Jump to content

Recommended Posts

ИСТИНА

Спомени на ученици

Милка Периклиева споделя с Учителя: "Учителю, мен не ме пускат да отивам на събрание, а пък аз искам." - "Е, какво правиш ти?" - "Ходя, Учителю, но казвам, че отивам при една сестра, при друга, не казвам, че ходя на събрание." Учителят й отговорил: "Не, така няма да правиш. Това е лъжа. Като се прибереш вкъщи, щом не те пускат, ще си вземеш беседата и ще четеш във времето, когато те четат. От 10 до 12 вземаш и четеш. Всеки път така ще правиш". И тя правила така, правила и един ден майка й казала: "Дето ще ми четеш тука, върви при тях да четеш". Да, това е една много хубава опитност, защото виждаме методите на Учителя колко са положителни.

Елена Андреева

ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Истински поет, художник или музикант е този, който предава Истината кратко, просто и ясно.
Какво е Истината? - Място, дето няма абсолютно никаква лъжа. Истината е място, дето съществува вечна хармония, вечното благо на живота. Това наричаме блаженство. В Истината човек може да се изяви, както иска. Това е вечният живот, безсмъртието. Който обича Истината, той е бъзсмъртен.
Здравето не е нищо друго, освен резултат на моралния живот на човека. Здравият яде, диша и мисли правилно. Ако не се храни добре, ако не диша и не мисли правилно, човек не може да води духовен живот. Духовният живот е тъй естествен, както яденето и дишането. Вън от духовния живот, човек се натъква на ред аномалии. За пример, една от аномалиите в човешкия живот е лъжата. Който лъже, той се намира в болезнено състояние, както онзи, на когото стомахът е разстроен.
Първото нещо, което трябва да направите, то е абсолютно да изключите всяка лъжа - бяла и черна. В лъжата седят всички спънки. В нея седят всички условия за вашето робство.
Не изопачавайте Истината! Не изопачавайте и Моите думи! Не лъжете в Мое име - не позволявам това! Помнете: който лъже в Мое име, нищо няма да остане от него! - Тъй казва Учителят! - Десет пъти проверете това, което съм казал, но не лъжете в Мое име. Не лъжете в Името Божие. В Школата не се позволява абсолютно никаква лъжа.
Проверявайте фактите. Не разпространявайте лъжливи слухове.
При всяка лъжа човек скъсва връзките си с Божествения свят.
При лъжата човек влиза в дисхармония с живота на Цялото и това носи своите последствия.
Лъжата спира еволюцията на човека. Тогава Любовта не може да се прояви чрез него.
Всяка лъжа носи след себе си страдание. В Божествения живот ти при най-малкия опит да прикриеш нещо, един ден ще си понесеш последствията.
Това, което опропастява човешкия живот, е лъжата. Цялото богатство на света да ви дават, пазете се от лъжата. Пазете се даже от името й.
Разумните същества следят вашите прояви и като забележат, че лъжете, веднага се отказват от вас.
Лъжата причинява израждане на човека - на неговите ум и сърце. Челото полека-лека отива назад.
Причината за всички язвички в стомаха се крие в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканта, понеже щом излъже, човек започва да се страхува, а от този страх се получава свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите.
Този човек, който лъже, има особена миризма. Колкото лъжата е по- голяма, и миризмата е по-голяма, той се разлага. Добрият, честният човек мирише на роза, на карамфил.
Който лъже, че е болен от нещо, непременно ще се разболее действително.
Който мисли, че ще се избави чрез някаква лъжа, заблуждава се. Ако тук се избави, то горе ще го хванат в решетото. Кармическият закон ще доведе всички нещастия. И всичките наши нещастия, сиромашия и пр. се дължат на това, че са ни хванали някъде в решетото. При градежа на здание, някъде една неизпечена тухла ако се тури, то когато и да е, тя ще даде своите лоши последствия. Ти казваш: "Дано не ме хванат сега!" Днес няма да те хванат, утре няма да те хванат, но един ден ще те хванат, ти ще се намериш в решетото. Не, може да отиде 100, най-късно 1000 години - ще те хванат. Дяволът все ти казва: "Направи това, няма да те хванат", обаче те хващат. Все уж няма да страдаш, а всъщност страдаш. Имаше на Изгрева една черно куче, голямо. То ухапа този, онзи и най-сетне го убиха. И с човека е същият закон.
Единственото престъпление, което в Школата не се извинява, то е лъжата.
Оставете лъжата настрана, изхвърлете я навън. Никой досега не е успял нещо с лъжата. Който не изхвърли лъжата от себе си, той в нищо не може да успее. Ако искате един щастлив живот, ако искате да прогресирате като ученици, абсолютно никаква лъжа не трябва да има във вас. Казвате: Никой не иска лъжата. Да се откажете от лъжата, това значи да бъдете искрени спрямо себе си.
От вас като ученици, искам да прилагате Истината, абсолютно без никаква лъжа. "Ама малко бяла лъжа." - Не, никакви бели, нито черни лъжи! Ще говорите чистата, бялата, светлата Истина! За нас и бялата, и черната лъжа е все лъжа!
Абсолютно никаква лъжа да не прилагаме в живота (бяла и черна); ако ще да те затворят, бият, убиват - говори Истината! Имай твърда вяра, че когато говориш Истината, ние сме заобиколени от светли духове, които ни запазват и това, което е определено, то ще стане.
Когато говори за себе си или за другите хора, човек трябва да говори Истината. Само чрез Истината човек може да разреши въпросите на живота.
Който говори Истината, всеки ден придобива по нещо.
И тъй, силата на човека седи в приложението на Истината. Ако не може да разбере и приложи Истината, човек всякога ще си остане слаб и немощен. Който е придобил Истината, той разбира защо страда.
Едно ви е нужно - знание, да се научите да говорите Истината. Никога не допущайте в ума си една неверна мисъл, в сърцето си - едно неверно чувство и в душата си - една неверна постъпка. Не давайте ухо на всичко, което се говори отвън. Някой слуша всичко, каквото се говори отвън и го приема сто на сто вярно.
Човек, в когото Божественото работи, той никога не може да бъде излъган.
Сърцето не се лъже, то знае. Щом страда, излъгано е. Щом умът се помрачи,излъган е.
Първата крачка към Любовта е: "Никаква лъжа!"
Щом се домогнете до Истината, вие ще се освободите от всички земни и духовни противоречия.
Тя освобождава човека от всички огорчения, в които се е намирал.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×