Jump to content
Ани

Наряди за 1926 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1926 година

 1. Наряд за 22-29август 1926 год.Обяснения на старите гимнастически упражнения.
 2. По нареждане, 1 октомври 1926 г.( годишен наряд и за постите)
 3. Съборът през 1926 год. е спрян от властите. (Виж„Изгревът", том/, стр. 93-96.)

1) НАРЯД ЗА 22-29 АВГУСТ 1926 ГОДИНА

Неделя, 22 август 1926 год.

Размишление за през деня:
Любов безгранична, в която Бог живее.
 1. „Духът Божий".
 2. Добрата молитва.
 3. Пътят на живота.
 4. Отче наш.
 5. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.
Старите и новите гимнастически упражнения.

Понеделник, 23 август 1926 год.

5ч. с.
За размишление през деня:
Вечната свобода, в която Бог живее, Духът царува.
Матея, 8 гл., 10 стих:: „И като чу Исус, почуди се и рече на ония, които идеха след Него: „Истина ви казвам, нито в Израиля съм видел толкози вера."
 1. Кратко размишление.
 2. „Бог е Любов".
 3. Добрата молитва.
 4. Отче наш.
 5. В. И. Ч. Б. В. Б.! (Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.) Старите гимнастически упражнения.
Концентрически кръгове.

Вторник, 24 август 1926 год.

5ч. с.
За размишление през деня:
В красотата на вечната справедливост, в която мирът пребъдва, грехът и беззаконието изчезват.
 1. „Благославяй, душе моя, Господа".
 2. Добрата молитва.
 3. 91 псалом.
 4. „Духът Божий".
 5. Отче наш.
 6. В. И.Ч.Б.В.Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.

Сряда, 25 август 1926 год.

5ч. с.
За размишление през деня:
В преддверието на Божията Мъдрост, дето светлина цари.
 1. „В начало бе Словото."
 2. Добрата молитва.
 3. „Fir-fur-fen".
 4. „91 псалом".
 5. Отче наш.
 6. В. И.Ч.Б. В.Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.

Четвъртък, 26 август 1926 год.

5ч. с.
За размишление през деня:
Бог е Дух и които Му се кланят, да Му се кланят с Дух и Истина.
 1. „Благословен Господ Бог наш".
 2. Добрата молитва.
 3. 91 псалом.
 4. Молитвата на Царството - на Духа.
 5. Отче наш.
 6. В. И.Ч.Б. В. Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.

Петък, 27 август 1926 год.

5 ч. с.
За размишление през деня:
Осветени чрез Истината, ние ще имаме мир с Бога.
 1. „Благославяй, душе моя, Господа".
 2. Добрата молитва.
 3. „Духът Божий".
 4. 91 псалом.
 5. Отче наш.
В.И.Ч.Б.В.Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.

Събота, 28 август 1926 год.

5 ч. с.
За размишление през деня:
Милосърдието седи на първо място в живота.
 1. „Благославяй, душе моя, Господа".
 2. Добрата молитва.
 3. 91 псалом.
 4. Отче наш.
 5. В. И.Ч. Б. В.Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.

Неделя, 29 август 1926 год.

5ч. с.
За размишление през деня:
Любов безгранична, в която Бог живее.
 1. „Духът Божий".
 2. Добрата молитва.
 3. Пътят на живота.
 4. Отче наш.
 5. В. И.Ч.Б.В.Б.!
Старите гимнастически упражнения. Концентрически кръгове.
Като се изпълняват старите гимнастически упражнения, при всяко едно ще се размишлява върху следното:
При I - то: Господи, да дойде Твоето благословение върху мен.
При II - то: Да се изпълни душата ми с Божията Любов.
При III - то: Да възрасне в мен Божията Правда.
При IV - то: Ще служа Господу с всичката си душа.
При V - то: Ще се радвам на Божиите блага.
При VI - то: Ще ходя в пътя на Истината.
ОБЯСНЕНИЯ НА СТАРИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Първото
упражнение включва в себе си два принципа: единство и множество. Ръцете спуснати надолу -това представлява проявление на множеството. Съединението на ръцете - това представлява проявление на единството, което всички хора проучават. Двете ръце означават токове в природата, т.е. два противоположни полюса на битието. Значи това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човек.
Второто
упражнение представлява проявлението на битието във взаимните отношения, които съществуват между елементите. То изразява всички химически реакции, които се извършват във физическия и в духовния свят.
Третото
упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действува.
Четвъртото
упражнение представлява пътя, по който душата върви. Когато някога усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствате по-добре, ще дойдете в първото положение. Законът е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодействието. Ако вървиш наляво и надясно, но всякога нагоре, това показва, че ти вървиш във възходяща степен, душата ти се развива. Но ако вървиш надясно и наляво и слизаш надолу, това показва, че вървиш в низходяща степен, постепенно падаш. Щом вървиш нагоре, ще знаеш, че пътят, който ти е определен, е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето растене.
За
петото
и
шесто
упражнение няма да ви дам никакви обяснения. Те ще останат затворени, тъй както ангелът каза на Йоана след видението му: „Запечатай това нещо!"
Всички тия упражнения имат освен физическо, още и духовно въздействие върху човека.

2) ПО НАРЕЖДАНЕ

1 октомври 1926 г., София

До ръководителите на Всемирното Бяло Братство в България

Любезни брат, Н.Л.К.Б.Л.

По нареждане.
Съобщава ви се, че постът за през тази година ще започне през м. октомври т. г., ще се приложи в третия петък на месеца, в разсип, и ще се състои от 24,36,48 и 54 часа. Всеки доброволно, по избор, ще приеме часовете на поста или да тегли жребие върху тези часове и каквото му се падне, него ще приложи.
Да се внимава, щото един път определен пост, трябва съзнателно да се изпълни драговолно през цялата година. През деня на поста никой не трябва да знае, че братът или сестрата са в пост, трябва да бъдат бодри, радостни и на работа през целия ден.
За четиво остават пак I, II, III и IV серии от беседите да се привършат окончателно по миналогодишната наредба с извадки на отделни тетрадки, а тези, които са привършили тоя материал, ще продължат V и VI серии.
През годината ще се изучават от братята и сестрите поотделно само четирите евангелисти: един ще вземе целите глави от Ев. Матея, друг Ев. Лука, трети Ев. Марка, а четвърти Ев. Йоана и т.н., та в 4 години всеки ще изучи четирите евангелисти. А за четиво през годината - целия Нови Завет и ще продължат четивото на Библията, които не са я довършили.
Тазгодишният наряд ще се даде на всички, както и на новоначинающите. Умолявате се да предадете горните нареждания на всички братя и сестри в града ви и в околията.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри в Господа.
С.Б.Л.Е.Л.

С братски поздрав:

/п/П. Епитропов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×