Jump to content
Ани

СИЛАТА НА СЛОВОТО

Recommended Posts

СИЛАТА НА СЛОВОТО

Записки от беседите на Учителя

Който търси щастието, трябва да знае, че то се крие в неговия говор. Като говори, човек създава или щастието си, или нещастието си. Ако не е така, стихът, че "за всяка празна реч ще отговаряш в Съдния ден", не би имал смисъл.
Всеки човек е проводник на Божието благословение. Ако не Му даде път, той носи отговорност за това. Кажи една добра, блага дума на човека и Божието благословение ще протече. Като станеш проводник на Бога, ти помагаш първо на себе си. Като кажа някому, че работите му ще се оправят, и моите работи се оправят. Ако не вярвам в това, и моите работи не се оправят. Щом пожелая доброто на ближния си, и моите работи се оправят.
Когато говорите добре или зле за някой човек, вие подхранвате злото и доброто, както в самия човек, така и в себе си. Същевременно, това показва, че вие обичате и добрия, и лошия човек. Иначе не бихте говорили за тях. Тъй щото, като знаете това, не трябва да говорите за злото, за да не го подхранвате. Когато пък правите добро или говорите добре за хората, вие подхранвате доброто в себе си.
Когато говорим добро за другите хора, ние печелим; а когато говорим лошо за хората, те печелят.
Достатъчно е да чуете една дума от човека, за да определите неговия характер. Когато пазарявате слуга в дома си, чуйте как говори. Първата дума, която излезе от устата му, може да определи ще работи ли добре той или няма да работи. Същото се отнася и за вас. Още като станете от сън, вслушайте се в първата дума, която ще изговорите. Тя ще определи работата ви през деня - ще я свършите ли добре или няма да я свършите.
Думите са магически сили. И трябва да почнем да разбираме магическия смисъл на думите. И тогава всяка една дума може да ни помогне. Не е в многото говорене. Ние, съвременните хора, много говорим, малко вършим.
И сега, като на ученици, давам ви следното правило: окултната наука не търпи излишното говорене. Вие може да говорите някога повече, но ако всякога говорите много, това е неправилно. Многото говорене е хабене на енергия.
Никакви излишни думи не се позволяват. Малко ще говорите и малко ще пишете. Многословието е качество на съществата на тъмнината. Ако говорите много, вие се свързвате с тях и им помагате. Малко ще говорите, но ясно, кратко, точно и разумно. Така вие се свързвате с Белите Братя и им помагате. Няма да си служите с празни думи.
Господ всеки ден е определил колко думи да кажем и затуй казва Христос, че за всяка дума, която не е турена в твоята уста от Бога, Господ ще те държи отговорен. А колко думи трябва да кажем? Ще кажете тия думи, които Господ е казал, нищо повече. И ако държим този начин, досега щяхме да сме много високо. Ние някой път говорим много малко, но някой път говорим повече, отколкото Господ е казал. През тази година да говорим толкова, колкото Господ иска. Десет или петнадесет хиляди думи, кажи ги, не се бой. Турил ти е да кажеш 10 думи, но ако ги кажеш, както Господ ги е турил, животът ти ще разбере много повече.
Човек не трябва да говори много, защото при много говорене грехът е неизбежен.
Не си губи времето да отговаряш на глупавия, кажи: "Сега съм зает, друг път, когато съм свободен".
Говорете само онова, което сте преживели и онова, с което сте направили най-малко 10 опита.
Който много говори за себе си - губи.
Като ученици, вие трябва да дойдете до мълчанието на рибите, но разумно мълчание.
Никой да не знае какво носиш в себе си.
Правило за духовните хора: малко да говорят, а повече да мислят, добре да чувстват и повече да работят. Никога не говорете за неща, които не са станали или които мислите да правите.
Когато даваш обещание, не го казвай никъде, защото щом си го казал, 99% може да не го изпълниш.
Едно обещание, което не е разумно, може и да не го изпълниш. Човек не е длъжен да изпълнява едно неразумно обещание.
Един човек може да обещае нещо и да не го изпълни. Не се уповавайте на такъв човек. Никакво отлагане на обещанието. Кажи и прави! Нищо повече!
Има някои неща, които според окултните закони по никой начин не се позволяват. Това е да говориш за себе си. Това е опасно нещо. Ще се отучиш да говориш лошо за себе си и за другите, за когото и да е. Ще се отучиш да се хвалиш. И хваленето, и хуленето са зло.
Не се хвалете със себе си!
Някой започне ли да разправя на хората какво е постигнал, дарбата, виденията му веднага изчезват.
Похвалиш ли се за нещо, че го можеш и умееш, веднага ще те турят на изпит. Затова пазете се от такива ненавременни изказвания.
Аз не трябва да се хваля за своята светост, за своята сила и за своите знания. С всички тия похвали човек губи своята сила.
За да не пострада животно или човек от уроки, избягвайте да го хвалите.
Всяка дума, казана на място, става. Кажеш някъде: От мене човек няма да стане. - Не става. Каквото кажеш - става. Кажеш някъде: От мене човек ще стане. - Става. Внимавайте думите, които казвате, за какво стават. Има думи, които стават за добро; има думи, които стават за зло.
Говори с Любов и не мисли - каквото кажеш, ще стане.
И тъй, на всички ви трябва една вътрешна работа в живота, но каквато работа да започнете, мълчете си, никому нищо не говорете. В окултната наука има едно правило: каквото вършите, никому няма да говорите, само плодът трябва да излезе навън. Така трябва да работят музикантът, поетът и всеки друг.
Каквото искате, може да стане, стига да желаете, но туй желание да бъде непреривно и никому да не говорите за това.
Ще ви дам един съвет: когато имате някакви проекти, никога не ги съобщавайте.
В окултната наука има един закон: когато чакаш нещо, не говори за него. Щом говориш за него, то няма да стане.
Каквото правиш, на никого не казвай. За миналото, било то добро или лошо, не говори. Говори само за настоящето.
После, в пространството се носят или съществуват духове тъмни и разрушителни сили, които подслушват, и щом чуят, развалят.
За опитностите си, за дарбите и постиженията не казвай никому и не ги поверявай, защото това са специфични неща, дадени лично на тебе; неща, които, ако ги изявиш явно, няма да ползват никого. Нещо повече: може и да ти се отнемат, защото Природата дава и се разкрива само на онзи, който с делата си е спечелил нейното доверие.
Всичко това, което ви казвам, е един закон, който не бива да казваме никому, защото, който го каже, ще изгуби всичките благословения. Ние искаме действително да правим добро на хората, но не желаем да правим пакост на себе си. Само мъж на жена си, на съпругата си и жена на мъжа си може да съобщи, но при условие, ако сте уверени, че тя или той вярват, както ти вярваш.
Този опит или този закон е само за вас, не го изнасяйте явно на света.
Истината, цялата истина ще я кажете на Бога. Само на Бога се говори всичко. За вашите опитности ще говорите на тия, които могат да ви разберат. Ако говорите на други, които няма да ви разберат, вие ще се почувствате като натоварени, ограбени и ще се почувствате неразбрани. Затова никога не говорете за опитностите си пред съзнания, които нямат познание за това нещо.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×