Jump to content

Recommended Posts

СИЛА

Записки от беседите на Учителя

Който се стреми към силата, той постепенно се отдалечава от Бога.
Силата на човека не седи в неговите мускули, а в онова деликатно и нежно чувство, което може да развие всички други сили. И Бог така е направил света, че Природата се подчинява на една най-слаба наглед сила - Любовта.
Сила в света без Любов всякога носи разочарования, страдания, а сила, която е свързана с Божията Любов, всякога носи велико благо.
Щом започнеш да изправяш грешките си, ти влизаш в самосъзнанието и твоята сила се удвоява. Който поправя грешките си, става два пъти по- силен. Не ги ли оправи, губи силите си.
Силата на човека е в неговите добродетели и ако днес хората страдат, това е, че нямат добродетели, а последните са един капитал, около който почват да функционират великите сили на Природата.
Човек се показва във време на мъчнотии колко е силен. Щом във време на мъчнотии издържи, той е силен. В мъчнотиите се показва силата.
Силата на човека седи в неговия ум, а не в неговата воля. Волята е за укрепване на ума, но в ума е силата на човека.
Човек трябва да се въздържа, за да бъде силен.
Силен можеш да бъдеш, ако можеш да прощаваш.
Силен човек е онзи, който и в ума си не се съблазнява.
Силен човек е онзи, когото никой не може да товари. Товарят ли го другите, той не е силен. Силният човек сам се товари и сам се разтоваря. Силен човек ли е този, когото дяволът товари и разтоваря? - Не само че не е силен, но той изпада в положението на магаре, което господарят по своя воля товари и разтоваря. Как може да се освободи човек от товара на дявола? - Като изучава и прилага законите на смаляването. Следователно, иска ли да се освободи човек от робството на своя господар дявола, трябва постоянно да се смалява, да стане почти невидим. Като го срещне в някаква малка форма, дяволът ще го погледне с презрение и ще му каже: "Хайде, върви си, иди далеч от мене. Не ми трябваш такъв."
Божественото разполага с два метода срещу злото: или да не се изпречваш на пътя му; или да се смалиш или да се увеличиш толкова много, че да не може да си играе с тебе. Силен човек е онзи, който може да се смалява, да стане невидим; или да се увеличава, да става толкова голям, че да изпълва цялата Вселена. Който иска да стане виден човек, всички да му се кланят, трябва да познава изкуството да се увеличава, да изпълва цялата Вселена. Който иска да бъде неуязвим за злото, трябва да стане малък и с микроскоп да не се вижда.
Апостол Павел казва за себе си: "Когато съм слаб, тогава съм силен!" Какво означават тия думи? Това значи: Когато съм слаб в човешкото, в преходното, тогава съм силен в Божественото и във Вечното. За предпочитане, следователно, е човек да има общение с Бога, със светлите и разумни същества, отколкото със силните хора на Земята.
Помазаният човек заема най-долното положение. Заемаш ли най-долното положение, ти си помазан. Защо? Защото, който заема най-долното положение, той може да се качи и най-горе. Това значи силен човек.
Ще ви кажа две неща, които трябва да знаете. Това, което в началото е слабо, в края е силно, а това, което в началото е силно, в края е слабо.
Ако държите ръцете си отпуснато, всякога ще бъдете слаби.
Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Природата не държи сметка за времето, при нея то е без стойност. Ценността в Природата е енергията - силата. За нейното и най-малко изразходване се държи сметка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×