преподадено при годишната
среща.

4. Ако си постил през този ден, помни да извършиш (справка дадения

наряд):
а) Размишление върху дадената и определена добродетел за през тоя номер постен ден (или дни).
б) Прочитане на съответната и дадена за тоя номер постен ден (или дни) беседа от „Сила иживот".
в) Отбелязвай точно в специална тетрадка атмосферното състояние през постния ден (или дни): облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито - посочва се посоката и силата на вятъра, мъгляво, студено, топло и пр.

5. Вечерта при лягане: индивидуален отчет за делата ти през деня и отбелязване дневната точка върху триъгълника (чети дадените изяснения върху триъгълника).

6. През другите дни от седмицата - понеделник, вторник, сряда и т.н., до събота включително, 27.IX., ще се изпълнява съответното за тия дни, само от пункт 1, пункт 2в; пункт 3, като се започва с Добрата молитва и завършва с Господнята молитва, и пунктове 4 и 5.

Неделя, 28(15) септемврий 1919 г., седмица II (ден втори от годишната среща)
 1. Ставане от сън (както в седмица I, пункт 1).
   
 2. Почване: размишление, молитва и четиво.
а) „За вселяване на Божествения Дух" (както седмица I, пункт 2а).
б) Изказване на мотото-Лозинката в седмица I, пункт26. Молитва за идване Царството Божие на земята.
в) Четиво от Библията (както седмица I, пункт 2в
;
със забележката).
3. Завършване на сутринната молитва:
а) Господнята молитва.
б) Обливане (както в седмица I, пункт 36).

4. Ако си постил през деня, изпълни от седмица I пункт 4 а, 6, в.

5. Вечерята преди лягане: индивидуален отчет (както е отбелязано в пункт 5, седмица I).

6. През другите дни от седмицата, до 4 октомврий включително, ще се изпълнява съответното за всеки ден само от пункт 1, пункт 2в и пункт 3, като се започва с Добрата молитва и завършва с Господнята молитва, и пунктове 4 и 5.

Неделя, 5 октомври (22 септември) 1919 г., седмица III (ден трети от годишната среща)
1. Ставане от сън, както в седмица I, пункт 1.

2. Почване - размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Дух" - (както в седмица I, пункт 2а).
б) „За идване на Царството Божие на земята".
За благословението на Българския народ и за идване Царството Божие в
него.
За благословението на нашите братя подух, по душа, по ум, по сърце, по
сила.
в) Четиво от Библията (както в седмица I, пункт2в, със забележката).
3. Завършване на сутринната молитва:
а) Добрата молитва.

б) Обливане (както в седмица I, пункт36).

4. Ако си постил през този ден, изпълни от седмица I пункт 4 а, б, в.

5. Вечерта преди лягане - индивидуален отчет, както е отбелязано в пункт 5, седмица I.

6. През другите дни от седмицата, до 11 октомврий включително, ще се изпълнява съответното за всеки ден, според както е указано в пункт 6, седмица I.

Неделя, 12 октомврий (29 септемврий) 1919 г., седмица IV (ден четвърти от годишната среща)

1. Ставане от сън (както в седмица I, пункт 1).

2. Почване - размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване на Божествения Дух" (както седмица I, пункт 2а).
б) „За идване Царството Божие на земята".
За благословение на нашите души и душите на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.
в) Четиво от Библията (според изясненията в седмица I, пункт 2в, със забележката).

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Господнята молитва.
б) Обливане (както в седмица I, пункт 36).

4. Ако постиш през този ден, изпълни от седмица I пункт 4 а, б, в.

5. Вечерта преди лягане - индивидуален отчет, както е отбелязано в пункт5, седмица I.

6. През другите дни от седмицата, до 18 октомврий включително, ще изпълнявате съответното за всеки ден, според както е указано в пункт 6, седмица I.

Неделя, 19(6) октомври 1919 г., седмица V (ден пети от годишната среща)

1. Ставане от сън (както в седмица I, пункт 1).

