Jump to content
Ани

ЕДНО С БОГА

Recommended Posts

ЕДНО С БОГА

19 септември 1922 год., 6.30 ч.сутринта

Първото проявление на Бога е Любовта. Бог вечно се проявява чрез Лю­бовта. Ние сме едно с Любовта, ние сме едно с Бога. „Само чистите по сърце ще видят Бога.

BKD_3_1.PNG

Без чистота няма любов. Тази чистота, за която ви говоря, тя е необикновена чистота на сърцето. Тази необикновена чистота мяза на детето или на бяло цвете или на геометрически символ - на кръг. Чистотата на детето, което се усмихва на Слънцето; чисто­тата на цветчето, което люби Слънцето. Цветята живеят в ангелс­кия свят • това е чистотата на кръга, най-съвършения образ на линия. Ние живе­ем в безграничната Любов. Нашата цел е да проявим безграничното. А всяка цел трябва да има плод в себе си.

BKD_3_2.PNG

Ето пентограмът вписан в един кръг, това е пътя, който ученикът трябва да извърви. Кръгът като символ на вечност, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го постигнеш. Пентограмът като символ трябва да оживее у вас, за да може да се ползу- вате от него. Пентограмът, това е човека, върхът е глава­та. Двете ръце и двата крака са другите върхове. Главата е Истината, десният крак е Правдата, дясната ръка - Мъд­ростта. Левият крак - Добродетелта, а лявата ръка - Лю­бовта. Тези пет върха са пет центъра, през които непрес­танно се изливат токове, протичат енергии, сили, за които няма ограничение. Те изграждат човека. Петте върха са пет места, през които може да се влезе в пътя.
Ми жълто
До червено
Си виолетово
Ла индиго
Сол синьо
Фа зелено
Ре портокалово
Понеделник-Луна
Вторник - Марс
Сряда - Меркурий
Четвъртък - Юпитер
Петък - Венера
Събота - Сатурн
Неделя - Слънце
Будя
- изгрява моето слънце в моята душа.
Будиш
- изгрява Божието Слънце в мен, в сърцето
Буди
- изгрява живото Слънце на моя Дух.
Будим
- изгрява мировото Слънце на Отца нашего на свет­лините
Будите
- изгрява Слънцето на великия Господ на Мира в на­шите души.
Будят
- изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×