Jump to content
Ани

Наряди за 1932 г.

Recommended Posts

НАРЯД за 1932 година

1) ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

НА ВС. Б.БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ

Любезни брат (Любезна сестра),

Н.Л.К.П.Б.Л. С.П.Б.Л.Н.П.Ж.

ПО НАРЕЖДАНЕ:
Съобщава ви се, че на 22 септемврий т. г. в 5 ч. сутринта ще се направят повсеместни братски срещи в кръжоците на Братството. Молитвата ще се извърши последния ред: Добрата молитва, Отче наш, Пътят на живота, 91 псалом, Молитвата на Царството. След това ще се прочете Ев. от Йоана, глава 1. Ще се завърши с мотото: „Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния вечния Бог на живота" (три пъти).
През деня всеки ще прочете у дома си Ев. от Матея, глава пета; Ев. от Лука, глава шеста и Ев. от Марка, глава трета.
Ще има общ обед в салона на Братството.

* * *

През деня ще се предадат следните упътвания за духовната 1932/33 г., за да си ги препашат всички с нужните обяснения:
  1. Всеки неделен ден през цялата година, начиная от 25 септемврий, ще се става в четири часа и молитвата ще почне в четири и половина часа по следния ред: Добрата молитва, 91 псалом, Пътят на живота, Отче наш, Молитвата на Царството. След това ще се прочете от евангелието съответната глава, която се пада за този неделен ден. После ще се направят старите гимнастически упражнения, които същевременно са задължителни и за всеки ден.
  2. В неделните дни ще се четат следните евангелия: Ев. от Матея, Ев. от Йоана, 6 и 7 глава от Ев. на Лука, 4 и 5 глава от Ев. на Марка. Всеки неделен ден ще се чете по една глава, като се започне от Ев. на Матея и се следва горния ред на евангелията. Всичко 52 глави за 52 седмици. През останалите седмични дни всеки ще семоли и ще чете Библията по свобода.
  3. Четиво през годината: Девета серия от беседите (от четири тома) и Рилските беседи от 1932 г., които скоро ще излязат от печат.
  4. Постът ще бъде в третия петък след всяко новолуние. До януарий тези петъци са: 14 октомврий, 18 ноемврий, 16 декемврий, 13 януарий. Останалите петъци ще се съобщат допълнително. Продължителността на поста ще си определи всеки сам. Най-малко ще бъде 24 часа.
Нека всеки има съзнателно отношение към поста. Той е за подобрение на ума и на здравето. Постът е средство, за да придобие човек своята свобода, да се освободи от всички ненужни неща. Постът е приготовление за свободата. Казано е: „Те не излизат освен с пост и молитва." Като си платиш дълга, престават да те глобяват и ти се освобождаваш от ненужния товар. Онзи, който разбира поста, през време на поста трябва да се храни с мисли. Тогаз трябва да обърнем особено внимание на дишането. Трябва цяла една школа за поста, за да се разбере смисъла му. За мнозина този въпрос е неуяснен. Както обикновено постят, не може да има голям резултат. Постът трябва да се разбира отвътре.
Всички приятели трябва да дойдат до едно истинско изпълнение, а не само до механическото. Да имат желание да изпълнят Волята Божия, за да се благословят. Трябва да имат желание да участвуват в общата работа. Като полива човек едно дърво, като копае едно лозе, той сам се ползува от него. Някои не разбират, че като работят за Бога, ще се благословят, ще се ползуват. Като копаеш лозето, ти имаш по-добър плод. Хората трябва да бъдат в непреривно общение с Бога. Слънцето като огрява растението и въздухът като го облъхва, то расте. Така и всеки човек трябва да има този непреривен процес вътре в себе си. Дето няма това, не може да има растене. Като стане човек духовно сух, престава да расте.
Съобщете това нареждане на всички братя и сестри в селата на околията, дето има кръжоци.
За получаването на настоящето отговорете с приложената тук картичка.
Поздрав от любезния Учител на всички братя и сестри.
9 септемврий 1932 г.
Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов

Бележка на редактора: Същият наряд е пуснат отделно като „Наредба за духовната 1932/1933год."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×