Jump to content

Recommended Posts

СВОБОДА

Записки от беседите на Учителя

Днес всеки човек се стреми към освобождение. Той иска да бъде физически, органически и психически свободен. За да се домогне до тази свобода, човек трябва да води чист и свят живот. Разумност, чистота и святост се иска от всички хора, за да се освободят от външни и вътрешни ограничения, от външното и вътрешното робс
т
во.
Няма свобода в света. Свободата е в самия човек, а не вън от него.
Най-първо човек трябва да даде свобода и правда на своите 30 милиарда поданици. Човек не е дал свобода на своя стомах, на своите дробове, на своя мозък, а ги измъчва с непосилна работа и търси правда в света.
Нямаш право да измъчваш очите си, ушите си, носа си, нямаш право да измъчваш ръцете и краката си, кожата си. Това е морал, това е хигиена - да не измъчваш нито една клетка.
И тъй, първият основен морал на живота е храненето, вторият - дишането, третият - чувстването, четвъртият - мисленето, петият - служенето на Бога. Ако не знае правилно да яде, да диша, да чувства, да мисли, човек не може да служи на Бога. Това са пет основни правила, пет велики закона на живота. Изпълни ли тия закони, човек е свободен да живее както иска. Следователно, само онзи човек може да бъде свободен, който е изпълнил задължението си към петте основни морални положения на живота.
Добре е човек да бъде свободен, но за да бъде абсолютно свободен, той трябва да притежава известни качества. За да бъде свободен на физическия свят, човек трябва да има правилни отношения към окръжаващите. За да бъде свободен в умствения свят, човек трябва да бъде философ, да има права мисъл. Каквото да казвате на добрия човек, както да го обиждате, той ще ви изслуша внимателно и ще каже: "Прав си, имам този недостатък, но ще го изправя". Той знае, че нечистотиите и слабостите на човека се намират по краищата на неговия живот, а не в центъра.
Човек, който не почита хората, не е свободен.
Ако една твоя постъпка ограничава другиго, държат те отговорен; ако го освобождаваш, възнаграждават те.
Свободата не може да се налага със закон. Тя принадлежи на Божествения свят.
Не е позволено на ученика да упражнява насилие върху ближния си в каквато и да е форма.
Никой няма право да го изкара от неговите разбирания, докато той сам не пожелае да излезе от тях.
Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича.
Никога не възпитавайте един човек. Оставете го да се прояви такъв, какъвто Господ го е създал.
Оставете всеки човек да се проявява свободно, както отвътре му се

диктува и вие ще избегнете поне 50% от противоречията.

Съвременните хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но само за себе си. Той не позволява да се месят в работите му, но сам се меси в чуждите работи. Като види, че някой не постъпва правилно, той веднага го изобличава, прави му бележки. Вместо да изправи погрешката му, той повече го обърква. Всеки иска да бъде учител на другите, да го учи как да постъпва. Не бъдете учители на хората. Не давайте мнението си преди да са го искали. Бъдете учители само на себе си. Това е ваше право. Никой не може да отнеме правото ви да се учите, да се самовъзпитавате. Дайте свобода на себе си, дайте свобода и на ближните си. Имате ли тази свобода, вие ще бъдете силни да понасяте мислите и чувствата на окръжаващите. Бъдете свободни и не бързайте. Искате ли бързо да постигнете нещо, вие ще изкарате недоносче. Определено е за колко време може да се реализира една идея.
Остави всеки човек да върви из пътя си свободен. Как ще възпитате един човек, когото не сте създали? Глупавият иска всички хора да се приспособят към него, а умният - той се приспособява.
Новият живот иска свободни хора: свободни по сърце, по ум, по воля. Свободните хора по ум и сърце ще работят по нов начин: за изправяне на живота си, за придобиване на велики блага.
Затова сега, за да ви освободим, вие трябва да сте активни. Няма случай в човешката история, в който праведен човек да е останал гладен, жаден, изоставен.
Искам всички да сте свободни! Свободен човек е онзи, който в даден момент може да възприеме една истина.
Робството е от човека, свободата - от Бога.
Само свободният може да живее в Рая.
Не се връзвайте. Бъдете свободни, както Бог ви е направил.
Така и всяко дърво, което расте на свобода, ражда добри и вкусни плодове.
Егоизъм - значи Божественото е изчезнало, останало е само човешкото.
Помнете едно правило: Когато вие искате едно удоволствие да се задоволи, удоволствието нарушава свободата на човека. Който и да е човек, който служи на удоволствието, той нарушава своята собствена свобода. Той нарушава не само собствената си свобода, но нарушава свободата и на другите. Всяко нещо, което е за удоволствие, турете го настрана.
Да се удоволстваш - да бъде последното в живота ви. Ако най-първо вие искате да се удоволствате, вие ще закъсате.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×