2. Почване - размишление, молитва и четиво:

а) „За вселяване Божия Дух" (както в седмица I, пункт 2а).
б) „За идване на Царството Божие на земята" -
За благословението на българския народ, да дойде Царството Божие в него. За обединението на всички християнски народи по лицето на земята. За благословението на нашите домове и себе си, и благословението на домовете на нашите близки и приятели.
За идване Царството Божие в нас в своята пълнота: в сърцето ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.
Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които ни пречат на духовното повдигане и за служение на Господа.
Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат Господу.
Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослови Господ делото на Веригата през тая година.
Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.
Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим добрата Воля Божия
всякога.
Ний призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил., в) Четиво от Библията - (според изясненията за седмица I, пункт 2в, със забележката).

3. Завършване на сутринната молитва:

а) Добрата молитва.
б) Обливане (както в седмица I, пункт 36).

4. Ако постите през този ден, изпълнете от седмица I пункт 4 а, б, в.

5.Вечерта преди лягане - индивидуален отчет, както е отбелязано в пункт 5, седмица I.

6.През другите дни от седмицата, до 25 октомврий включително, ще изпълнявате съответното за всеки ден, според както е указано в седмица I, пункт 6

Неделя, 26 (13) октомврий 1919 г., седмица VI (ден шести от годишната среща)

1. Ставане от сън (както в седмица I, пункт1).

2. Почване - размишление, молитва и четиво.

а) „За вселяване Божествения Дух" (както в седмица I, пункт 2а).
б) Върху връзката между законите за самопожертвуването и възкресението, с молба:
За въдворяване Божествената Правда в нашите сърца. За въдворяване Божествената Мъдрост в нашите умове. За вселяване Божията Любов в нашите души. За постигане Истината в нашите духове. За осъществяване Божествената Добродетел в нашия живот. Пропускът на това е:
„Господи, изпълни всичко това според духът на Твоето Милосърдие."
в) Четиво от Библията (и според изясненията в седмица I, пункт. 2в, със забележката).

3. Завършване на утринната молитва:

а) Господнята молитва.
б) Обливане (както в седмица I, пункт 36).

4. Ако постите през този ден, изпълнете от седмица пункт 4 а, 6, в.

5. Вечерта преди лягане - индивидуален отчет, както е отбелязано в пункт 5, седмица I.

6. През другите дни от седмицата, до 1 ноемврий включително, ще изпълнявате съответното за всеки ден, според както е указано в седмица I, пункт 6.

Неделя, 2 ноемврий (20 октомврий) 1919 г., седмица VII (ден седми от годишната среща)

1. Ставане от сън (както е показано в седмица I, пункт1).

2. Почване - размишление, молитва и четиво.

а) „За вселяване на Божествения Дух" (както в седмица I, пункт 2а).
б) Размишление върху всичко, изложено в I -VI седмици, включително в пункт 26.
в) Четиво от Библията - според изясненията в седмица I, пункт 2в, със
забележката.

3. Завършване утринната молитва:

а) Добрата молитва.
б) Обливане (както седмица I, пункт 36).

4. Ако постите през този ден, изпълнете от седмица I пункт 4 а, 6, в.

5. Вечерта преди лягане - индивидуален отчет, както е отбелязано в пункт 5, седмица I.

6. През другите дни от седмицата, до 8 ноемврий включително, ще изпълнявате съответното за всеки ден, според както е указано в седмица I, пункт 6.

Добавъчно пояснение.
За неделните и други дни от следващите седмици - 8-а, 9-а и пр., до 52-а седмица включително - се повтаря съответният наряд за 1-а, 2- а и пр., до 7-а седмица, според както е изложено за всяка една в нейния наряд.
Дадено на 12 септемврий 1919 год.

5) НАРЯД ВТОРИ ЗА 1919- 1920 г.

