Jump to content
Ани

ЗАКОНЪТ ЗА КАРМАТА

Recommended Posts

ЗАКОНЪТ ЗА КАРМАТА

Спомени на ученици

Когато Учителят пътуваше из България и правеше своите френологични изследвания, посети Стара Загора. Прекара няколко дни там, между приятелите. На тръгване някои от братята отидоха с Него да Го изпратят на гарата. Като минават по улицата, гледат на една странична уличка убит човек и полицай го пази. Учителят само бегло погледнал и казал на придружаващите Го братя: "Този човек е убит, понеже е убил двама невинни човека. Това е карма." След няколко дни брат Стефан Камбуров, като минава край кафенцето, отбива се да пие едно кафе. Там бил и неговият приятел, началник по застраховките. Станало дума за убития човек. Един от присъстващите казал: "Познавам този човек. През Балканската война, когато нашите войски превзеха Одрин, войниците заловиха две млади турчета към 15-16-годишни. Доведоха ги при ротния командир, той може би беше малко пийнал и даде заповед да бъдат убити. Никой от войниците обаче не желаеше да извърши това. Те са още деца, каква вина имат? Войниците не искат да убият момчетата. Да ги задържим като пленници, но защо е нужно да ги убиваме? Тогава този, когото сега убиха, излезе от редицата и каза, че той ще ги убие. Предадоха му децата. Той ги отведе някъде и ги уби."
Какви невидими следи долавя Учителят! По тях възстановява онова, което се е случило. Никой не знаеше за това и никой не можеше да предвиди докъде стига влиянието на Учителя. Докъде стига Неговото виждане в миналото, настоящето и бъдещето. Мировият Учител е господар на времето. Вчера, днес и утре - времето е едно за Господния Дух на Силите, Които направляват живота на Земята и на Небето. Мировият Учител управлява и Земята, и Небето.

Борис Николов

Дъщерята на Борис Малджиев се казваше Зорница и бе омъжена за банкера Костадин Русев. Те живееха в една солидна къща, а в сутерена, в една малка стаичка бяха подслонили нашата сестра Олга Славчева, която в това време учеше и преживяваше от бедно по-бедно. Случва се така, че Олга трябва да освободи този мизерен сутерен по настояване на господаря на къщата. Тя отива при Учителя и му се оплаква, че е изгонена и няма къде да живее. Учителят я изслушва и й казва: "За тази тяхна постъпка ще видят те, какво има да стане". Олга си прибира багажа, напуска сутерена и отива при приятели. Още при първите бомбардировки на София, една от първите бомби пада върху банкерската къща и я разрушава до основи. Дълго време след това дъщерята на Борис Малджиев и съпругът й, банкерът, трябваше да живеят в Русе, поради липса на жилище в София.

Николай Дойнов

Преместих се окончателно на Изгрева и се отделих от родителите си. След като доброволно се отказах от тяхната издръжка и помощ, аз сама трябваше да се грижа за прехраната си. А това не беше лесно за една млада жена. Какво можех да работя тогава? Реших да стана учителка по музика и да преподавам уроци по пиано. Препоръчаха ме като интелигентна госпожица за учителка по пиано на дъщерята на едно богато семейство. Но след два урока те ме извикаха най-официално и ме попитаха вярно ли е това, което се говори, че съм дъновистка. Казах им, че съм последовател на това Учение. Те станаха, отвориха вратата и ме изгониха най-демонстративно, без да ми платят за уроците, които бях преподавала. Вървя навън и си мисля: "Досега ме гонеха от дома родителите ми, дойде време да ме гонят и отвън. Значи, освен вътрешният фронт, се отвори и външният фронт срещу мене". Но бях непоколебима в Учителя и във вярата в Бога. Отивам при Учителя и Му се оплаквам: "Отказаха ми уроците по пиано". А аз чаках да взема пари от тези уроци, за да си върна заемите. Учителят ме изгледа, после погледна някъде нависоко над мен и строго каза: "И ний ще се откажем от тях". Минаха години, много години. Дойде новата комунистическа власт. Една от първите й стъпки бе да отнеме богатството на богатите и да национализира всички банки. Следващата мярка бе да се отнемат големите им къщи, многото им апартаменти, а много богаташи бяха изгонени извън София, мнозина бяха интернирани. Веднъж слизам в града и случайно минавам покрай същата богата къща, откъдето ме бяха изгонили. Виждам, че е запечатана с печати, приближавам и се чудя. Излиза един съсед и казва: "Какво гледаш и се чудиш - изгониха ги, интернираха ги, къщата я запечатаха, взеха им всичко и само с ръчен багаж заминаха. Какви ли грехове са направили, та това ги сполетя?" Аз изтръпнах от думите на този съсед. Тръгнах си и го оставих да говори, а в ушите ми зазвучаха думите на Учителя, казани преди десетилетия: "И ний ще се откажем от тях". Учителят се беше отказал от тази епоха много-много отдавна, но времето за Школата, определено предварително от Учителя на 22 години, трябваше да изтече. Дойде и това време: то изтече, Учителят си замина и завъртя се онзи кръг от живота за съдбата Господня и за съдбините на света. Всичко си отиде на мястото си, а животът продължаваше. Останаха думите Му като един завет, казани веднъж пред мен: "Досега злото все е побеждавало, но този път Ний ще победим".

