Jump to content
Ани

ПО СЛЕДИТЕ НА АРХИВА НА АНИНА БЕРТОЛИ

Recommended Posts

ПО СЛЕДИТЕ НА АРХИВА НА АНИНА БЕРТОЛИ

1. В „Изгревът" том XI бе публикувано продължението за архива при се­мейство 2. Гобо и всички проблеми с него, от стр. 820 до стр. 825.
2. В точка 15 бе споменато, че ми беше предаден от Светозар Няголов компакт-диск от семейство Гобо, връчен на няколко лица, но не и на мене. Той беше отворен през месец януари 2000 год. от моя сътрудник Марина Иванова, която направи опис на същия компакт-диск.
3. Пълна изненада за всички. Невероятно изобретение на французите, йезуитите и михайловистите. Оказаха се не само крадци, защото присвоиха архива на Анина Бертоли, който бе обещан на мен, но и лъжци, защото излъгаха онези българи, които извършиха предателството срещу архива. И накрая се подиграха на всички българи. И то жестоко! Невероятно, но е факт!
Е, господа чужденци, радвайте се, защото и аз се радвам, че измамихте българските предатели, както и вас измамиха други изпратени при вас предате­ли, също българи. Да живеят предателите! Сега е времето на предателите!
4. Ето описа какво има в този компакт-диск:
а) От
пакет 2
на архива са прехвърлени в компакт-диска само 20 лекции (от 18-а до 38-а) на 15-а година на
Общия окултен клас - 1935-1936 година.
Забележете -
половината,
а защо не са включени и другите, от 1-ва до 18-а? Защото там има някой българин-михайловист, който с френските йезуити по­местват част от годишнината, за да не може с архива и годишнината да се свърши някаква работа. Тук българите, които получиха диска, бяха неприятно изненадани и това бе едно голямо унижение за тях. Разбраха, че също са излъ­гани!
б) От
пакет 3
на архива са поместени в компакт-диска от1 -ва до 19-а лекция на 20-а година на
Общия окултен клас -1940-1941 година.
Забележете - също
половин
годишнина, също нарочно, която не ще послужи никому.
Но тук трябва да отбележим със задоволство, че същата годишнина аз съм я издал в две томчета от оригиналния текст, който притежавам. Те бяха отпечатани през 1997 год. като „Всеки ден по една добра мисъл" и през 1998 год. като „Прав път", по стария правопис до 1945 год. Издадени са, но преда­телите там
знаят това
и изпращат
половин
годишнина, за да се подиграят с българите, които са техни поддръжници. Продължавайте по същия начин и в бъдеще! Ще остане като поучение на мнозината предатели.
в) От
пакет 8
от архива са прехвърлени в компакт-диска от 21 -ва до 43-та лекция на 21-ва година на
Общия окултен клас - 1941-1942 година.
Но няма ги също лекциите от 1 до 20, които нарочно не са включени, за да не могат българите тук да издадат нищо.
Но за голяма изненада на тукашните българи-предатели, тази 1941-1942 год. е издадена по оригинала от мен, като „Буден ум и будно сърце" и „Великата възможност", през 1999 год. Издадени са от мен, но не от крадците, лъжците и мошениците, както и от предателите! Запомнете много добре това, защото след­ва драматична развръзка. И вие ще си я проверите сега и след време!
5. Дами и господа чужденци, йезуити и михайловисти. Вие се оказахте не само лъжци, крадци и мошеници, но и големи подлеци. Та вие поставихте на колене вашите застъпници и онези, които писаха писма срещу мен, с които ви разколебаха, та свалихте вече натоварения архив на леката кола, с която трябва­ше да ми се докара архивът на Анина Бертоли чрез Величка Няголова.
Подлостта ви е голяма и съответствува на предателството ви спрямо Сло­вото на Учителя Дънов. Тя, подлостта, идва от вчера, тя е днес тук и ще продължи и утре. Непременно ще продължи, защото архивът, който сте запленили незакон­но, е у вас и той се държи от Силите на Разрушението. И той ще ви изпрати хора с нови методи, с нови хрумвания и вашата игра ще продължи дотогава, докато на българските предатели това им втръсне и да не могат да понесат унижението си. И тогава ще ви отхвърлят. А дотогава ще гледаме траги-коме- дията с подставени лица за актьори. А сценарият е написан от Духът на Разруше­нието.
А дотогава ще видим още много големи ваши изпълнения, рожби на под­лостта и на покварата. И това трябва да изтече, но чрез вашите слуги тук и идейни застъпници. Ще изтече мътната вода, но трябва и време, за да изтече.
А ние ще продължим да описваме тези истории, защото те са предметно учение на всички българи - и от едната ложа, и от другата ложа. Голямо обучение. Необучен няма да остане нито един! Необучен не може да премине нататък.
А аз ви благодаря, че ги прекарахте през унижението и за обучението им. Време им е да различават какво е кражба, какво е лъжа, какво е нечестност, какво е измама, какво е подлост и какво е поквара. Това не са думи, а това са състояния на съзнанието им, през които те днес преминават благодарение на вас. И затова те никога това няма да забравят. Ще го помнят. А другите, които идват след тях, ще си го прочетат от „Изгревът". Ето защо ние поместваме историята на откраднатия от вас архив на Анина Бертоли. Думата е точна: от­краднат. Та вие нищо не знаехте за него, не знаехте нищо. Узнахте чрез мен и веднага Господарят, на когото служите, ви нареди да извършите предателство към Словото на Учителя Дънов.
Днес е времето на предателите. И на покварата! Да живеят предателите и тяхното време! Така те ще се разкрият, оголят и видят от всички. И като пре­мине времето, създадено от Духа на Заблуждението и неговите слуги, то ще дойде друго време!
Аз чакам Новото време, създадено от Духа на Истината, което е в Словото на Всемировият Учител Беинса Дуно. Амин.
Новото време ще бъде времето на готовите души, изпратени от Невиди­мата Школа да се преродят или да се вселят и поемат от мен онова, което съм започнал и завършил, както и онова, което е предназначено за следващото поколение, което трябва да го довърши.
Но това всичко е по Програмата, която движа, ръководя и осъществявам.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×