Jump to content
Ани

ПЕТИ МЕСЕЦ - ПРАЗНИК НА ДОБРОДЕТЕЛТА

Recommended Posts

ПЕТИ МЕСЕЦ

[ПРАЗНИК НА ДОБРОДЕТЕЛТА]

22 декември - 22 януари

В изпълнението Волята на Бога

чрез Добродетелта

е силата на нашата душа!"

Ръководителка: Сотирка

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Пентограмата за този месец
 2. Празник на Добродетелта
 3. Празник на Истината
 4. Празник на Правдата
 5. Урок пети от Учителя
 6. Празник на Любовта
 7. Празник на Мъдростта

Ден първи

Празник на Добродетелта

22 декември, 1924 г,

понеделник, 6 часа сутринта

[Присъстват:] (Д.с. - духом, И.с., П.п., Л.м., М.е. - духом)

[1] (Савка - 123)

Утринната Молитва:

 1. (с.) Съсредоточение - свързване с ангелите на Добродетелите, с Учи­теля, с добрите хора заради Доброто.
 2. (п.) Размишление върху Добродетел, Жертва, Щедрост.
 3. (м.) Размишление върху: „Доброто носи за нас Живот, Светлина и Сво­бода."
 4. (м.) Молитва на Царството
 5. (м.) 23-ти псалом
 6. (с.) Молитва на Свещената Чистота
 7. (п.) „В начало бе Словото"
 8. (п.) 91-ви псалом
 9. (м.) Тайна молитва за успеха на класа
 10. (п.) Тайна молитва за здравето на брат Коста (На 13.1.1925 г. Коста замина.)
 11. (с.) Съсредоточение: Да замени успешно Сотирка един свой недъг с известно добро качество.
 12. (с.) Мото на Добродетелите.
 13. (с.) Живата Пентограма
 14. (м.) „Махар Бену Аба"
 15. (с.) Поздравление на Добродетелта (Трите, хванати за ръка, произнесохме: „В изпълнението Волята на Бога чрез Добродетелта е силата на нашата Душа.")
 16. (м.) „Благославяй, душе моя, Господа!"
 17. (м.) По една глава от Евангелието: М. 14-а гл. от Деянията на апостолите; П. - бели и двете страни (оставихме)
 1. От [стенографски знак][2]: 1 стр.: „Които са 7-те Духове Божии, разпро- водени по всичката земя."

(п.) Вечният Дух: Зелените лъчи - стр. 23

(м.) Вечният Дух: Възкресение от мъртвите - стр. 29

НАРЕЖДАНЕ ЗА ТОЗИ МЕСЕЦ:

I

За мото: „Каквото и да дойде, то е за добро. Отпусни душата си!" (из „Най-малкото")

II.

„Божественото дръжте, вие ще издържите всичко! Божественото винаги казва: „Ще се уреди тази работа. Ще научиш, ще дойде време, пази мира си!" („Моето верую )
Със силите в тия слова на Учителя да образуваме своя духовна атмосфе­ра около си.

III.

Да направим следующия опит: „Когато помагате на някого на улицата, вие трябва да пазите следующите два момента: първо, ще помогнете и второ, ще се скриете, преди да ви се благодари, за да остане силата във вас.
Да направим добро на един чужд човек. През целия месец да търсим такъв случай: да помогнем, да услужим и да изчезнем. Това да бъде вече зара­ди идеята - Доброто.
„Добро за самото добро, а не за хората!" (Из „Физическият и духовният човек")'

IV

„Ученикът, като слуша, трябва да изпълнява - това е послушание." (Из II разговор с Учителя - „Послушанието".)

V.

Миналия месец изкарахме Исаия, сега ще продължаваме да изучаваме пророците. Ще вземем следующия пророк - Иеремия.
Само Божията Добродетел е Добродетел!
Пожелавам успех на всички и работата ни да бъде благословена!

