Jump to content
Ани

13. НАРЯД ЗА ПЕНТОГРАМАТА

Recommended Posts

13. НАРЯД ЗА ПЕНТОГРАМАТА

1923 година*

По нареждане на Любезния ни Учител,

Съобщавам ви, че всички братя и сестри, които са ученици на школата на Всемирното Бяло Братство и тези, които са участвували в събора, ще им се даде следующия наряд, който влиза в сила от 23 септември т.г., а именно:
Изпълнението на наряда ще става всяка сутрин при започване изгрева на Слънцето.

ЗА ПЪРВА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитането 15 гл. От Евангелието на Йоана и размишление върху първия стих: „Аз съм истинната лоза и Отец ми е земеделецът".
 
2. Добрата молитва
 
3. „Нема любов като Божията Любов [Н.Л.К.Б.Л.]
Само Божията Любов е Любов" (три пъти) [С.Б.Л.Е.Л.]

ЗА ВТОРА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 5 стих: „Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене и Аз в него, той приноси плод много, защото без мене не може нищо да сторите."
 
2. Отче наш
 
3. „Нема Мъдрост като Божията Мъдрост [Н. М. К. Б. М.]
Само Божията Мъдрост е Мъдрост" (три пъти) [С. Б. М. Е. М.]

ЗА ТРЕТА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 10 стих: „Ако държите моите заповеди ще пребъдете в Любовта ми, както съм Аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата Любов."
2. Лозинка
3. „Нема Истина като божията Истина [Н. И. К. Б. И]
Само Божията Истина е Истина" (три пъти) [С. Б. И. Е. И.]

ЗА ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 15 глава от Ев. на Йоана и размишление върху 16 стих: „Не избрахте вие мене, но Аз вас избрах и поставих ви да идете вие да принасяте плод и плодът ви да пребъде; щото каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде."
 
2. Молитвата на Триединния Бог
 
3. Молитва на братството
 
4. Молитва - Хвала
 
5. „Нема Правда като Божията Правда [Н. П. К. Б. П.]
Само Божията Правда е Правда" (три пъти) [ С. Б. П. Е. П.]

ЗА ПЕТА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 26 стих: „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелствува за мене."
 
2. Молитва за плодовете на Духа
 
3. „Нема Добродетел като Божията Добродетел [Н. Д. К. Б. Д.]
Само Божията Добродетел е Добродетел" (три пъти) [С. Б. Д. Е. Д.]

ЗА ШЕСТА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 16 глава от Ев.Йоана и размишление върху 23 стих: „И в оня ден нема да поискате от мене нищо. Истина, Истина ви казвам, че всичко каквото попросите от Отца в мое име, ще ви даде"
 
2. Молитвата на Царството
 
3. „Нема сила като Силата на Духа [Н. С. К. С. Д.]
Само Силата на Духа е Сила Божия." (три пъти) [С. С. Д. Е. С. Б.]

ЗА СЕДМА СЕДМИЦА (Неделя)

1. Прочитане 17 глава от Евангелието на Йоана с размишление върху 3 стих: „А това е живот вечни, дето да познаят тебе Единаго Истинаго Бога и Исуса Христа когото си проводил."
 
2. Преповторение на всичките предишни шест седмични четива (наряди) и прочитане текста на един стих, които беше избран за всяка седмица, без да се четат отбелязаните глави от Евангелието.
 
3. „Да се прослави Името Божие на земята, както е горе на Небето" (три пъти)
Този наряд е само за неделните дни (седмици), като се преповтаря, а през другите дни от седмицата са свободни да се молят, както ги ръководи Духът, като се чете и Молитвата на Братството.
Нарядът ще се даде само на ония братя и сестри от Школата, които ще го изпълняват.
Досегашните гимнастически упражнения остават в сила и за през тази година.
Трудовият час остава и занапред.„Празникьт на труда" ще се отпразнува на 22 септември нов стил, в които ден ще започне труда (виж стр. 361 от Търновските беседи от 1922 г.)
За новоначинаещите братя и сестри ще им се даде за наряд през годината да четат под ред всеки ден по една глава от Новия завет, като започнат от Ев. на Матея и свършат с Откровението. Да се молят с Добрата молитва и Отче наш.
Ще им се даде пост, третият петък от всеки месец по 24 часа или 36 часа. За гимнастически упражнения ще им се дадат старите четири упражнения от 1921 год.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри, които живеят в Господа.
------------------------------------------------------------------------
* Изпратено от П. Епитропов до братствата в страната
  • Thanks 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×