Jump to content
Ани

14. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С ПЕНТОГРАМАТА

Recommended Posts

Вергилий Кръстев

14. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С ПЕНТОГРАМАТА

I. УПЪТВАНЕ

 1. Трябва основно да се проучат всички материали от „Класът на добро­детелите".
 2. Трябва да се проучи и разбере, че чрез Пентограмата е работило едно предишно поколение.
 3. От последователите на Учителя Дънов, влезнали в поредицата „Изгре­вът", аз не срещнах нито един, който да можеше и да знаеше как се работи с Пентограмата.
 4. Бяха събирани десетки години онези ръкописи, които даваха някаква представа. Но в основната си част бяха материалите, които ми бяха предаде­ни от Мария Тодорова. Тя не можа да ми каже нищо повече от това, което се изнася, защото те бяха заети с борбите, които се водеха непрекъснато между последователите на Учителя Дънов. Но това, което бе спасено и събрано, все пак не е малко, макар че липсваха материалите от първите две години на „Кла­сът на Добродетелите". Поместих онова, което бе съхранено, за да има човек нагледно представа, че работата с Класът на Добродетелите е траела три - четири години (Виж „Изгревът", том II, стр. 208, 218; „Изгревът" том V, стр. 615 -619).
 5. Много добре да се усвои целия материал за Пентограмата - описание, наряди, правила, обяснения.
 6. Пентограмата се поставя в остъклена рамка, окачва се в онази стая, в която ученикът работи. В тази стая други лица не трябва да влизат.
 7. Ако притежателят на Пентограмата не може да спазва чист живот с чисти чувства, светли мисли и праведни постъпки, то по-добре е за него да не я окачва в дома си. По-добре да стои навита на руло и да чака своето време, когато ще има условия да бъде окачена.
 8. Пентограмата е могъщо оръжие за съзидание и за добро.
  Пентограмата е могъщо оръжие за разрушение и за зло.
  Затова бъдете внимателни с нея.
 9. Човек може да се ползува от съзидателните сили, които са в нея, както за своята еволюция, за духовното си сътворяване и за вътрешния духовен път, през който трябва да премине.
А етапите на Пътя му са обозначени в Пентограмата.
Всички материали за Пентограмата бяха подготвени, събрани в едно ця­ло в дните 7 януари (петък) и 8 януари (събота) през 2000 година.

Амин.

II. КОГА СЕ ДАВА И СВАЛЯ ОТ НЕБЕТО ПЕНТОГРАМАТА

Пентограмата се предава на Учителя Дънов на 13 февруари 1900 година от

Господ Емануил.

Ето какво е записал Учителят Дънов в едно свое тефтерче:
„Февруари 13,1900 год. Господният Дух говори: Познавам аз сърцата на всички. Не са толкова чисти и свети както си ги мислите. Тези които ви заоби­калят са развратни до корен, те всички са чада на беззаконие, синове на блу- деяния, но нито един не ще успее против Моето решение. Защото съм Аз, Кой­то сам те водя, нема ухищрение против мене, което да може да успее.
Ти си победител! Ето ще приемеш един знак от мене: в тоз месец.
pntg_9.PNG
Говори ясно. Господ те чува. Той беше отгоре ти и наблюдаваше твоите мисли и желания. Това Слово, което ти се дава, е верно. Да бъде Господ твой благословен. Сега и винаги.
Твой Господ Емануил."

III. ВСТЪПЛЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПЕНТОГРАМАТА

ВЪНШНИЯТ КРЪГ

I. Човек застава пред Пентограмата и да смекчи Силите, които протичат в нея, то мислено прекарва със светъл лъч един външен кръг около Пентогра­мата. Изговаря следната формула:
„Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко дру­го ще ви се приложи".
Мисленият светъл кръг започва от точката долу и се прекарва от ляво надясно.
II. Вторият кръг започва от същото място долу и със светъл мисловен лъч се прекарва от ляво на дясно. Прокарва се като вътрешен концентричен кръг на няколко сантиметра по-навътре от външния кръг, който вече сме прека­рали. Изрича се следната формула: „Бог толкова възлюби света, щото даде Сина, Своего Единородного, за да не погине всякой, който вярва в Него, но да има Живот вечен."
III. Пристъпваме към изговарване на думите, опасващи петте върха на Пентограмата, който кръг затваря самата Пентограма:
„В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"