Начало неделя, 21 (8) септемврий 1919 година.
За през тая година ще имате за наряд работа по изучаване Новия завет от Библията по следующия ред.
Целият Нов завет трябва да се прочете в три месеца един път или 4 пъти през цялата година. Начало ще е 21 (8) септемврий 1919 година, неделя. Книгите се четат по ред, начиная от Евангелие от Матея. Обаче, за облекчение, вместо цялата глава, прочита се от нея само десетия й стих при първото четене. Този стих се вписва текстуално в специална тетрадка още същия ден. Целият Нов завет има 27 книги с 260 глави. Средно на ден за през първите три месеци се падат по 3 (2) глави - значи всеки ден от тия три месеци ще се четат от 3 (2) глави десетите стихове и се вписват в тетрадката. През второто тримесечие ще се четат от всяка глава шестите стихове и ще се вписват в тетрадката по същия начин. През третото тримесечие ще се четат от всяка глава седмите стихове и ще се вписват по същия ред. През четвъртото тримесечие ще се четат от всяка глава дванадесетите стихове по ред и също ще се вписват в същата тетрадка. Цялата глава обаче, ако имате време, ще я прочетете. Определените номера стихове непременно трябва да се прочетат и впишат в тетрадката. По този начин от всяка глава ще се изваждат по 4 стиха, ще се четат и ще се размишлява по тях, и ще се вписват в тетрадката.
Ставане от сън:
Всеки ден, най-късно половин час преди слънцето, трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа си.
Постни дни
ще са четвъртият петък от всеки месец, с продължителност, считана от четвъртък след залез слънце до петък вечерта след залязване на слънцето, ако е 24 часа или до събота заранта след изгрев слънце, ако е 36 часа. Като правило, дължината на поста ще се определя според разположението. Минат ли 24 часа, яде ли ви се - яжте; не ви ли се яде - недейте се храни, постете до напълване 36 часа пост.
Настоящият наряд се дава за изпълнение от онзи сподвижник, член или не член, който пожелае да го изпълнява точно.
Двата наряда са дадени на 28 (15) август, вторник и на 26 (13) август, неделя, а упътването-на 12 септември 1919 г., гр. Велико Търново.
Забележка на редактора:
Така се обозначавало тогава със скоби стария и новия стил, чиято разлика е 13 дни.

