Jump to content
Ани

Наряди за 1931 г.

Recommended Posts

НАРЯД за 1931 година

 1. Благопожелание за 1931 година.
 2. По нареждане за празника на пролетта, 9. 111. 1931 год.
 3. До братята ръководители, 21. X. 1931 год.

1) БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ ЗА НОВАТА 1931 ГОДИНА

Сега, през тази година, гледайте да развиете вашите дарби! Турете си задача да бъдете щастливи; турете си задача да бъдете здрави; турете си задача да има благородни сърца, които при всички промени, които може да станат в живота ви, никога да се не тревожат. Турете си за задача вашият ум, при всичките си философски твърдения, като изслушате всички хора, да бъде напълно и дълбоко спокоен.
Не се плашете. Най-после турете си за задача да се срещнете с Любовта, която сега иде отгоре и която сега Новата Година носи. Тя носи цяла торба отгоре с любов. Пригответе си торбите, та като я срещнете, да кажете: дай ни малко от новата любов. Тази торба всеки я има у вас. Торбата... това е човешкото сърце. Отворете сърцата си за тази новата любов, която чувствувате в себе си. Тя се отличава. Тази нова любов се отличава, че ще запали всички свещи на вашите сърца, отдалеч ще светнете.
„Изгрев", 1 часа след полунощ, 1-ий януари 1931 година
Любезни брат, горните благопожелания предайте на приятелите от кружока, като се поздравите от Учителя по случай Новата Година.

С братски поздрав към всички ви:

/п/П. Епитропов

2) ПО НАРЕЖДАНЕ

за празника на пролетта

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО

В БЪЛГАРИЯ

Любезни брат

Н.Л.К.П.Б.Л.

С.П.Б.Л.Е.Л.

ПО НАРЕЖДАНЕ:
Съобщава ви се, че отпразнуването празника на пролеттат.г.,9(22) март- първия ден на астрономическата година - ще стане по следния начин.
Сутринта на 22 март - излизане в 5 и половина часа, преди изгрев, вън от града или селото на определените досега места за посрещането на слънцето. Молитвата ще започне точно в 6 часа, както следва:
 1. Добрата молитва.
 2. „В начало бе Словото".
 3. 136 псалом.
 4. Евангелие от Йоана, глава 5.
 5. Молитвата на Царството.
 6. „Ще се развеселя".
 7. „Духът Божий".
 8. Отче наш.
Вечерта в 7.30 ч ще има братска вечеря в салона на Братството от плодове, хляб, варено жито и ориз. Преди вечерята ще се повторят същите сутринни молитви.
На вечерята ще се поканят да присъствуват всички братя и сестри, които са посещавали събранията, а нови хора няма да се канят.
Излизането сутринта на Изгрева, а така също и вечерята ще стане тихо и незабелязано.
Умоляват се братята ръководители да съобщат тия нареждания и по селата на околията, там, където има кръжоци, за което Ви се изпращат нужния брой повече екземпляри.
Поздрав от любезния ни Учител на всички братя и сестри.
Молим Ви за получаване на настоящото да ни отговорите с отворена картичка.

С БРАТСКИ ПОЗДРАВ:

/п/П. Епитропов

9 Март 1931 г. Изгрев - София

3) ДО БРАТЯТА РЪКОВОДИТЕЛИ

Добри братя и сестри,

С.Пр.Б.Л.Н.П.Ж.*

Зная, че всеки от нас в провинцията желае да чуе или да знае какво е говорил Учителят на братята и сестрите в София в близко минало.
Всеки знае как поради трудните материални средства беседите се печатат много късно -1,2, даже и повече години. Има изключение, но това е само за някои спешни беседи.
Всеки знае още как в Южна България, благодарение големия труд на братята Б. Боев, Жечо Панайотов, Георги Нанков, Георги Тахчиев и др., получаваме резюмета, преписваме ги и по маршрут ги пращаме и в другите братства. А някои братства, особено в Северна България, не могат и да получат. Това става главно поради липса, от една страна, ЧЕ НЯМАТ ПИШУЩА МАШИНА И ЦИКЛОСТИЛ, та да вадят повече екземпляри и пращат на всички, а от друга - трудно се преписват тия резюмета, особено, когато са няколко, вследствие на което се бавят.
Ценейки от една страна жертвата на горните братя - доброволно да вършат това и то без да имат условия къде да пишат; ценейки от друга страна значението на словата от Учителя да ги имаме в сбито резюме в скоро време, нам се налага дълг, макар и да сме в материални оскъдици, да направим нещо, а то е:
С братски усилия да дадем кой каквото може, а особено по-заможните, и да съберем една сумица за целта, за да улесним горните братя с една пишуща машина и един циклостил.
Тези, които нямат възможност, ще дадат своето благословение. За целта са необходими около 16,000 лева.
Ето защо, разменете мисли с братята и сестрите и ако намирате това за разумно, подкрепете го с каквато сумица можете.
Не е важно само количеството!
Събраните сумици ще изпратите до мене, а аз ще ги пратя на брат Б. Боев. В случай, че се събере малко по-голяма сума, ще послужи за книги, мастило, пощенски разноски и пр.
Пловдивското Братство туря основата с 900 лева.
21. X. 1931 г.
Пловдив, ул. „Пролет" N14

С братски привет,

Зъболекар/п/Стоицев

------------------
* Само проявената Божия Любов носи пълния живот.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×