IV. ОТВАРЯНЕ НА ПЕНТОГРАМАТА

Три пъти се изрича формулата „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа."
Започва да се отваря Пентограмата чрез формули, като се започне от левия долен връх, на който е написано Добродетел и се върви по рамото на петоъгьлника и се стига до рамото на Мъдростта, после се слиза по рамото на Любовта, качва се по рамото на Правдата, отива се на върха и се слиза по рамото на Истината.
Пентаграмата е отворена, извървян е пътя по нея с формулите и отново се затваря.
Изговарва се по реда описан по-горе следните формули:
 1. „В изпълнението волята на Бога, чрез Добродетелта е силата на чо­вешката душа."
 2. „В изпълнението волята на Бога, чрез Мъдростта е силата на човеш­ката душа."
 3. „В изпълнението волята на Бога, чрез Любовта е силата на човешката душа."
 4. „В изпълнението волята на Бога, чрез Правдата е силата на човешката душа."
 5. „В изпълнението волята на Бога, чрез Истината е силата на човешката душа"

V. РАЗГРЪЩАНЕ НА ПЕНТОГРАМАТА

Три пъти се изговарят думите от външния кръг на Пентограмата - „В из­пълнението волята на Бога е силата на човешката душа".
Отваря се отново Пентограмата като се започва произнасяне на форму­лите от левия връх долу, на който е обозначена Добродетел:
 1. "В Божествения план е, аз да раста в Добродетелта."
 2. "В Божествения план е, аз да цъфтя в Божията Мъдрост."
 3. "В Божествения план е, аз да зрея в Божията Любов."
 4. "В Божествения план е, аз да възраствувам в Божията Правда."
 5. "В Божествения план е, аз да живея в Божията Истина"

Амин

VI. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВРЪЗКА С УЧЕНИЦИТЕ НА ВСЕМИРНОТО ВЕЛИКО БЯЛО БРАТСТВО

Застава се пред Пентограмата и се произнася три пъти „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа."
Започване да се произнасят формулите към Пентограмата по друг ред, именно:
 1. Нема Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.
 2. Нема Мъдрост като Божията Мъдрост. Само Божията Мъдрост е Мъдрост.
 3. Нема Истина като Божията Истина. Само Божията Истина е Истина.
 4. Нема Правда като Божията Правда. Само Божията Правда е Правда.
 5. Нема Добродетел като Божията Добродетел. Само Божията Добродетел е Добродетел.
 6. Нема Слава като Христовата Слава. Само Христовата Слава е Слава Божия.
 7. Нема Сила като Силата на Духа. Само Силата на Духа и Сила Божия.

Амин

VII. ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ НА НЕБЕТО

Трите големи букви, изписани горе отляво и отдясно на върха, са „В" и „У", а отдолу, между двата крака на Пентограмата, е буквата „Ж". Затова те означават „Великият Учител на Живота". Кой е този Учител? Отговорът се дава от същите букви, а това е „Великият Учител на Небето". Долната буква е нари­сувана така, че може да се чете веднъж на „Ж", а друг път на „Н".
Сега, чрез формулите се обръщаме към Господа Емануил, който е сва­лил Пентограмата от Небето.
 1. Да се прославиш Господи в нас чрез Любовта Си.
 2. Да се прославиш Господи в нас чрез Мъдростта Си.
 3. Да се прославиш Господи в нас чрез Истината Си.
 4. Да се прославиш Господи в нас чрез Правдата Си.
 5. Да се прославиш Господи в нас чрез Добродетелта Си.
 6. Да се прославиш Господи в нас чрез Славата Си.
 7. Да се прославиш Господи в нас чрез Духът Си.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×