Jump to content
Ани

СЛУЖБА НА БОГА

Recommended Posts

СЛУЖБА НА БОГА

Вие трябва да знаете, че не живеете за хората, но за Бога.
Чрез готовността да услужиш всякога иде Божието благословение. В ангелския свят никога не се дава една заповед. Всеки схваща, досетлив е, схваща Божията мисъл и я прилага. Ние един ден може да чувстваме, да схващаме Божиите мисли и да ги прилагаме. То е Божие благословение.
Който има желание да слугува на хората, той има най-малкото добро в себе си, което в даден момент може да му помогне. Турите ли в ума си мисълта да слугувате на Бога, и здравето, и силата, и доброто, и разумността - всичко ще дойде.
Щом не служим на Бога, ще служим на мамона. Ако служим на Бога, съборили сме мамона. Ако не служим на Бога, ще дойде мамон и ще каже: "Ти ще ми служиш". Това всеки трябва да го знае. Някои казват: "Аз искам да съм свободен". Свободен ще си, ако служиш на Любовта, иначе ще слугуваш на мамона и ще бъдеш роб. Едновременно на Бога и на мамона не можете да служите - по никой начин.
Има три вида животи в света: материалистичен, когато хората обичат да имат овце, говеда, крави, кокошки, къщи, ниви; втората фаза е, когато човек, преситен да служи на това богатство, започва да продава и трета - Божественият живот. Според първия начин, ние мислим кой какво има - различаваме; при втория - пак различаваме, но щом дойдем до служене на Бога, там няма различаване, там има само един метод.
Чисто сърце е това, което не ражда отрицателни чувства, нито ги до- пуща да влязат в него. Чистото сърце е тихо, спокойно. Подобно на тиха, дълбока вода, която не се мъти. Сърце, което се мъти, е плитка вода. Чисто сърце и светъл ум са олтар за служене на Бога.
На първо място, да служите на Господа в сърцето си; на второ място, слушайте светлите духове; на трето място, слушайте добрите хора; на четвърто място, слушайте себе си. А най-после, слушайте другите хора.
Всеки народ, всяко общество, всеки индивид, каквато и погрешка да направи, щом иска да служи на Бога, ще му се прости. Всяка една душа, каквато и да е тя, трябва да се приближи към Бога.
Когато искат да постигнат нещо, те (хората) трябва да се обърнат към Бога и да кажат: Господи, научи ни как да постъпваме, как да изпълняваме Твоята воля, да изправим живота си. Сам човек не може да се изправи или да постигне нещо.
Каква по-велика идея може да търси човек от идеята да служи на Бога? Някои казват, че не се нуждаят от Бога. Това е неразбиране на нещата. Бог е глава на човешкото тяло. Какво представя тяло без глава?
Както тялото на човека не може без глава, така и душата и духът не могат без глава. Главата е начало на нещата. В широк смисъл на думата, начало на нещата е Бог. Следователно, без глава, без начало, без Бога нищо не се постига. Който разбере значението на думите "служене на Бога", той е влязъл вече в духовния свят, дето владее пълна хармония, пълен ред и порядък, абсолютен вътрешен мир.
Първо ще изпълниш задълженията си към Бога, после към ближния си и най-после към себе си.
Сегашният свят се нуждае от ученици и служители, които да учат себе си, а на другите да слугуват. Вярвайте в Доброто и служете на Бога. В това се крие щастието на човека.
Божественият живот трябва да се приложи абсолютно, няма никакво извинение нито за мен, нито за вас. Който го приложи, Любовта може да дойде у него, а който не го приложи, Любовта не може да дойде у него и няма да му се даде никаква сила. Има едно Същество в света, което не може да се подкупи с нищо. Това Същество е Бог. Него можем да подкупим само по един начин - когато сме разумни и добри. Когато можем абсолютно да изпълним Неговата воля, Той е готов да направи всичко заради нас, но изгубим ли това, ние изгубваме всичкото Негово благоволение. Не сме тъй силни да обърнем волята на Бога в обратна посока.
Докато е на Земята, човек трябва да работи, да служи на Бог. Който служи на ближните си с любов, той е изпълнил предназначението си, а с това заедно, той е осмислил живота си.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×