Jump to content
Ани

ТРЕТИ МЕСЕЦ - ПРАЗНИК НА ЛЮБОВТА

Recommended Posts

ТРЕТИ МЕСЕЦ

[ПРАЗНИК НА ЛЮБОВТА]

22 октомври - 22 ноември 1924 г.

„В изпълнението Волята на Бога

чрез Любовта

е силата на нашата душа."

Ръководителка: Марика[1]

(* Любов. Мъдрост. Добродетел. Истина. Правда.)

СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. Пентограмата за този месец
 2. Празникът на Любовта - I ден
 3. Нареждане за месеца на Любовта
 4. II-ри ден - Мъдростта; IIl-ти ден - Добродетелта; IV-ти ден - Истината; V-ти ден - Правдата
 5. Урок трети от Учителя (*н.к.н.д.[2]): „Любов. Възможности и проявле­ния на Любовта"
 6. Трети разговор с Учителя (след закуската, 22.Х.1924 г.)

Ден първи

Празникът на Любовта

22 октомври 1924 г.

сряда, 6 часа сутринта

(* Мика*)

[Присъстват:] (Л.м., М.Е., И.С., П.П., Д.с. - духом)[3] (Паша - 130)[4]

Утринната молитва:

 1. Живата Пентограма
 2. Молитвата на Свещената Чистота
 3. Размишление: Любовта се проявява в Чистота и Милосърдие.
 4. Мотото за месеца: „Ще живеете всякога в Разумната Любов - в Любов­та вътре."
 5. Размишление: „Само в чисто сърце може да се запази Любовта чиста - ако иска човек да разбере Божествената Любов."
 6. Молитва за Мария Радева, да й се помогне на душата.
 7. „Любовта Разкрива Бога в Нас."
 8. Отче Наш
KD_10.PNG

Поздравление на Любовта

НАРЕЖДАН И Е ЗА ТОЗИ МЕСЕЦ: (*Наряд III)

I.

Ще помним, че Любовта се проявява в Чистота и Милосърдие.

Мото: „Ще живеете всякога в Разумната Любов - в Любовта вътре."

II.

а) Всяка сутрин размишление върху: „Само в чисто сърце може да се запази Любовта чиста - ако иска човек да разбере Божествената Любов."
б) Ще прилагаме правилото: „Не пийте вода от стара делва!" „От болен човек помощ не търси!" „Ще искаш помощ само от разумния човек. Само ра­зумният човек може да ти помогне; и всеки, който може да ти помогне, той е разумен." (беседата „Най-мапкото") Ще си прочетем и поясненията и ще раз­мишляваме.

III.

KD_10_1.PNGKD_10_2.PNG
Десет дена ще си правим уп­ражнението с движения на ръце­те: „Любовта разкрива Бога в нас." (формулата ще произнасяме 3 пъ­ти сутрин, 3 пъти на обяд и 3 пъти любовта в нас.

IV.

От 22-ри, 10 сутрини наред в 5.30 часа сутринта ще се молим за Мария Радева свободно, като влагаме две мисли: Бог да помогне на нея, а нас да запази да не повтаряме нейната погрешка.

V.

„Имате друго едно правило: Всичките природни сили в света действуват все колективно. Например, вие хванете моя пръст, мислите, че е единица. Не, той е колективно цяло. С него има други сили, които действуват заедно. С него иде вторият пръст, третият, четвъртият, цялата ръка, краката ми, зъбите ми, всичко туй ще се прикомандирова тъй, че ще дойдат и всички други сили. Вас ви се вижда едно, а след него иде колективното. Следователно вие трябва да видите тази единица в какво съотношение е. Не бутайте нещата поотделно. Запример, имате едно ваше желание, искате да го реализирате. Туй желание във въображението ви се представлява като един известен предмет. Но този предмет като дойде, той е една уловка и ще развали цялото ваше щастие."
 
Към туй правило се отнася и примерът с ябълката и ученика от II урок от Учителя - „физически и духовен човек".)

---------------------------------------------------------------------------

[1] Мария Тодорова.
[2] на Класа на Добродетелите.
[3] Присъстват: Любов - Мика, Мъдрост - Елена, Истина - Савка, Правда - Па­ша, Добродетел - Сотирка (духом).
[4] Вероятно номер на псалом.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×