Jump to content
Ани

СЕБЕВЛАДЕЕНЕ

Recommended Posts

СЕБЕВЛАДЕЕНЕ

Записки от беседите на Учителя

Един човек, който не може да владее себе си във всяко едно отношение, да не си прави илюзии, защото е нищо. И ако сме умни и виждаме голям своя товар, ще го разделим на няколко парчета. Понеже имаме понякога лоши господари, то ние трябва да сме умни, за да знаем как чрез добро да се справим с тях. Затова именно е казано: не се противи злому. И това е много право, защото ако се противиш на своя господар, ще го накараш да те бие повече.
Самообладание се изисква, за да владееш това, което е вътре в тебе. То е дълбока наука. Затова човек трябва да се моли, да мисли, да гледа как другите хора живеят. Така животът става красив. Вие отивате в един свят, отивате при Бога, където всички същества имат пълен контрол върху себе си, господари са на себе си. Такива трябва да бъдете и вие. Никаква външна сила да не може да ви измести от вашата опорна точка!
Когато ни предизвикват, трябва да мълчим.
Някой задигнал всичките ми пари...Ако живея в Божията Любов, няма да трепна, като че нищо не съм загубил.
Защо плачете? - Запазете вътрешния си мир и за нищо на света не го нарушавайте и на парчета да ви късат.
Когато ви ударят, не само че не трябва да отвръщате, но не трябва даже да забележите, че са ви ударили.
Ученикът на Божествената Школа трябва да живее по закона на Любовта. И да го удари някой, той нищо не усеща; той е съсредоточен в мисълта си - никаква външна сила не е в състояние да наруши неговия вътрешен мир.
Новото седи в противоречията. Там, дето няма противоречия, няма ново; има ново - има противоречия.
Аз изнасям една идея, която за мене е свещена. Аз съм опитал нещата и вървя по правия път. Аз правя опити; тази е Истината, в която няма нито едно изключение. Сега вие ще кажете: "Учителят няма страдания." Всичките ваши страдания за мене са като шуруп. Вие не сте били в дъното на ада. Аз съм ходил в дъното на ада. Да идеш и да не изгубиш своето равновесие. Като идеш в дъното на ада, тогава ще се качиш в рая. Тогава ще разбереш какво нещо е Бог в Своето величие! Ще слизаш в ада, но ще се качваш в Небето! Сега, като слизаш в ада, нагоре да можеш да излезеш. Който се качи на високо място, трябва да мисли за слизане и който слезе на ниско място, трябва да мисли за качване. Ако не знаеш как да слизаш от Небето и ако не знаеш как да се качваш от ада, не може да разбираш великата Истина.
Условията, които Бог ми е дал - ще ги използвам, макар през най-големите трудности!
Да обърнеш и другата си страна на онзи, който те е ударил, това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш със същата мярка...Ако можеш да проявиш самообладание, ти си издържал изпита си.
Стойте спокойни, даже когато ви дялат. Да не мърдате, защото тогава архитектът работи, та ако мърдате, повече ще страдате. Архитектът знае колко пъти да сложи чука си.
Силата на човека е по-голяма от мъчнотиите и изкушенията, които му се дават.
Щом твоите трептения са по-силни от тия на едно животно, то няма да те нападне, а ще бяга. Мъчнотиите в живота приличат на страшните животни. При големите душевни мъчнотии ще опиташ Божията сила.
На всеки е възложена задача да се справи с всичко отрицателно в себе си, да не го допусне да излезе навън, да зарази неговия ближен.
Проверявайте всяка своя мисъл, всяка своя дума, всяка стъпка.
Дойде ли някое изпитание, излезте навън, погледнете към небето и се зарадвайте, че на другия ден, след изгряване на Слънцето, всички ваши мъчнотии ще бъдат разрешени.
Знаете ли какъв щеше да бъде вашият живот, ако можехте да се владате, да не се занимавате с дребнавостите на живота? Дето минехте, щяха да ви чакат като ангел. Ако можехте да владате мислите, чувствата и действията си, вие щяхте да бъдете цвят, който разнася аромата си далеч; извор, който разхлажда ожаднелите пътници; връх, който ободрява духа на уморения пътник; изгряващо слънце, което насърчава всички обременени. Няма по-велико нещо за човека от това, да обича своите мисли, чувства и постъпки и да ги владее.
Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората на себе си. Ако станете господари на себе си, мнозина ще ви последват.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×