Jump to content

ЗДРАВНИ СЪВЕТИ


Recommended Posts

ЗДРАВНИ СЪВЕТИ

Спомени на ученици

Учителят, когато някой се разболее, казваше: "Рекох, идете в санаториума!" А санаториумът беше братската градина, да покопаеш там, за да се излекуваш. "Идете в санаториума!", пращаше ги да копаят. Или на лозето.
Тука ще приложа няколко малки рецепти, които аз лично записах в Мърчаево от Учителя. На един обяд сестри и братя, нуждаещи се, Му задаваха въпроси и Той им отговаряше.
За кръвно налягане: С две стомни от по един литър да носи вода от един километър разстояние.
За стомах: Да се пие мента - тревата.
За йод в организма: Да се ядат орехи и да се правят бани с орехови листа.
За треска: Три люти пиперки, вместо хинин. И 3-4 чаши гореща вода, тя разрежда кръвта и не могат да се размножават микробите.
За глисти: Да се изяждат по 100 гр. семки от тиква счукани, сурови белени, на гладен стомах. И след това очистително. Същото важи и за тения.
За възпаление на очите: Да се плискат с топла вода.
За анемия: Да говори малко повече и да диша дълбоко.
За газове в стомаха, оригване: млечна храна и топла вода.
За лош дъх в устата: Да се яде чесън.
Бъбречни болести: Светли мисли, топли чувства и силни постъпки. Да се не колебаеш, когато постъпваш. Това е цяр и за всички болести. "Болестите тонират."

Наталия Накова

"Няма неизлечима болест", ми каза веднъж Учителят, "но човек трябва да има силна вяра и бодър дух!"
Тези думи: "Ще мине!" бяха станали за мене и за мнозина магически. Щом кажеше Той: "Ще мине!", значи ще мине. В това не се съмнявахме. И минаваше. А това беше вярата. Вярата, която лекува. Вярата, за която Той казва в беседите на едно място: "Ако човек може да повярва истински, че ще оздравее, той повдига вибрациите на организма си така, че те стават по-силни от тези на болестта и тогава той и на смъртно легло да е, ще оздравее!" Той съветваше и нас, когато видим някой болен, колкото и да не знаем, колкото и да не можем да му помогнем, да му кажем: "Ще мине!" И въобще, винаги да държим положителна мисъл, че ще мине.
Разказа ми веднъж нашият брат доктор Стефан Кадиев, че когато посетил Учителя през последните Му дни тук на земята, Той го попитал: "Коя е най-важната задача на лекаря, когато се намери пред един умирающ болен?" Той се смутил и нещо объркано Му отговорил, което вече съм го забравила. Но помня, какво Му казал след това Учителя: "Не, неговата задача е да вдъхне на болния вяра, че ще оздравее и ще живее!"