Сестра Сотирка Варна

ОЩЕ ТРИ ТОЧКИ ЗА ТОЗИ МЕСЕЦ:

Храната ни за петте празника ще бъде най-скромна по чистота, естестве- ност и простота. Всички ще ядем еднаква храна: 2 чаши чай и хляб (може и препечен) за закуска. Вечеря - варени небелени картофи със сол и хляб; по една ябълка и 5 ореха. Нека приложим абсолютна простота в храната. Нали това са духовни праздници за нас? Менюто за обедите е по-разнообразно:
 • ден: за Добродетелта - 22.XII.1924 г. - картофена супица с черен пипер и лимон. Плодове.
 • ден: за Истината - 23.XII.1924 г. - спаначена супица без нищо. Плодове.
 • ден: за Правдата - 24.XII.1924 г. - оризена супа с черен пипер. Плодо­ве.
 • ден: за Любовта - 25.XII.1924 г. - лещена супа (без нищо). Плодове.
 • ден: за Мъдростта - 26.XII.1924 г. - картофена супа с чер пипер и магда­ноз. Плодове.

I.

Тази точка - само ако можем да я изпълним с любов и единодушие, ина­че няма смисъл, защото тя трябва да послужи за калене на волята и за духовно подигане.

II.

Всяка на своя празник, след молитвата, иде се спре на един своя недъг. През течение на месеца всяка ще се постарае да замени този недъг с нещо добро. Накрая на месеца всяка ще опише борбата си с кой именно недъг и кое се е постарала да тури на мястото му. Но ще употребим всичките си усилия, за да имаме успех. Може да се посъветваме даже една друга.

III.

Всяка една от нас през този месец ще напише по един реферат във връз­ка със своята Добродетел и Учителя. Тъй, Сотирка ще пише: Добродетелта и Учителя; Паша - Правдата и Учителя; Мика - Любовта и Учителя; а аз - Истина­та и Учителя; Елена - Мъдростта и Учителя.

IV.

Ще се ползуваме само от тези уроци, които ни са дадени през течение на петте месеца. При това, тези реферати да не бъдат по-големи от 5 листа, после Учителя поправи: 5 страници. И като ги напишем, ще се съберем всички и ще ги прочетем на Учителя ни.

Една Истина има в света и това е Божията Истина!

Само Божията Истина е Истина!

Ваша сестра Савка София

Ден втори

Празникът на Истината

23 декември 1924 г.,

вторник, 6 часа сутринта

[Присъстват:] И.с., П.п., Л.м., М.е. (духом), Д.с. (духом)

(Савка - 123)

Утринната молитва:

 1. Съсредоточение
 2. Добрата Молитва
 3. „Благославяй, душе моя, Господа!"
 4. Живата Пентограма
 5. Мика - Ев. от Лука, 8 гл., 20 ст.
Паша - 55 псалом, 1, 2, 3 ст.
Савка - Послание к Гапатяном, 4 гл., 7 ст.
Послание к Коринтяном I, 4 гл., 7 ст.
Послание к Коринтяном II, 4 гл., 7 ст.

Ден трети

Празникът на Правдата

24 декември 1924 г,

сряда, 6 часа сутринта

[Присъстват:] П.п., Л.м., М.Е. (духом), Д.с. (духом), И.с. (Паша-130)

Утринна молитва:

 1. Размишление върху Правдата и Божията Промисъл.
 2. Великото Славословие.
 3. Отче Наш
 4. Тайна молитва за хармония между петте ни.
 5. Тайна молитва за Коста
 6. „Благославяй, душе моя, Господа!"

Поздравление на Правдата

Паша - Послание к Ефесяном, 2 гл., 16,17,18 ст.

Марика - Евангелие от Лука, 22 гл., 7, 8, 9 ст.

Савка - Колосяном, 2 гл., 3 ст.

(Писахме писмо на Виктория.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Добродетел - Сотирка, Истина - Савка, Правда - Паша, Любов - Мария, Мъдрост - Елена.

[2] книжката „Заветът на цветните лъчи на светлината".

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×