Jump to content
Ани

ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИН КЛАС

Recommended Posts

ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИН КЛАС

22 август 1920

IV ден на събора, неделя, В.Търново

(По инициатива на Учителя събрахме се 10 млади сестри, 3 варненки и 7 софиянки: Сотирка, Дафинка, Виктория, Паша, Олга, Сийка, Марийка, Невенка, Стефка и аз [Савка].
В Горницата Учителят ни говори.)
Вие готови ли сте да вървите по пътя на новото учение смело и решително?
Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. В тукашното училище ученикът, щом изгуби вяра в себе си, че може да се учи, той свършва със себе си. Всеки ученик, който изгуби вярата, той свършва със своето учение.
Сега аз ще ви дам 3 правила, 3 метода, чрез които може да се пазите,защото в света младите са изложени на големи мъчнотии; не само младите, но и старите. Стават падания. Паданието всякога произтича от факта, че когато във физическия свят се изгуби равновесието, човек пада. Същото е и в духовния свят. И тук когато човек изгуби своето равновесие - пада. Това равновесие се крие в 3 велики сили - в човешкия ум, в човешкото сърце и в човешката воля. Щом човек действува хармонично, никога не пада, но щом изгуби равновесие между ума и сърцето и волята, става падание. А във всяко едно падание се произвежда страдание. Няма човек, който, като е паднал, да не е претърпял някоя повреда. Вие сте виждали онези акробати, които вървят по въже как носят върлина. Ако погледнете този акробат, той представлява един триъгълник с върха надолу.
BKD_1_1.PNG

Този, който играе на физическото поле обръща този триъгълник с главата надолу, за да пази равновесие, обаче в Духовния свят този триъгълник е обърнат с върха нагоре. Това показва, че силите у човека са в равновесие. Колкото и да сте неразположени, ако можете да обърнете този триъгълник в това състояние, както е тук на картината веднага това неразположение ще изчезне.
Сега на вас да не ви се вижда чудно, когато заплаче някое дете и майка му му даде една ябълка-и неразположението веднага изчезне. Коя е причината задето изчезва това неразположение? (- „Формата.") Колкото ябълката е по-красива, по-хубава, толкова повече това дете се разполага, това същото е и с човека. И в духовния свят е същото. Тези триъгълници са форми на разумния свят.
Значи, първия път ще си представите, че вашият ум, вашето сърце и вашата воля са в съгласие и няма разногласие между тях. Защото най-малкото разногласие между ума и сърцето ще причини вашето нещастие.
BKD_1_2.PNG
Затова не давайте под наем ума си никому, защото като го дадете някому под наем ще загубите равновесието. Знаете ли кога се дава под наем? Когато започнеш да мислиш нещата с чужд, с друг ум, значи всяко нещо трябва да мине през твоя ум. Не мине ли през твоя ум и възприемеш ли мисълта по друг начин, непременно ще дойде падението.
Вторият закон е: Не давай сърцето си под наем, никакви кираджии. И то е същия закон. Всяко чувство, всяко желание трябва да мине непременно през сърцето ти. Така и с човешката воля. Човек всяко нещо трябва да изпита чрез волята си. Аз не говоря за упоритост и своенравие. Волята, това е най-разумния акт. В този вътрешен кръг ще спазвате представа за душата в своето първо състояние. Кръгът се състои от три цвята - виолетов, зелен и портокален. Виолетовата краска на кръга означава силата; зелената - стремеж за растене, а портокалената - желание за постоянно индивидуализиране.
BKD_1_3.PNG

Тези три сили са в онази Божествена душа, в която се покоят чувствата. Човек трябва да има желания силни, живи, стремеж към растене, правилно развиване. Портокаленият цвят показва, че трябва правилно да се индивидуализираш, т.е. с вашето индивидуализиране да не се пречи никому. Например имате изкушение, предизвикай тази картина в ума си. Тя е картината, която е свързана с три свята, които са в другия - Божия свят, ангелския и възвишения свят.
Значи, ако предизвикате този триъгълник в ума си и предизвикате действието на Бога, на ангелите, на светиите, ако фиксирате ума си върху нея веднага ще привлечете тези Божествени сили на помощ и те ще ви дойдат на помощ. Законът е много прост. Първо трябва да има огнище, а после огън. Не е потребно само огнище, но и комин, за да се образува известно течение и да се поддържа огъня.
BKD_1_4.PNG

