Jump to content
Ани

ЗА МОЛИТВИТЕ

Recommended Posts

ЗА МОЛИТВИТЕ

1. В „Изгревът" том XI, от стр. 630 до стр. 680 са публикувани Молитвите на Учителя Беинса Дуно.
2. От стр. 681 до стр. 685 са отпечатани бележки към молитвите, от Вергилий Кръстев.
3. Всички молитви са дадени и преписани от старите ръкописи и от стария правопис са отбелязани в новия правопис след 1945 год.
4. Дадени са чрез старите форми и изрази на изразяване и така трябва да останат.
Например на стр. 667, в Целителната молитва в т. 1, втори ред, е написано: „който е говорил с рабат ти". Трябва да остане в тази изразна форма и право­пис. Така Святият Дух е дал тази молитва. А всичко останало са човешки разсъж­дения на изопачени човешки умове, които по начало не знаят кой е Духът, Който носи молитвите, кой е Духът, Който ги сваля от Божествения свят и кой е Духът, Който ги предава на Учителя Петър Дънов. Не знаят и вместо да учат и четат „Изгревът", търсят да изнесат несъществуващи пропуски. А направените пропуски от нас, аз ги изнасям.
5. По някой път има разлики, незначителни, от оригиналното тефтерче на Учителя и някои Негови собственоръчно написани молитви. Той впоследствие е внасял промени. Пример: в„Добрата молитва", стр. 631, стих 6, в оригиналното тефтерче на Учителя е отбелязано: „Ти благославяй живота ни, който посвеща­ваме на Теб за доброто на нашите братя и ближни". Тук е словоредът в оригинал. Публикуваният текст е също оригинал.
6. Така, както са дадени молитвите, така подред трябва да се преписват в „молитвеното тефтерче" от всеки. Наруши ли се редът и порядъкът, той, учени­кът, нарушава и разкъсва последователностите и връзката, която ги свързва. А чрез тази връзка на Съвършенство те са свалени от Божествения свят от онзи Дух, Който ги сваля чрез Учителя Беинса Дуно. А това е Духът на Словото.
7. Молитвите не трябва да се приспособяват към езика, който ще говорят българите в дадено следващо столетие. Ще си останат в своя оригинал. В бъде­щето човечеството ще учи онзи български език, на който е публикувано ориги­налното Слово на Учителя. Той ще остане като класически български език на Словото на Учителя.
8. На стр. 679-680 в „Изгревът" том XI са дадени дните на седмицата и онези молитви, които трябва да се четат всеки ден. Това е дадено от Учителя. А в Нарядите, публикувани в XI том, от 1897-1918 год., на стр. 716, 719, 721, 764, 766, 767 са дадени упътвания за „Добрата молитва". Тя присъствува на всеки събор. А в „Изгревът" том XII, стр. 4-240 в Нарядите от 1919-1950 год., това се вижда много добре, че тя присъствува във всеки ежедневен наряд.
9. Беше ми обърнато внимание от Мария Арсова, че е чела от Учителя, който в една от беседите си казва, че всяка сутрин и вечер трябва да се казва, освен ежедневният наряд за деня, и „Добрата молитва" и 91 псалом. Ето защо тук добавяме тази забележка, която е вярна и да бъде за уточнение. Според съставителя това е видно от нарядите. Но редно е да се уточнят в действителност както е било и как трябва да бъде.
10. Беше ми обърнато внимание, че има разлика между молитвите в наря­дите и онези, които са дадени в отделната глава. Да, има ги, защото ги има в протоколите и там така са отбелязани. Това са началните години и има пропуски в изписването им. Или пък Учителят ги е дал в първоначална редакция. Ето защо аз не промених нищо. Но на стр. 630-680 те са в своя окончателен оригинал. И по тях трябва да се ръководите. Ако се доберете до тях, ще видите и ще се срещнете с Духа на молитвите. И тогава ще се убедите какво значи молитва, която носи със себе си Дух, Мощ и Сила. Амин!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×