Наталия Накова

Записки от беседите на Учителя

Следвайте Моя път и всякаква болест от вас ще изчезне. - Ама не съм учен. - Следвайте Моя път, и наука ще придобиете. - Как да го следвам? - Изучавайте ме. Елате при мен, и както постъпвам аз, така постъпвайте и вие.
Две причини произвеждат болести и страдания: едната е физическа - неправилно дишане и хранене; втората причина е психическа: неправилно мислене и чувствуване. Храненето е свързано със сърцето, а сърцето - с душата. Дишането е свързано с ума, а умът - с духа.
Следователно, хармоничен живот е онзи, в който човек е успял да съпостави в правилна връзка процесите дишане и хранене по отношение силите на душата и на духа. За да придобие тази хармония, човек трябва да се свърже с ония хора, които са здрави умствено и сърдечно.
Какво представя здравето? То е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш; ако всеки ден ти внасяш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Като знаеш това, не се чуди защо след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си без да внасят нещо в банката и незабелязано губят здравето си. Мислите ли, че здравето може да дойде отвън без да го поддържате? Парите сами не идат. Щом се теглят пари от касата, непременно трябва и да се внасят. Който вади пари от касата, да бъде разумен. Разумно ще тегли и разумно ще внася. Ако всеки ден не внасяш в здравната банка, ще се разболееш. Ако всеки ден не учиш, не можеш да станеш учен. Ако всеки ден не четеш, нищо няма да придобиеш. Ако всеки ден не пееш, никакъв певец не може да станеш. Ако всеки ден не решаваш по една задача, не можеш да станеш математик.
Помнете: Здравето на човека произтича от волята му, щастието - от неговия ум, а блаженството - от душата.
Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си.
Ние боледуваме, защото губим връзката си с Бога. Възстановете връзката си с Бога и всичките ви отношения постепенно ще се изгладят, всичките ви рани ще зарастнат и силите ви ще дойдат. Докато душата е свързана с Бога, тя притежава огромни природни сили и може да лекува.
Всяка болест е резултат от нарушение на някой Божествен закон. Причината за заболяването е много проста: сложена е преграда пред някой Божествен закон. Освободи ли се човек от тази преграда, с него заедно се освобождават още хиляди хора.
Опасността от този закон се състои в това, че по невнимание, човек може да причини пакост на хиляди хора. Този закон може да се формулира по следния начин: щастието на един носи щастие на хиляди хора; нещастието на един, носи нещастие на хиляди хора.
Като ученици на Великата Школа, преди всичко вие трябва да бъдете здрави не само физически, но и психически. - Кой е психически болен? - Който е недоволен, който се съмнява, който не владее ума, сърцето и волята си.
Болестите, тревогите са човешки изобретения. Те не съществуват в Царството Божие. Там и помен няма от тях. Реши ли да изпълнява волята Божия, човек се освобождава от всички болести, от лошите условия на живота.
Който обича Бога, има имунитет към болестите.
Докато те боли глава, сърце, дробове или стомах, ще знаеш, че този уд не служи на Господа
Ако човек се грижи и безпокои за много неща, зрението и слухът му постепенно отслабват. С тях заедно се притъпяват и останалите сетива.
Не слушаш, както трябва - ще заболеят ушите ти. Не говориш, както трябва - ще те заболи устата, гърлото. Не мислиш, както трябва - ще те заболи главата. Не обичаш хората, както трябва, ще те заболи корема.
Ще благодариш за всичко. Ако болката е в краката, ще учиш закона на смирението; ако е в пръстите, ще се учиш да мислиш право; ако е в очите, ще изучаваш Истината; ако е в ушите, ще изучаваш Мъдростта; ако е в устата, ще изучаваш Любовта.
При болки в краката си, трябва да развиете мекотата си.
Ако лицето под скулите е хлътнало, стомахът е слаб. Не е ли хлътнало, стомахът му е здрав.
Ако краката ви изстиват, доброто е слабо у вас, справедливостта ви е слаба. Ако очите ви недовиждат, нарушили сте някъде Истината. Ако ушите ви недочуват, нарушили сте Мъдростта.
Когато сте нервни, когато започвате от всичко да се дразните, склерозата идва. Аз я наричам "дяволски цимент".
Някой път по ноктите се явяват бели петна. Те са белези, които показват едно болезнено състояние. Те показват, че човек не е господар на своите мисли и своите чувства. За да се премахнат, човек трябва да прави упражнения на дълбоко дишане. Три пъти на ден да прави по 6 вдишки: сутрин, на обед и вечер да се правят по 6 дълбоки вдишки.
Научете се да четете "Отче наш" с вдишки. Най-първо ще поемете дълбоко въздух, ще изпълните дробовете си, ще задържите за малко въздуха и с изпущането на въздуха, ще произнесете фразата "Отче наш, Който Си на небесата"...Докато задържате въздуха в дробовете си, ще благодарите на Бога за благата, които ви носи въздухът и ще размишлявате върху тези блага, а като издишате ще четете молитвата. Така като четете "Отче наш", ще ви тръгне в живота и болести няма да има.
Един болен, който много се движи, по-скоро оздравява от един болен, който не се движи.
Дойде ли някоя болест, предложете й да ви последва, да тръгне с вас на работа. Щом я поканите на работа, тя ще си отиде.
В годината има два месеца, от които зависи здравето на човека. Те са половината на май, юни и половината на юли. Ако сутрин през това време работехте само по половин час преди да е изгряло Слънцето, щяхте да бъдете здрави. Всички хора страдат от недоимък на тази земна енергия.(Да стане обмяна, общение със земята.)
Турете малко вода в черната земя, направете от нея каша, и ако ви боли ръката, наложете я - ето ви един компрес.
За суха кожа - да пият повече вода - по 2-2,5 л на ден, понеже водата е добър проводник на магнетизма.
Никога не пийте студена, ледена вода. Никога не дишайте през устата си.
Ако умът ви присъства, никога няма да се простудите.
Ако имате 40 градуса температура, какво трябва да правите? Едно от двете - или трябва да вземете очистително, или друго - сварете си няколко цели картофа и ги изяжте, докато са топли и ще видите, че след половин час вашата температура ще спадне.
Защо боледуват хората? - Идват при мене постоянно, за да им дам лек. Казвам някому: Имаш един съсед, на когото дължиш 1500 лева. Дай му ги и ще оздравееш, плати и ще оздравееш. Церът е в това - да платиш. Неговата мисъл те преследва, работи върху тебе, а ако платиш, той ще те благослови, няма да ти праща лоши мисли.
Ако искате да се лекувате, не отивайте при вашите приятели вечерно време да си изказвате тъгите.
Резултатът на безчувствието е отсъствието на чистота, а когато човек изгуби своята чистота, очите му пожълтяват. Това е разтройство на черния дроб. Ще лекувате черния си дроб, постоянно ще го разтривате. Който почва да отслабва физически, да прави разтривки на стомаха си. Затова Луи Куне препоръчва лекуване с вода. Ще седите във водата 5-10 минути и ще си правите разтривки, докато се произведе реакция.
При всяко нещастие, говорете на черния дроб, кажете: "Моля ти се, братко, като се дразниш ти, животът ни не върви, ти си благороден. Като си тъй в ненормално състояние, какви ли не работи правиш." Всяка вечер му говори и твоят живот ще се поправи.
Ако човек може така да повдигне вибрациите на тялото си, с музика и песен ли, с молитва ли, с вяра ли, с мисъл ли, но да ги повдигне да станат по- силни от тези на болестта, той ще оздравее от каквато и да е болест болен, даже и на смъртно легло да е.
Болният да гледа луната, когато се празни.
Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка болка, която имате, ще мине.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...