Jump to content
Ани

16. ЦВЕТНАТА ПЕНТОГРАМА

Recommended Posts

Вергилий Кръстев

16. ЦВЕТНАТА ПЕНТОГРАМА

I. УПЪТВАНЕ

По времето на събора в гр. Търново в Горницата на вилата, освен другите чертежи и символи, била окачена и цветната Пентаграма. Тя е била нарисувана по идея на Учителя Дънов от руския художник емигрант-белогвардеец Ф. Шламбора, като отдолу стои името му и датата 19.VIII. 1922 г. (Виж Изгревът том. IX, стр. 452-453).
Тя е била с размери 138 см. широчина и 178 см. височина и е била закрепена на рамка.
Над Пентограмата са изрисувани три херувима в детски образи - два в профил, един в анфас с големи разтворени крила, символизиращи Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух.
Кръгът на Пентограмата, който в черно-бялата се образува от думите „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа", то тук е дадена дъгата, разложена в 7 цвята. Надписът започва отдолу и продължава от ляво на дясно и опасва целия кръг, образуван от седем цветната дъга.
На върха на Пентограмата, заеман от Истината, е нарисуван образа на Учителя Дънов до пояс с разтворени ръце и длани с ореол на главата му.
Книгата е отляво, а отдясно вместо свещ е нарисуван стар светилник от времето на Скинията на Мойсея.
В дясно е свещеният подпис на Учителя Беинса Дуно.
Окото в ляво и Дървото от дясно са извън върховете на хоризонталното рамо на Пентограма, представено от Мъдростта.
Долу, широкият път с широката врата при левия долен крак на Пентогра- мата, както и стръмният път от дясно са дадени извън рамената на Пентогра- мата, този на Истината и на Любовта.
Долу е нарисувано колело с крила, изобразяващо Духа Господен, който със своите облачни крила е покривал през деня пътуващия Израел по пустинята.
Под колелото е нарисуван като слънце онзи огнен стълб, който е водел израилтяните през нощта в пустинята. „И Господ предхождаше пред тях, деня в стълп облачен, за да ги управя по пътя, а нощя в стълп огнен, за да им свети, та да вървят деня и нощя." Изход гл.13. ст.21
Отдолу извън кръга на Пентограмата са нарисувани 5 ангели с крила в детски образи, изобразяващи, че са носителите на 5-те добродетели на Пен- тограмата.
Буквите, изписани в малките триъгълници, образувани от 5-те върха и рамената на триъгълниците означават: „Исус Христос син Божий Спасител".
Другото останало съответствува на черно-бялата Пентограма.

II. КАК СЕ РАБОТИ С ЦВЕТНАТА ПЕНТОГРАМА

В Пентограмата е сътворено цялото Битие на Вселената. И ученикът тръгва сам с помощта на Учителя или по-точно казано човешката душа, излязла от Битието на Духа се връща отново към Божествения Дух, като по пътя си минава през Пентограмата през Добродетелта, Мъдростта, Любовта, Правдата, Истината. Като преминава през всеки един свят от петте свята на Пентограмата е потребно да изпълнява винаги Волята на Бога.
 1. Каква е Волята на Бога през света на Добродетелта? - Да се изявява Христовата Слава като Дух на Словото в живот и плът.
 2. Каква е волята на Бога през света на Мъдростта? - Да се изяви Силата на Виделината като Дух на Виделината за човешката душа.
 3. Каква е волята на Бога през света на Любовта? - Да се изяви Силата на Любовта чрез Светлината като Дух на живота.
 4. Каква е волята на Бога през света на Правдата? - Да се изяви силата на Духът Божий като Сила, управляващ живота на Битието чрез Вечния Дух-
 5. Каква е волята на Бога през света на Истината? - Да се изяви Свободата на Духа, като живототворящ Дух на живота.

III. ЦВЕТОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПЕТ РАМЕНА ОТ ПЕНТОГРАМАТА И ВРЪЗКИТЕ ИМ СЪС „ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА" *

 1. Добродетелта е нарисувана с бял цвят, защото чрез нея се изявява Христовата Слава, която е проявление на Духа Христов, който е с диаманто- ви - бели лъчи (Виж „Завета на цветните лъчи на Светлината", стр. 40.)
  След като се изкаже формулата 1., тогава се отваря на посочената стр. 40-41 и се работи с тях. Чете се за Диамантовите бели лъчи.
 2. Мъдростта е нарисувана с жълт цвят, защото чрез нея се изявява Духът на Виделината, която е с жълти лъчи на Дъгата.
  След като се изкаже формулата 2. Тогава се отваря на стр. 18 - 21 от „Завета на цветните лъчи на светлината" и се чете и проучава за жълтите лъчи.
 3. Любовта е нарисувана с розов цвят, защото чрез него цвят се изявява Духът на живота, който е розов цвят от дъгата.
  След като се изкаже формулата 3., тогава се отваря стр. 49 от „Завета на цветните лъчи на светлината" и се чете за Розови лъчи, както и на стр. 60 и се чете за Розовия цвят.
 4. Правдата е нарисувана с зелен цвят, защото чрез нея се изявява Силата на Духа управляващ живота на Битието, който е Вечния Дух.
  След като се изкаже формула 4., тогава се отваря на стр. 22-29 и се чете от „Завета на цветните лъчи на светлината" за зелените лъчи.
 5. Истината е нарисувана със син цвят, защото чрез нея се изявява Духът на Истината, който ни води в Духа на Свободата, който се проявява като животворящ Дух на живота.
Като се изкаже формулата 5., отваря се на стр. 30 - 32 от „Завета на цветните лъчи на светлината" и се чете за Сините лъчи.
После се отваря на стр. 60-61 и се чете за Плодът на Любовта, който се сътворява от Седемте Духа на Дъгата, които сътворяват Седемте цвята на Дъгата.
Накрая се чете заповедта на Учителя от стр. 61.
Ето така се работи с цветната Пентограма, свързваща се с Дъгата на седемте Божии Духове на „Завета на цветните лъчи на светлината".

Амин.

10 ч. с.

10.01.2000

IV. ЦВЕТОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПЕТ РАМЕНА НА

ПЕНТОГРАМА

I рамо - Добродетел е с Белия цвят
 
II рамо - Мъдрост е с жълтия цвят
 
III рамо - Любов е с розовия цвят
 
IV рамо - Правда е с зеления цвят
 
V рамо - Истина е бледо (светло) син цвят
Така са дадени в оригиналната цветна Пентограма от Учителя и нарисувани от художника Ф. Шламбора на 19 август 1922 г.
Цветовете на рамената са такива каквито са дадени от стр. 854 „Изгревът" том XII
Потвърждението се намира и в книжката на „Завета на цветните лъчи на светлината".
Думата „Добродетел" има значение, че се е реализирало най-малкото Добро чрез човешката воля. Най-малкото Добро и Добродетел са в единствено число.
Но „Добродетел" се употребява и като сборно, събирателно понятие - като 5-тех рамене от Пентограмата, като 5-тех Добродетели на: Добродетелта, Мъдростта, Любовта, Правдата, Истината. Тогава се казва: „Петтях Добродетели".
Когато дойдем до онова време, когато ще публикуваме всичко това, което съм събрал за „Завета на цветните лъчи", тогава ще дадем необходимите упътвания за работа с тази книжка.
Първо
се работи с
Антиминса.
Второ
се работи с
„Класа на Добродетелите"
.
Трето
се работи с
Пентограма
.
Четвърто
се работи с
Цветния Пентограм.
Пето
се работи със
„Завета на цветните лъчи на светлината".
Ето това са етапите на петтех върхове на Живата Пентограма, които означават човешката еволюция от милиони и милиарди години, за да може чело- века земен да се претвори на человек небесен.
Словото на Учителя Дънов е за человека небесен.
„Изгревът" е също за человека небесен.
А человекът земен ще върви по своя път, ще учи, ще прилага, докато стигне до реализиране на най-малкото Добро, за да се добере до първото рамо на Пентограмата, където е Добродетелта. А след това го чака дълъг, дълъг път на обучение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×