Jump to content

Recommended Posts

КРАСОТА

Записки от беседите на Учителя

Външната красота на човека зависи от условията, при които той живее. Човек, който е заставен да работи непрекъснато, който се намира под непосилен труд, той не може да бъде красив. Една душа или един човек, който е изложен на постоянни терзания, непременно ще има набръчкано лице. За да бъде човек красив, това подразбира, че и окръжаващата среда трябва да бъде хармонична. Само по този начин човек може бъде красив - като измени условията, като измени средата.
Някои се заблуждават от външната форма на нещата. Едно писмо може да е красиво външно, без да има съдържание, а някой път може да е грозно написано, но има съдържание. Красотата трябва да има съдържание.
За предпочитане е да имаш здрави и силни очи, отколкото да бъдеш красив. За предпочитане е да имаш добре развити уши, отколкото да бъдеш красив. Според мене, красив е оня, който има здрави очи, уши и уста.
Видите някой млад и хубав човек и казвате: "Колко е хубав!" Тази хубост се дължи на човешката душа и на човешкия дух.
Иска ли човек да бъде красив, с приятна външност, с ясен поглед, той трябва да знае каква храна да дава на духа си. Храни ли го със съответна за него храна, човек придобива физическа и духовна красота.
Красотата зависи от мисълта. Трябва да участват ред способности и чувства, за да стане човек красив.
В красотата има нещо, което изтича. То е Божественото, неуловимото.
Красивият, честният, справедливият отразява Светлината, която излиза от Бога.
Всички хора на Любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, ставаш красив.
Човек не може да бъде красив, ако от езика му не излизат сладки, силни и красиви думи.
Не се приближавайте много един до друг. Мисълта трябва да бъде близка. Ако един човек се приближи много до някого, той изгубва своята красота. И ако се отдалечи много, пак я изгубва.
Ако красотата не може да я пренесете в мисловния свят, откъдето да я снемете в духовния свят и оттам - на физическото поле, вие не разбирате законите на красотата.
Трябва да има хармония, трябва да се научите да се движите красиво. В движенията на краката, очите, ръцете, тялото - навсякъде трябва да има красота.
Няма ли човек красиви, пластични движения, губи от красотата си. Набръчква се рано вашето лице, защото не знаете как да се движите.
Красотата, която се явява и губи, не е истинска. Тя е рефлексия, сянка на нещо. Красотата е качество на човешката душа. Когато душата се проявява, човек става красив.
Който иска да стане силен човек, той непременно ще погрознее. Ти искаш да станеш богат. Можеш да станеш, но ще погрознееш. Ти искаш да станеш учен - и това може, но ще погрознееш. Защо? Защото тия неща са непоносим товар за човешката душа, т.е. те хвърлят по-голяма сянка върху човешките мисли.
За да бъдете красиви и да не остарявате, носете висок идеал в себе си.
Че грозният човек, като има някакъв идеал, той е красив. Грозотата произтича от нямане на идеал. Който няма идеал, той става грозен. Аз да ви кажа защо хората погрозняват. Вие казвате: "Остарях." Защо сте остарели? От страх. Казвате: "Това нямам, онова нямам. Аз не съм умен, не съм богат..." Като държите все такива отрицателни идеи в ума си, вие ще остареете преждевременно. Отрицателното внася грозота в човека.
Не казвайте, че сте грозни - хубави сте.
Красивите жени носят греха на света, а грозните носят добродетелите. Красивата жена е благословение, без нея животът щеше да бъде ад. Но и без грозните животът щеше да бъде ад. Понеже на Земята има и красота, и грозота, да благодарим: Едните изкупуват греховете на хората, а другите носят утешение за човешката душа.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×