Jump to content
Ани

10. ОСНОВНА МИСЪЛ

Recommended Posts

ОСНОВНА МИСЪЛ

10 януари 1926 г., неделя след обяд

в [„Опълченска“] 66, В 5 часа,

пред няколко сестри. [5]

Класа на Добродетелите ще го вземете като една наука, която може да изучавате при всички условия. Само че, при по-благоприятни условия има много да се учи, а при малките условия малко може да се учи. Класът на Добродетелите е да знае човек как да се справи с мъчнотиите на този живот. Вие ще се натъкнете на ред мъчнотии, които трябва да разрешите. Забележете как е в природата. Докато пиленцата са малки, майката отива и им носи в устата храната. Но тя знае точно докога ще им носи храна. После пак им носи храна, но само че покаже им я и стои настрана, мами ги, показва им храната, стои настрана и казва: „Излезте при мене, ще ви дам.“ Малките пиленца погледнат, погледнат и почнат да упражняват вече крилцата си, докато най-после могат свободно да хвърчат. Как се измени майката, ще питате. Всъщност изменила ли се е тя? В Класа на Добродетелите те идат при нас - „ще си отвориш устата“ и ще вземеш храната. После те ще се скрият малко и ще кажат: „Ела ти при мене.“ Тогава те трябва да вървят с нея, а не да се отделят от нея.
Тази е една основна мисъл за Класа на Добродетелите.
В живата природа няма противоречие. Противоречията, които схващаме, те са наши субективни, но те не са съществени. Противоречията произтичат от неразумни причини извънка нашия живот.
- Какво ще ни кажете за духовната група, дейността й?
 
- Духовната група е разширение на Класа на Добродетелите.
САМО БОЖИЯТА ЛЮБОВ НОСИ ПЪЛНИЯ ЖИВОТ!
------------------------------------------------------------------------------------------
[5] По машинописен текст - оригинал.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×