Jump to content
Ани

7. НАСТАВЛЕНИЯ

Recommended Posts

7.

Беседа за жени

НАСТАВЛЕНИЯ

Казва се в Писанието: „Без вяра не може да се угоди на Бога.“ Аз преобръщам малко този стих и казвам: „С вяра се угажда на Бога.“ Имайте пред вид това: вярата е, която апелира към Господа. Писанието казва, че каквото попросим съгласно волята Божия, дава ни се. Тази вяра не е общоприетата, която имат хората, а е вярата на децата - там ще я търсите. Вяра като у децата трябва да имате, а не вярата на възрастните. Аз искам които ме слушат, да не мислят, че са възрастни. Ако така мислят, няма защо да идват тук. На Земята няма нужда от възрастни хора, те са хора за Небето. Ще кажете: „Аз съм 50, 60- годишен.“ Не се заблуждавайте с вашите години. Според мене годините на човека се ценят според преживяванията. Колкото повече преживявания имате, толкова повече са годините ви и обратно. Важно е какви скъпоценности носите в раницата на живота си. Можете да носите 50 килограма товар и да струва 50 лева, може да носите само един грам диамант и да струва десятки хиляди лева. Не е в количеството товар, което носите, а в качеството.
Някой казва: „Аз зная, че се върти Слънцето.“ Питам: Твоето слънце върти ли се? Казвате: „Зная, че Месечината се изпразва и се пълни.“ Питам: Твоята месечина празни ли се, пълни ли се? Ето къде е знанието - да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте вашето сърце пълни ли се с добро и изпразва ли се от зло. Това е да знаете какво е изпразване и какво - пълнене. Знаете, че Месечината употребява 14 дни за пълнене и 14 дни за изпразване. Тъй че 14 дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и 14 дни вашето сърце ще работи за изхвърляне всички помии от вас и от обществото и след това да почувствувате лекота. Така постъпват и лекарите. Видят, че някому е разстроен стомахът, има диария и вие веднага търсите лекар, да спре това разстройство. Чакайте, нека си повърне, да му олекне, да изтече всичко събрало се. Някой се разфучал, развикал - не го спирайте, нека си вика, да излезе всичко навън. Ама дразни ви това - затворете ушите си, отдалечете се, не е ваша работа да спирате канала.
Това е философията на новото учение, това е учението на християнството. Някой път мъжът ви се разсърди за нещо. Кара се, а вие искате да го спрете. Чакайте, нека си повърне. - „Да, но ще ме цапа!“ - Ти стой настрана, а не отпреде му, дай му легена и стой отзад, а той нека си повръща. Не го спирай, помогни му и благодари, че се е освободил от тази тежест. А какво прави жената? Тръгне от къща в къща и разказва: „Знаете ли какво нещастие ми се случи? Мъжът ми повърна.“ Напротив, това е щастие, защото той е облекчен. Всички хора, които повръщат, гледам на тях като на надеждни. Тъй че, отсега ще говорите по-малко, а ще вършите повече.
Тъй правят и учителите в училищата - за да ги приучат да работят, дават им класни работи, домашни, развиват теми и др. Като влезете в духовния свят, не мислете, че сте вече святи и чисти. Това ще си дойде само по себе си, не се грижете за него. Ако виждате една свещ и започнете да разсъждавате как тя свети, кога по-добре и т.н., полза няма да имате. Оставете настрана разсъжденията, а драснете клечка кибрит, запалете свещта и се ползувайте от нея. От вас се иска само стремеж за послушание на Бога на всичката пълнота. За този Господ, за Когото говоря, Той ви вижда, защото има милиони очи и уши. Той ви вижда чрез котките, чрез мухите, вижда ви като ви гонят. Господ вижда всичко, защото има много тайни места, през които наблюдава. Господ не е нито в котките, нито в мухите, но вижда чрез тях. Като ви види, че минавате пред някоя круша, гледате някое цвете, Той ви знае вече намеренията. Всичко е известно на Бога. Като пиете малко вода, чрез нея Той знае каква е вашата вътрешност.
Най-важните, необходими за вас неща са следните: послушание и внимание. Какво значи послушание? Послушание е да направиш нещо, а внимание е когато Господ прави нещо, да внимаваш.
Така и вие сега ще трябва да слушате и да внимавате. Може да мислите: какво ли има да ви кажа? От вас се иска само послушание и внимание. Ако ви пратят в някоя градина с толумба[1], с маркуч, от вас се иска да насочите маркуча да поливате, а не да разсъждавате защо на вас дали да поливате, а не на други. Вас намерили. В твоите ръце е маркучът, поливай и не мисли повече от това, защото който полива Божествената градина, той се ползува от плодовете й.
Наставления: Прочетете 9-а глава от пророк Данаил. Тази глава има тясна връзка с това, което ви казах да направите. Вие не знаете бъдещето си, то е скрито от вашите очи, не знаете какво Господ е намислил. Казва се: „Молете се, за да не паднете в изкушение.“ Мнозина от вас сте заети с много работа, но има и по-важна работа, за която сте дошли. Ще бъда кратък. Искам това, което ще трябва да изпълните, да помислите в себе си около 4-5 минути, да видите готови ли сте да изпълните доброволно това, без после да се разкайвате.
Ще изпълнявате следното. През продължение на 10 дни, начиная от 27 юни, ще ставате сутрин към 4 часа и в промеждутъка от 4 до 5 часа ще прочетете 9-а глава на Данаила, ще размислите внимателно върху нея, ще се помолите и ще се изповядате пред Бога, като пред духовник, за прегрешенията си, за тези на своите ближни, за тези на народа ви и ако иска Господ, ще ви прости. Вие ще изпратите с това вашето прошение до Бога, а каква ще бъде резолюцията, то е Негова работа. В това време и заминалите ваши близки ще се помолят за себе си, за вас, така че ще има молитва и горе, и долу, тъй както дървото се храни и от горе, и от долу. Ще се оставите на Божието влияние. Ще ядете два пъти на ден, никакво масло, яйца, а само растителна храна; ще се яде сутрин, след молитвата, и вечер, преди молитвата. Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето, а молитвата и прочитането на 9-а глава - след залязването на Слънцето, към 8 часа вечерта. Господ е наложил пост на целия свят. Като закусите сутрин и като се навечеряте, ще благодарите много на Бога. През тези 10 дни ще има абсолютен пост на сърцето и ума си. Да няма никаква лоша мисъл, лошо желание, никакво одумване. През тези дни искайте от Бога само важни и необходими неща, а не празни работи. Ще се молите Бог да подкрепи всички ваши сестри и братя, където и да са те, да помогне Господ на всички страждущи, на всички, които се борят със злото. Като молитви може да четете „Добрата молитва“, „Отче наш“ и др. Гледайте да не бъде всичко пресилено и сърцето ви да е всякога топло. Приближавайте се към Господа с вяра. Имайте вяра в Неговата благост и доброта. Така ще видите какъв е резултатът.

Беседа, държана на 26 юни 1918 г.

София

-------------------------------------------------------------

[1] толумба (от ит.-тур.) - помпа.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×