Jump to content
Ани

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ОКУЛТЕН КЛАС НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Recommended Posts

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ОКУЛТЕН КЛАС НА БЯЛОТО БРАТСТВО
 1. Александър Стрезов - студент естест.,чиновник; „Долни Лозенец" 164
 2. Ана Матеева - „Безименна" 9
 3. Анастасия Динова - чиновничка; „Априлов" 15
 4. Анастас Щерев - градинар ; „Фердинанд" 85
 5. Асен Кантарджиев - студент, чиновник; Арсенала
 6. Богдан Икономов - подначалник в Министерството на правосъдието; Оборище" 87
 7. Борис Николов - студентестест.; „Долни Лозенец" 164
 8. Василка Иванова
 9. Величко Хараламбев - „Раковска" 154
 10. Виктория Христова - студ. математика, чиновничка; „Цар Борис" 40
 11. Георги Марков - студ.математика; „Регенска" 30
 12. Георги Радев-студ.математика; бул. „Македония" 15
 13. Георги Томалевски - студ.математика; „Веслец" 47
 14. Дафинка Пенчева -студ.филолог., чиновничка; „Сердика" 1
 15. Димитър Стоянов - словослагател; „Неофит Рилски" 59
 16. Добран Гарвалов - студ. медик; „Бр.Миладинови" 101
 17. Евдокия Вълчанова - студентка; „Иван Рилски" 10
 18. Евдокия Иванович - „Оборище" 65
 19. Еленка Андреев - студентка философия; „Витошка" 59
 20. Иван Цочев - студ.естест.; „Ц.Шишман" 26
 21. Илия Желязков - капитан
 22. Кирил Икономов - чиновник; „Неофит Рилски" 59
 23. Кирил Паскалев - „Бр.Миладинови" 101
 24. Константин Константинов - студ.финансова наука; бул. „Скобелев" 13
 25. Кръстьо Толешков - студ.естеств.; „20-ти април" 20
 26. Кузман Кузманов-студ.филосовия; „Регенска" 30
 27. Люба Радославова - „Оборище" 14
 28. Мичето Зафирова-студ.философия; „Цар Борис" 40
 29. Марийка Петкова - чиновничка; „Неофит Рилски" 62
 30. Мария Радева-чиновничка; бул. „Македония" 15
 31. Мика Тодорова-студ.философия; „Велико Търново" 15
 32. Милка Икономова-учителка (стажантка); „Оборище" 87
 33. Михаил Влаевски - художник; „Цар Самуил" 117
 34. Моис Коен - Директор на Апис,тел.705; бул."Сливница" 205
 35. Невенка Петкова - чиновничка; „Неофит Рилски" 62
 36. Олга Славчева - чиновничка; „Ивайло" 25
 37. Парашкева Влаевска - „Цар Самуил" 117
 38. Пенка Михайлова-студ.философия; „Шипка" 48
 39. Петър Пампоров - студ.философия; бул. „Фердинанд" 130
 40. Петър Попов
 41. Савка [Керемидчиева]
 42. Симеон Симеонов - нотариус; „Раковска" 154
 43. Сотирка Бабаджова - ученичка ББ; „Оборище" 65
 44. Стефанка Гунева - аптекарка; „Бр. Миладинови" 114
 45. Стоян Джуджев
 46. Стоян Караенев - студент; бул. „Фердинанд" 85
 47. Тодор Попов - студ.естеств.; „Софроний" 85
 48. Христо Койчев - Княжево 211
 49. Цветанка Гатева - Симеонова - художничка; „Раковска" 154
 50. Цветанка Щилянова - художничка; „Евлогий Георгиев" 54
 51. Цеко Етугов - електротехник; „Раковска" 129
28 братя
22 сестри и Василка като гостенка

8 март 1922 г. Сряда София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×