БЕСЕДА ПО НАРЯДИТЕ

Пътища в живота има много, но един е пътят към посвещение. Нарядите, които ви давам, са методи в този път. Трябва да схванете вътрешния смисъл на всеки наряд и да го изпълнявате точно. Само тогава ще се свържете с течението на Бялото Братство. В Божествения свят ви наричат „немирни деца". Искам през течение на годината да покажете, че вече не сте такива, като всеки изпълни точно наряда, който ще вземе. Мнозина започват с ревност, но спират сред годината. Онези, които пропуснат да изпълнят поетия наряд, ще бъдат философи за земята, а простаци за Небето. Такива ще трябва да турят черна точка в триъгълника и да я умножат с две. Онези, които изпълнят наряда, ще бъдат герои и ще бъдат благословени. И великите хора много пъти са имали несполуки, но са полагали усилия и са успявали. И вие, ако приложите такива усилия, ще научите един велик закон, който работи за благото на човечеството. И в тази работа, както в други, трябва да си послужите с три неща: чрез тялото ще познаете цялата вселена; чрез волята ще направите цялата вселена да работи за вас; чрез ума си ще накарате есенциите на целия свят да работят за вас.
Наряди дадох на избраните два: един голям и друг малък - голяма воденица иска много вода, малка - малко.
Един - за едни, друг - за други.
Всяко издаване на тайна разваля. Но щом нарядите са станали на всички известни, всеки да си избере който ще - първия или втория. Големия дадох на първите като учени, чрез жребие, Господ да ги учи и оправи. А малкия дадох на глупавите - достатъчно е да прочетат четири пъти Новия завет. Направих това разпределение по две съображения: в обществото да има и глави, и опашки - главата показва посоката, по която трябва да се движите, а опашката дава сила на движението, тя е човешкият интелект. Едното обаче без другото не може. Великият Дух ще стъпче главата на онези, които нямат силата за движение - опашката.
При четене на Новия завет трябва да изучите Евангелието основно, тъй че да дойдете в свръзка с Христа, именно: да проникнете какво е искал той да каже. Само човек, който дъвче, когато яде, се ползува от храната; същото е и с изпълнението на нарядите, с четенето. Защо трябва Евангелието да се прочете четири пъти? Жената, например, ако го прочете четири пъти, мъж й първата година ще се подобри с 50%, втората - с 25%, третата - с още 25%; ще рече, в три години вътре ще се подобри 100%. Но трябва да казва: „Чета го заради Господа, Който живее в моя мъж." Четенето на Евангелието какво означава? Даваш храна на мъжа си, който страда от нямане храна.
Божественото е, когато се чувствате силни в изпълнението. Речете ли от завист: „И ние ще го направим", това е земно. Всякога казвайте: „Господ направи." Никога не казвайте: „Аз го направих", защото това ще бъде работа на антихриста. Това, което ви се дава, е от учителите. Питате се: Защо някой е учител. Пример. Работите с едно длето. Като се изхаби, вие го захвърляте и взимате друго; така и Господ, според времето и работата менява учителите. Главният, обаче, Учител в света е Един. Когато Господ говори, аз приемам Божественото, който и да им го каже- учител, ангел, дете или простак. Божествените думи за мен имат една и съща цена, от когото и да се изговорят. Пазете за себе си Божественото; бъдете мост на Господа, а не на хората. Христос казва: „Аз станах път да минат другите." Той казва: „Говори!" и аз говоря. И вие спрямо мен ще имате същото и отношенията ви един към други ще бъдат същите. Аз зная как да си очистя очите от вашия прах, но другите как ще изчистят своя прах?
Годините 1919-1920 са особени години. Всяка година, която прекарвате, е равна на сто други години. Тъй че, ако прекарате тази година както трябва, ще
отидете напред със сто години, а ако я изгубите, губите сто години, и нещо повече, защото после няма да намерите тези условия, които намирате сега. Като се върнете дома, необходимо е да проявите любов и мъдрост във всяко отношение - ще работите чрез мироваталюбов и космичната обич. Като ги разберете и приложите, ще имате два ключа, с които ще може да отключвате всичко. Тогава Великият Баща ще каже: „Доволен съм от своите деца." Господ вътре ли е или вън от нас? Той е и вътре, и вън - по любов е вън, по обич е вътре. Любовта е видимото, обичта - невидимото; обичта обаче е много по-дълбока. Любовта като се самопожертвува, ражда се обичта; когато любовта умира, обичта възкръсва. Някой път става обратното. Онова, което не виждате, но което чувствувате вътре във вас, то е Божията любов.

- Родителската обич към децата не може ли да се сравни с Божията обич?

- Може да се сравни, обаче трябва да бъде истинска. Дъщерята е еднаква с майка си, но синът не е; последният е подобен на баща си. Когато някой път майката обича много дъщеря си, в последнята има нещо мъжко, затова я обича, защото никой не обича подобния на себе си. Ето обяснение и на въпроса: Защо се женят хората. Но туй, което трябва да се обича у човека, то е вътрешното, невидимото; то е всъщност реалното. Да обичаш тялото, плътта, то е лесна работа, илюзия наоколо; важното е: можеш ли да обичаш у другиго туй, което не виждаш, но което е същинският човек - неговата душа.

Сега, пак за наряда. Кой който наряд иска, него да вземе. Но в тази работа дайте ми шише непукнато, здраво - не ща такова, което тече. Чешмата тече и деня и нощя, но вие не сте чешма. Ако бяхте поставени в положението на чешма, можехте да брътвите колкото искате, но понеже не сте, трябва да мълчите. Ако имате сила да карате машината, и моята сила ще дойде да ви помогне; ако нямате или почнете и престанете, и аз ще кажа: Не сте ми потребни. Които поемат нарядите, повтарям, в работата трябва да вложат две неща: трябва да започнат с мировата любов и да стигнат до космичната обич. Влезат ли в последната, ще намерят безсмъртието - ще намерят Христа. Когато Христос казва: „Който чуе гласа на Сина человеческаго, ще оживее." Този Син человечески чрез какво говори? Чрез любов и чрез обич. И когато той заговори у нас с тях отвън и отвътре, ние оживяваме и възкръсваме. Повярвайте в силата на любовта и на обичта и ще имате живот вечен. Величието и безсмъртието на Христа седеше тъкмо в тази Божественалюбов и обич, чрез която той се пожертвува за спасението на човечеството.