Мария Тодорова

Веднъж Учителят ме запита: "Ти защо така постъпи?" - Аз рекох: "Учителю, ама съвсем друго яче ми беше предадена работата." - Той каза: "Е, и на тебе ще го направят без да знаят".
Ти си направил пакост на едно същество без да знаеш, но и на тебе ще направят същата пакост без да знаят.

Елена Андреева

ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Нашето бъдеще се определя от нашите мисли, а не от онова, което представляваме външно.
В природата има един закон за периодичност - каквото си направил някога на някого, туй ще се върне върху тебе.
Всеки човек, който постъпва несправедливо, ще опита несправедливостта върху себе си. Щом постъпваш правилно, имаш в себе си една вътрешна радост, вътрешен мир. Щом постъпваш несправедливо, усещаш вътрешно безпокойство. Това е един закон.
Трябва да бъдем внимателни да не се накърняват чувствата на хората. Понеже с накърняването на чувствата вредим и на себе си. Всякога има едно отражение. Това, което направим на другите, ще се повърне и върху нас в една форма.
Всяко нещо, което ние правим за другите хора, ний го правим за себе си. Има един закон в природата: Каквото направиш за другите, ще се върне върху тебе. И каквото другите хора направят за нас, ще се върне върху тях.
Безпощаден е законът за възмездието. Смеете ли се над погрешките на хората, и вие ще изпаднете в тяхното положение. Всеки човек е поставен в положение да греши. Какво печели човек, ако осъжда този - онзи, че не живеят по Бога? Нищо не печели. По-добре е човек да мълчи, да остави всеки сам да се изправи. Всеки сам ще понесе последствията на своите постъпки.
Виждай погрешките на другите хора, но не ги изнасяй. Това, което ще изнесеш пред другите хора, един ден ще дойде в дома ти.
Ако ти се присмееш на някой човек за негов недъг, този недъг ще те постигне.
Месите ли се в чуждите работи без да можете да ги изправите, вие ще платите с живота си.
Всяка болка, която причинявате на някой човек, ще дойде до вас.
Всички мисли и всички постъпки после имат обратно действие върху онези, които ги проявяват. Ако един народ насилва други народи, насилието ще дойде върху него.
Ако вие спънете живота на когото и да е от вашите ближни, с това ще спънете живота си. И ако някой спъне вашия живот, той ще спъне своя си прогрес. Трябва да имаме това ясно предвид. Не се спъвайте един друг.
Щом причинявате страдания комуто и да е, непременно ще дойде страданието и върху вас. Този закон е неумолим. Всеки, който причинява и най- малката вреда някому, ще страда. Ако кажеш една празна дума, с която ще разтревожиш някого, ще бъдеш съден за тази дума.
Всяка мисъл, всяко чувство, което човек е създал, непременно ще се върне към него, където и да ги изпрати той, дори и в безпределните пространства на Вселената, те пак ще се върнат при него. Това е законът. Страданията и радостите, които сме причинили на други хора, един ден непременно ще се върнат при нас.
Това, което пожелаеш на хората, то се връща при тебе. До новата година, когото срещнете, кажете му нещо много хубаво. Най-хубавото му пожелайте. Пожелай доброта на всички хора по света.
Харчим ли Божествената енергия напразно, с това ние си създаваме карма, страдания.
Всичко, което се продава, създава карма. Нещастията на хората се дължат на това, че продават нещата.
Някои деца късат плодове от чужди градини и като видят, че не са узрели, хвърлят ги на земята. Други късат зрели плодове, турят ги в джобовете си и спокойно си отминават. Те не знаят, че всяка кражба, всяка лъжа носи своите последствия, даже и в далечно бъдеще. Ще дойде ден, когато нещастията ще се сипят върху главите им, без да подозират, че те са резултат на кражби, лъжи и престъпления, направени в далечното минало.
Много бащи боледуват по една единствена причина, че децата им не водят добър живот. Кой с когото е свързан, носи последствията на неговия живот. Ако си свързан с човек, който не живее добре, може да платиш с живота си.
Питам: По какво се отличават сегашните хора от тези на далечното минало? - Сегашните хора играят роля на свободни. Те си мислят, че могат да правят, каквото си искат. Не е така. В Природата съществува закон, който не оставя и най-малкият престъпник да не получи заслужено своето наказание.
Каквото да прави човек, не може да избегне последствията на своя живот. Не мислете, че вашите мисли и чувства не упражняват влияние върху самите вас! Всяка мисъл, всяко чувство, колкото слаби да са, упражняват влияние не само върху вас, но и върху вашите ближни. Във Второзаконието е казано, че за всяко престъпление Бог въздава на човека до четвърто коляно, до четвърти род.
