Jump to content

Recommended Posts

ТРЕВОГИ

Спомени на ученици

Нашият приятел от Ямбол Никола Божков отива по работа в София и решава да навести Учителя. В трамвая като плаща билета си, му връщат един книжен намачкан лев. Той поискал да му върнат друг, но кондукторът отказал. Започнали спор и нападки и от двете страни. Накрая идва спирката, той слиза много ядосан.
Отива на "Опълченска" 66 и заварва около 30 души да обядват с Учителя. Сяда и той да се храни. След малко Учителят започнал да говори за търпението и как човек се трови от нервиране. Като се обърнал към Божков, казал: "А има хора, които за един скъсан лев са готови да загубят здравето си." И продължил разговора.

Георги Дюлгеров

ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Днес всички се запитват коя е причината, задето човек непрекъснато губи своя вътрешен мир. Много причини има в живота на човека, които го спъват. Не е важно какви и кои са причините за това, важно е как да преодолее тия спънки. За да се справи с препятствията си, човек трябва да се обърне към себе си, към силите, вложени в неговия организъм. В ума, в сърцето, в душата на човека се крият сили, заложби, чрез които той може да се справи с всички противоречия. Те представят несметни богатства за него, но ако разумно се използват. Като изучава своя ум, своето сърце, своята душа и своя дух, човек разкрива богатствата, които са вложени в тях и се учи. Какво представя сърцето? - Сбор от разумни същества. - Що е душата? - Божественото начало. Що е духът? - Проявеният Дух в света. След всички тия богатства трябва ли човек да се занимава с дребнавости в живота, които непрестанно го спъват?
Човек трябва да мисли, а не да се безпокои.
Новото Учение не търпи никакви безпокойства, никакви тревоги. Докато се безпокои, ученикът не може да учи. Щом започне да учи, той достига до положение да вижда, че нещата не вървят както трябва и започва да се безпокои. Безпокойствието го спъва и той спира работата си. Красотата на живота е в това именно, че и когато работите на човека не вървят, той пак да не се безпокои.
Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познание на Божествената Мъдрост. Те са мрачни облаци, които винаги държат небето мрачно за вас и не можете да виждате. Никога не се обезсърчавайте, защото няма в Отца нищо невъзможно.
Всяка душевна тревога ще се отрази зле върху вашето здравословно състояние. Това състояние ще се предаде на ред поколения. Дъщеря ви, синът ви, които вървят по ваша линия, ще наследят тия състояния.
Никога не допущай обезсърчението отвътре. Бог, Който е създал всичките неща, Той е вътре в тебе. Той те е създал с едно предназначение: да стане нещо от тебе. Ако ти допущаш обезсърчението, ти анулираш онзи Божествен план, противодействаш на Божественото начало. Няма да го спреш, но спираш своя прогрес.
Всичко, което се случва всеки ден на човека, му е задача. Той трябва да състави уравненията и да я разреши. Седне ли да мисли как да я разреши, погледът му да е отправен 45 градуса над хоризонталния му поглед и тъй да мисли. От правилното му разрешение на днешната задача, зависи утрешният му ден и утрешната му задача. На всяка задача бележка слагат от невидимия мир.
Недоволният не може да бъде ученик.
Като сте недоволни, вземете една мотика и покопайте в градината. Колкото сте по-недоволни, толкова по-дълбоко ще копаете.
Имате някакво неразположение на духа - занимавайте се с отглеждане на плодни дръвчета или грижете се за карамфили като ги помирисвате често. Може и здравец да отглеждате. Дърветата и цветята са проводници на един висш свят, затова при мрачни състояния те могат да ви помогнат.
Ако си неразположен, иди в гората и започни да обикаляш дърветата. Обиколи едно дърво и подскочи, обиколи второ, трето и подскачай около тях. Като обиколиш 20-30 дървета, състоянието ти ще се измени.
Когато сте неразположени, добре е да поставите гърба си на някое дърво, главно бряст, за да почерпите от него енергия. Добре е да се разхождате в брястова алея. Формата на брястовите листа, както и самият бряст действат успокоително на нервната система.
Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте с другата ръка палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. (Облегнете гърба си на дърво.)
При неразположение пейте звука "И", а след това изговорете думата Истина. (Звукът "И" е свързан с ума).
Дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчаване, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята "Бог е Любов, Мъдрост и Истина."
Когато имате тревоги, отправете ума си към Бога и правете дълбоки вдишки.
Седиш и не можеш да оправиш нещо. Отвори Библията и това, което прочетеш, ще внесе нови мисли в тебе.
Достатъчно е всяка вечер (човек) да наблюдава по половин час небето, за да се освободи от всякакво обезсърчение.
Ти искаш да бъдеш благороден. Какво трябва да правиш? Не искам да ме разберете механически. Ще направите следното: Концентрирайте ума си и гладете показалеца на дясната ръка с всичките пръсти на лявата ръка от основата на показалеца към върха.
Сутрин станеш и си неразположен духом. Искаш да се оправиш с неразположението. Направи това упражнение с показалеца. Ще го погладиш и ще кажеш: "Трябва да отсъдиш работите добре!"
Какво трябва да прави човек като се обезсърчи? - Да насочи показалеца си напред. Тоя пръст има отношение към личните чувства на човека. Той се оплаква, че никой не го уважава, че няма пари, изпаднал, обезличил се. Не свивай палеца си, но го изнеси навън. Някой не може да разрешава философски въпросите на живота. - Защо? - Той свива средния си пръст - сатурновия. Опни добре пръста си и ще започнеш да разсъждаваш философски. Свиеш ли четвъртия си пръст - слънчевия, т.е. пръста на живота, на слънчевите енергии, ти губиш смисъла на живота. Изправи пръста си да потекат слънчевите енергии през тебе. Малкият пръст на човека е търговецът, който се занимава с дребни тъговски сделки. И тоя пръст трябва да бъде изправен.
Във връзка с мъчнотиите, които ще имате, ще ви дам едно правило, което ще приложите 10 пъти през годината. Допуснете, че имате някоя мъчнотия - Какво ще правите? - Ще намерите някой малък извор, ще го изчистите добре и ще следите дали ще се премахне вашето състояние. Ако се премахне, значи може да лекувате недъзите си чрез водата. Ако вашето състояние не се премахне, тогава ще отидете в гората, ще намерите някое дърво и ще го полеете. Ако състоянието ви се измени, значи имате нужда от жизнените сокове на тези растения. Ако и туй ме може да ви помогне, ще намерите някое малко животно, ще го нахраните и напоите. Ако този опит измени вашето състояние, значи вие се нуждаете от едно малко разнообразие в живота. Ако не се измени, ще намерите някой беден, нуждаещ се човек и ще му направите една малка услуга. Ако вашето състояние се измени, значи трябва да правите добрини на хората. Всеки от вас, който иска да бъде ученик, ще направи тия 10 опита. И тъй, през годината ще изчистите най-малко 10 извора, ще полеете най-малко 10 дървета, ще нахраните най-малко 10 животни и ще помогнете най-малко на 10 души бедни хора - всичко 40.
Научете се да обличате грозните неща в красиви форми, както прави Природата, за да не се разстройвате за нищо и никакво.
Като сте неразположени, седнете да изпеете едно "хо-хо-хо" и всичко ще ви мине.
Като минете покрай някой брат, който е много наскърбен, а не знаете какво му е, кажете: Братко, твоята скръб скоро ще се махне! Като чуе това, той ще се зарадва. Произнесете тази формула с вяра. Като минете втори път покрай него, пак му кажете: Твоята скръб ще се махне! Срещнете някоя сестра, която е тъжна нещо, кажете и на нея същото. Говорете си всякога положително. Като видите някой тъжен, вие гадаете какво става в неговото сърце. Не разгадавайте, но кажете: Твоята скръб скоро ще се махне, аз виждам това. Ето лекът на скръбта! Всеки човек желае да му се каже нещо хубаво.
Когато дойде някоя мисъл да те разстрои, когато се обезсърчите, кажете следния пропуск: "Господи, Ти си казал, че там, дето са събрани двама или трима в Твое Име - там Съм и Аз". Ще видите как Господ ще влезе във вас и ще ви научи да работите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×