Държана на 26 август 1919 г., вторник, към 12 ч. преди пладне.

6) УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТРИЪГЪЛНИКА РАВНОСТРАНЕН

За участвующите на срещата в гр. Търново през лятото (от 19 до 24 август
1919 г.).
Всеки ученик на Бялото Братство ще започне тази година от 9 септември с геометрия. Ще начертае един в друг 3 триъгълници на големина минимум 10 см и максимум до 50 см. Ще ги надпише по страните им така, както е показано:

Narqdi_1919_5.PNG

Ученикът ще закачи триъгълника в стаята си или ще го има в бележник у себе си. Всяка вечер ще отбелязва по страните на триъгълниците точки със съответни краски, както е показано по-долу и като наблюдава върху мислите и постъпките си, доколко е пазил равновесие, къде се е отклонил през деня, къде куца, изобщо дали върви в пътя на правилно развитие, да се самопознае и изправи.
Ще отбелязва с точици:
Черни - всяка дисхармония в чувства, мисли и действия, слабост на сърцето, ума и волята, упадък на душата, духа и тялото.
Червени
- всеки подем на чувствата, мислите и действията в живота.
Зелени
- всеки подем на сърцето, ума и волята; саморазвитие в тях.
Сини
- всеки подем на духа, душата и тялото, всяко повдигане във вяра и добродетел, правилно разрешаване на въпроси върху Истината и вярата.
Виолетови
- всяка крепкост на сърцето в добродетел; непоколебимост и смелост в пътя на Истината и вярата и непадане в грях.
Точките ще се поставят там, гдето дейността и проявата са най-силни. Черните - най-извън, на последния краен триъгълник и ще вървят отгоре надолу, а за основата - отдясно наляво; цветните - отдолу нагоре, а в основата - отляво към дясно.
Черните
точки се умножават с 2 - цифрата на съответната краска.
Червените
- означени с 4, ще бъде 4x2 = 8.
Зелените
- означени с 3, ще бъде 3x2=6.
Сините
- означени с 5, ще бъде 5x2 = 10.
Виолетовите
- означени с 7, ще бъде 7x2 = 14.
Ще рече съответното с толкова добри дела ще поправи всяка грешка.
Последният добър час на деня, когато ще поставят точките, компенсира- поправя всичко. Последният ден дава условия за ликвидиране на кармата, но ако е изгубил, тогава е в минус. Обаче ученикът трябва да помни, че всеки ден е последен ден от живота му, без намерение, че утре ще поправи грешките си.
Неволни погрешки в чувствата си, мислите и действията са в
подсъзнанието
; волните - на сърцето, ума и волята са в
съзнанието
, а на душата, духа и тялото са в
самосъзнанието
.
Забележка:
Ученикът да се не самоосъжда; да съди постъпките си, значи да се стремим да се изправим; но да се самоосъждаме, да казваме „Моята работа е свършена", това не е изправление, а самоосъждане, което ученикът не бива да прави.
Дадено при годишната среща в гр. Търново, август 1919 г.
Забележка:
Текстът е въведен от тетрадка на Мария Младенова от гр. Сливен.