Вие си представяте какъв ще бъде бъдещият ви живот. Той е вътре във вас и зависи от сегашния ви живот.
Каквото изработи на Земята, само това човек ще занесе със себе си на другия свят. Каквито са били стремежите му на Земята, такива ще бъдат и на Небето. Иска ли да знае човек какъв ще бъде животът му на другия свят, нека се вгледа в живота си на Земята. Какъвто е животът му на Земята, такъв ще бъде и на другия свят. Какво вие мислите по този въпрос, не е важно. Трябва да знаете, че дето и да отиде, човек навсякъде носи това, което е вложено в него.
Тази духовна придобивка, която имате, няма да се загуби и когато дойдете втори път, ще започнете оттам, откъдето сте спрели. При такива условия ще ви поставят.
Всеки, който влезе в Братството, му се прави хороскоп, който почти елиминира кармата и му създава вътрешни условия да разбира и прилага Словото.
Ако искате да жънете добри плодове в бъдеще, оставете Божественото във вас да се проявява. Този е новият човек.
И предсказаните и определените неща могат да се отложат или отменят. От човека зависи да подобри или влоши съдбата си.
За да се справите с кармата си, вие трябва да желаете доброто, щастието на всички хора. По този начин вие повдигате себе си, а същевременно помагате на ближните си, както и на цялото човечество. Това значи човек да изпълни Волята Божия.
Като прощавате, кармичната връзка се скъсва. Като не прощавате и се противите, кармата продължава.
Ако един човек е светия, но наруши нещо, то светийството не му помага. Ако на един грешник му кажат, че му предстои лошо бъдеще и той се стресне и се оправи, ще предотврати лошото си бъдеще.
Никога не изпращайте лоши мисли към един добър човек, защото тези мисли ще се върнат към вас.
Човек трябва да бъде внимателен в живота си, да знае, че връзките, които днес той прави, ще окажат влияние не само след 100 години в живота му, но те ще имат влияние даже след 4 поколения.
По отношение на Бога всяко нещо е на мястото си и всичко безпрекословно работи за изпълнение на Неговата воля. Затова Бог, Който управлява света, няма противници. Господ, Който е между нас и нашите противници, дохожда между тях и нас и тогава те се опълчват против Него. Той връща техните мисли и действия върху тях и те страдат. Пазете се от лоши мисли, защото ако този, комуто ги пращате, въздъхне към Господа, тия мисли ще се върнат към вас и тогава ще бъдете наказани.
Бог мълчи, но ще бъдете поставени в положение да преживеете това, което сте направили на другите.
Всяка мисъл и всяко чувство или действие се връщат към своя източник! Този закон има приложение не само спрямо индивидите, но и към колективите: общества, съсловия, класа и народи. Всяко нарушение на един природен закон води към смърт. И цели раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали поради неспазване на тези закони в природата. Всички народи, които живеят в неправда, ще се изродят. Това е закон. Всички ръководители на народи трябва да знаят това.
Всяка сила, колкото и голяма да бъде тя, щом като върши насилия и беззакония, ще дойде друга по-голяма, която ще я ликвидира.
Кармата на всички народи е назряла, сега е време за ликвидация, за разплащане.
Как ще се разреши кармата на народите? Много просто. Невидимият свят има начини да разреши тоя въпрос. Той е предвидил едно голямо преселение на народите от изток към запад и след това от запад към изток. Това велико преселение на народите ще стане първо в невидимия свят. Така убитите германци от руснаците ще се преродят след време в Русия. Така също и убитите руснаци от германците ще се преродят в Германия. Като изминат няколко десетилетия и току-виж, че след 45 години, като израснат тия поколения, ще установят, че в себе си нямат помежду си омразата на предишните поколения. Така Природата разрешава тоя въпрос първо в семейството. Родителите раждат своите врагове и чрез отглеждането им и възпитанието на децата си, те се разплащат кармично. Няма родител, който да не обича децата си. По същия начин народите в тая война след 45 години ще се разплатят.
Народите трябва да си платят дълговете и да започнат наново нов живот. Отсега нататък настъпват 45 юбилейни години, през които кой каквото е взел, ще трябва да го повърне. Всеки 45 години всичко се повръща - така е в евреите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×