Третата картина представлява начин, по който може да изправите живота си. Тя в окултната школа е един метод за изправление. Тези линии са светове със строго определени математически изчисления.
Всичко в Божествения свят е без изключение!
Сега вие момичетата излизате от В. Вървите нагоре към В1(В2,ВЗ...) и отивате към А. В същото време излиза момче от А към А1 и отива към В и се срещате в точка 0. Ако вашето сърце е пълно с Надежда, Любов и Вяра, от другия полюс излиза непременно друга душа и ако вървите правилно, то тези две души ще се срещнат и живота ви се осмисля - няма падение. Но, ако още в началото се колебаете ще изгубите тази душа или ще се родят всички страдания. Непременно човек трябва да спазва своята вяра, надежда и да знае, че този път, в който е влезнал е прав и да не допуща никакво съмнение в Божия промисъл. Каквито вери и да има, да знае, че е на този Божествен кораб, може да има вълни, но този кораб не може да потъне. Тъй гласи Великата Окултна школа. Следователно от това правилно развиване на Школата, ще дойде онзи Божествен вътрешен свят, дето човек ще завърши своето развитие и ще дойде да помага на своите Братя - точка С. Понеже вие тръгвате от тази линия, от единия център, а от другия център друг ще дойде. Ако вървите правилно този въпрос в една година от горе ще се развие правилно и всички мисли и желания, които ви безпокоят, ще се разведрят и нова светлина ще дойде в душата ви, но разколебаете ли се, не само че няма да придобиете, но ще изгубите всичко. На всекиму му се дава съдействие да изходи пътя. Та като тръгвате в тоя път, всичките тези светове насочват своя поглед и всеки, който върви в Пътя, те го следват. Може да го стигнете за една, 10,100,1000, а може и за 10 000 години. Но този е пътят, който ви се изпречва. Тогава, като дойдете в третата картина, вече няма пада- ние.
Като тръгнеш в този Божествен път няма сила, която да може да ви извади. Сега зависи как се подвизавате. Няма никаква външна причина, нито сила, която да ви отбие от пътя. Тъй че, ако се отбиете трябва да си кажете: „Ние сме виновни, а не външните условия на живота." Опасността е само във вас.
I-вата картина е Божествената душа, която помага.
II-рата картина е Божествената душа, която се развива.
Само да не се отклонявате. Никога да не преядете в живота си! Радостен си - никога, никога да не притурят повече - ще дойде обратният процес. При всяка преядане, процеса се обръща.
Не желайте нито повече, нито по-малко, но толкова, колкото се дава, т.е. това, което ви е донесъл животът през деня, бъдете благодарни. Ако ви дадат много, не казвайте, че е много, че много ви е дадено; ако ви дадат малко, пак не казвайте, че малко ви е дадено. Щом кажете: „Много ми е дадено", утре пък ще кажете: „Малко ми е сега." Ще мълчите. Кажете ли така, ще започне ту нагоре ту надолу. Колкото ви е дадено, толкова ви е потребно. Това е правилното мислене на Окултната школа.
Ще имате пред вид Чистотата и Самообладанието. Двете заедно образуват цялата върлина на равновесието. Без тази върлина не може да минете никъде. Ще мислите и ще разрешавате. Това са проекти. И ще гледате тези картини да станат живи да ги одухотворите в себе си.
Сега вие готови ли сте да вървите смело и решително по пътя? (- „Да готови сме!") (Аз мълчах, но душата ми говореше) Без никакво колебание? (-„Без никакво!")
(Мълчание)
Тогава две по две ще дойдете, аз ще ви покажа една жива форма, която
никому няма да разправяте.
(Отидохме две по две в предверието на вътрешната стая, коленичихме на прага, а Учителят стоеше зад нас. Силен трепет изпитваше душата ми. Между две слънца. Две живи слънца - Учителят и тази жива картина в стаята, образ на абсолютна чистота, светлина и Истина. Вълшебното излекуване - от три дена аз бях болна, имах болките на силен плеврит, ходех превита от болки в плешките, не можех да се движа, нито навеждам или изправям. В този час, болестта изчезна и аз се движех съвсем свободно. Аз бях здрава и нещо ново, нов живот чувствувах в душата си. Сега чувствувам, че живея. Живее се само когато се живее за Господа!
Това е второто мое велико преживяване от Учителя.
Да живея за Господа! Да слушам Учителя си! Да бъда чиста, чиста, чиста.
Чистота и Истина! Това залегна в душата ми. Аз ще слушам само Учителя си и ще следвам Неговия път!
След това Учителят продължи: )
Да ви бъде жив образ. Както Слънцето с език не говори, но с очи се гледа. И когато сте в трудно положение спомнете си тази картина.
(Всички преобразени в душата си, погълнати от тази Небесна чистота слегнахме долу. Това преживяване внесе нещо велико в душата ми. Произнасям Чистота и виждам, че това е Истината. Истината - това е самата Чистота. Истината е нещо много високо, но аз ще работя от сега за Чистотата, защото през нея видях Истината. Сега вече имам образ, към който ще вървя! Това е Благодат от Бога, това е Любовта на Учителя!)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×