НАЧИН ЗА СЕБЕКОНТРОЛ

 • Бих желал да зная какво мислите да вършите през тази година до идната, по това време.
 • Да работим за Господа, да се подигнем духовно и всичките ни работи да са извършени с мъдрост.
 • Това е хубаво. Но искам да бъдете естествени и да имате ясно понятие за работата. Ако попитате някой ученик какво иска да прави, ще отговори: „Искам да уча." Когато ви питат и вие ми отговаряте: „Искаме да работим за Господа", вие трябва да постъпите като ученика, който като каже: „Искам да уча", като се породи в него туй желание, търси училище - да започнете работа. След като намери и постъпи в училището, ученикът казва ли: „Аз се моля училището да ми даде съзнание да се уча"? Не, като е влязъл веч, той трябва да има волята да се учи.
Училището може да му нареди предметите, които трябва да учи и да му даде само разяснения върху тях. Воля да учи той трябва да има в себе си. Виждам, вие имате желание да вършите Волята Божия, но се питате как. Ще ви покажа как да я вършите.
Ще започнете с геометрията - да се научите да чертаете. Ще си начертаете равностранен триъгълник, голям най-много до 50 см, но не по-малък от 10 см. Вътре в него ще начертаете още два по-малки равностранни триъгълника. Големината им ще бъде според страните и полетата:
Страни Полета
10 см 5мм
20 см 10 мм
30 см 15 мм
40 см 20 мм
50 см 25 мм
Narqdi_1919_6.PNG
На страните им ще напишете, както е тук показанo
Триъгълника ще поставите нейде в стаята или ще го имате в бележник у себе си и всяка вечер преди лягане ще отбелязвате по страните му точици със съответни краски, като наблюдавате върху мислите, желанията и постъпките си - доколко сте запазили равновесие, къде сте се отклонили през деня, къде куцате, изобщо дали вървите в пътя на правилното развитие. Този триъгълник ще бъде една схема, която ще показва де куцате най-много - дали в ума, сърцето или волята; дали в душата, духа или тялото; дали в чувствата, мислите или действията. Законът е такъв: Като направите погрешка, изменявате триъгълника, у вас няма равновесие. Тогава ще се постараете да го възстановите. Няма да си легнете с неразположение на духа, но ще гледате да въдворите хармония в него; инак ще съборите онова, що градите. Това, що ви давам, е практически метод за самопознание и изправление.
Сега ще ви дам упътване с какво краски да отбелязвате точиците в триъгълниците - как да ги нашарите, да ги направите по-красиви.
С точици ..................................................................... Ще отбелязвате:

Narqdi_1919_7.PNG

Точиците ще се поставят там, дето дейността и проявата са най-силни - черните извън триъгълниците и ще вървят отгоре надоле, а за основата - отдясно наляво. Цветните пък ще вървят отдолу нагоре, а за основата - отляво към дясно.
Неволните грешки в чувства, мисли и действия са в подсъзнанието; волните на сърцето, ума и волята - в съзнанието, а ония на душата, духа и тялото - в самосъзнанието.
Обяснение.
Когато чувствата ви са в дисхармония, на страната на
триъгълника, дето е отбелязано „чувства", ще турите горе чернаочица. Ако мислите ви са в дисхармония, ще поставите на страната, дето стои „мисли", горе, черна точица. Ако има дисхармония в действията ви, на страната, дето е писано „действие", ще поставите черна точица, като вървите отляво към дясно. Ако сърцето ви е неразположено, усещате слабост, ще поставите черна точица на съответната страна. Зле ли сте разположени, точиците ще слизат отгоре надолу; добре ли сте разположени - отдолу нагоре. Ако целия ден сте добре и сте доволни от работата си, ще поставите червена точица отдолу нагоре. Ако през деня сте правили усилия и сте постигнали някакъв резултат, имате подем в развитието на сърцето си, ще поставите зелена точица. Ако сте правили усилия и сте подигнали душата си във вяра и добродетел, ще поставите синя точица. Ако сърцето ви е било крепко в добродетел, не сте се поддали на изкушение, на грях, ще поставите на съответното място виолетова точица. Същото нещо ще бъде и за ума и мислите. Ако вашият ум и вашите мисли са спомогнали за усилване на вашия живот, на техните места ще поставите отвътре триъгълника червена точица - да похвалите ума. Ако той вие спънал живота, ще поставите черна точица. Ако видите, че вашият ум е дал права посока на вашия живот, ще поставите зелена точица. Ако умът ви право разрешава въпросите на истината и вярата, ще си турите синя точица - има подем. Ако сте били смели и решителни в истината и вярата, ще поставите виолетова точица. Ако волята ви се застъпва за прав и добър живот, ще поставите на съответното място отляво към дясно червена точица. Ако тя се застъпва добре за вашето саморазвитие, ще поставите зелена точица. Ако е твърда и положителна в истината - синя точица. А ако е непоколебима в пътя на истината - виолетова точица. Можете ли по тази схема сами да разрешите какво ще правите с духа, душата и тялото си? Ще се водите по същия път. От работата си върху този триъгълник ще може да познаете де сте се отклонили, за да се поправите.
Черните
точици ще съберете поотделно в особен бележник и ще ги умножите с 2 - число на борба - според съответната краска, дето са поставени черните точици.
Червените
, означени с 4, ще умножите с 2, 4x2=8;
зелените
, означенис 3, 3x2=6;
сините
, означени с5, 5x2=10;
виолетовите
,означение7, 7x2=14.
Ще рече, съответната грешка ще поправите с толкова добри дела. Както виждате, ще започнете да боравите с математиката. Ще намерите черните точици, които пречат на вашия живот, на вашето развитие, на вярата, на силата ви и на всички тези числа ще турите минус; другите са плюс. Всяко число, което сте изгубили, ще умножите с 2. Например в живота имате 4 минус - ще го умножите, 42=8. Цифрата 8 е закон на Духа; той ще ви научи да работите. За да можете да изправите една своя погрешка с механическа точност, непременно трябва да я умножите. Не разделяйте, защото дроби не учим. Друг пример: имате слуга при вас и сте обещали да му плащате по 10 лева на ден, но му дадете само 5 лева. Ако искате да поправите грешката си, трябва да я умножите с 2, а именно, 25=10. 2-те показват, че трябва да му платите два пъти повече от онова, що сте му задържали, сиреч 10 лева. Петте лева, които сте му дали, ще отидат за лихва. Господ казва: „Четворно ще му въздам" - ще рече и с лихвите. Вие не можете да поправите една своя погрешка, докато не я умножите. Имате ли да давате някому 3, ще умножите с 2 и всичко ще се свърши. Чрез умножение вие поставяте вашия ум в действие и в работа с Божествения ум.
Това, що ви давам, е за поправление, а не за наказание, защото наказанието не всякога поправя. В училищата има установени наказания за поправяне на децата. А вие ще мислите и действувате по Божествения закон; умът ви ще работи като как да ликвидирате грешките си. В духовния свят законът е такъв: последният час от деня и последният ден от годината компенсира, поправя всичко, и обратно. Той дава условията за ликвидирането на кармата. Впрочем, този закон е верен и в живота. Вие може да сте изгубили 365 дни, а в последния да спечелите; той компенсира всички. И обратно: може да сте спечелили 365 дни, а в последния да изгубите. Настоящият ден е Божественият, той компенсира, заглажда всичко; той е последен ден за работа. Има дни, които не са последни. Може да имате дни, но да нямате волове и оръдия за работа. Та, не отлагайте работата си за другия ден, да казвате: „Утре ще направя това-онова." Не, трябва да се мисли, че всяка вечер е последен ден от живота ви. Ако ви се приспи и не изпълните работата си, ще отбелязвате в бележника си, че сте били немарливи.
В туй себеконтролиране да няма никакво самоосъждане, да не ставате роби; но като видите черна точица, умножете я на 2 и се зарадвайте, че ви се дава случай за работа. Да съдим постъпките си значи да се стремим да се изправим. Но да казваме „Моята работа е свършена!", това не е изправление, а самоосъждане, което ученикът не бива да прави.
Тази работа ще започнете от 9 септемврий стар стил. През цялата година ще шарите триъгълниците и ще си давате отчет за всичко помислено, почувствано и сторено.

Дадено на 24 август 1919 г., неделя, 7 ч. сутринта.

Забележка:
Текстът е преписан от
„Беседи, обяснения и упътвания от Учителя", 1919г., стр. 125-128.

7) ЗАДАЧА ЗА РАБОТА

Беседа, държана на 19 юлий 1919 год.

Ще ви дам за 2-3 месеца следната работа:
 1. Ще си държите бележки на една тетрадка за всяка по-важна добра или лоша мисъл, която ще ви дойде. Ще следите по часовника времето, когато е дошла лошата или добрата мисъл или желание и щом изчезне, ще отбележите времето, когато ви е напуснала.
   
 2. Когато ви дохождат лоши мисли или желания, ще се опитвате да ги превръщате в добри мисли и желания. Затова ще се върнете 2000 години назад, за да си представите сватбата, на която е присъствувал Христос и учениците му. Ще се опитате да си представите къщата, в която е станала сватбата, сватбарите и младоженците. Постарайте се да определите на кое място е стоял Христос, на кое учениците му, но гледайте да не си правите илюзии, а да има поне нещо приблизително вярно с действителността. Тъй че мислено ще фотографирате цялата сватба, като си представите мястото на младоженците, вашето място и др.. Христос ще поставите в сърцето си, а учениците му - в ума си, младоженика - в ума, невестата - в сърцето. Невестата и младоженика ще поставите на отделни места, защото в духовния свят двама души не стоят в една стая. А тука в една стая живеят по няколко души, затова се и карат. Живеещите в онзи свят свободно си четат мислите, затова, когато някой от тях е неразположен, то другите, като прочетат мисълта му, отминават и без да става нужда той да ги пъди. И затова в онзи свят няма условия за грях. Ще си представиш, че си облечен в сватбарски дрехи, че си радостен и весел и ще слушаш какво е говорил Христос на присъствующите. Ако може мислено да произведете една такава картина, веднага ще се освежите и ще може да се борите с мъчнотиите на живота. Такова представяне на картината има и здравословно влияние върху вас. Трябва да знаете, че доброто се учи само на сватбата, а злото - на свадата.
   
 3. Задайте си въпроса: Защо у вас се пораждат добри и лоши мисли и желания? Защо към някой сте разположени повече, а към някой - по-малко; защо някой обичате, а други - не, защо едни ни са приятни, а други - неприятни? Ще кажете: „Това е кармично." Да, но кармата още нищо не обяснява, защото има ред други причини. Като сте неразположен, размишлявайте върху причината на това неразположение, като си припомните къде сте ходили, в коя къща, колко сте прекарали и след излизането в коя къща сте изпитали неразположението. Обяснете си защо от някоя къща излизате неразположен. Обяснете си защо някога неразположението иде след като сте се върнали дома и откъде иде то - дали от север, изток, запад или юг. Като намерите причината, не се нахвърляйте върху човека, но изменете посоката на неразположението. Когато имате едно добро разположение, трябва да съхраните енергията му в себе си. Важна наука е тази да съхранявате енергията на добрите мисли и желания.
4. Всяка вечер, като си лягате, ще употребите най-малко 10-20 минути да си дадете отчет за постъпките си през целия ден. Това ще извършите безпристрастно. Ще видите кое е лошо, за да го избегнете на другия ден. Ще разгледате живота си тъй, както един художник своята картина, без да се самоосъждате. Ако често в живота[ не] успяваме, то е, защото се считаме за глупци, грешни хора и т.н. Ти не си нито добър, нито лош, но трябва да присъстваш на сватбата и да работиш. Ако вашите деца в къщи вдигат шум, то представете си дали и те са били в сватбата в това време. Мъжът ти е неразположен - веднага си представи къде е бил и той във време на сватбата. По този начин, ако не повече, то поне 50% или 75% положението ще ви се подобри. Тези упражнения ще уякчат добрата ви воля. Едни от упражненията ще правите сутрин, защото тогава сте положителни и активни. Упражнението за сватбата ще правите три пъти в неделята и то: неделя, вторник и петък, всякога сутрин. Упражненията за поведението ви през деня ще правите всяка вечер преди лягане.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×