Jump to content

Recommended Posts

ЩАСТИЕ

Записки от беседите на Учителя

Съвременните хора искат да бъдат щастливи. Всеки може да бъде щастлив, ако знае да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Това са три елементарни правила, три елементарни връзки, които пък съставят цяла наука. Тази наука се състои от три факултета, които всеки трябва да свърши. Тъй щото, каже ли някой, че иска да бъде щастлив, подразбирам, че той трябва да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Това е един завършен резултат. Засега човек може да бъде щастлив на Земята само за момент. Той не е дошъл още до непрестанното, непреривното щастие.
Често ние търсим щастието там, където го няма.
Нашата погрешка е, че искаме тук, на Земята, да намерим щастие! Земята е училище. Това, което търсим, ще го намерим на друго място. Всичко на Земята е временно.
Който очаква щастието му да дойде отвън, той скоро се разочарова. Това щастие е в самия тебе, не го очаквай отвън.
Благодари за всичко, което придобиваш в живота. - Искам да бъда щастлив. - На Земята щастие няма. В бъдеще щастието ще дойде на Земята, но при сегашните условия е невъзможно. Бог приготвя бъдещите условия. Как е възможно днес да се говори за щастие, когато хората воюват, когато опитват силата на 4-5-тонните бомби?
Който иска да бъде щастлив, трябва да отиде на Небето. Къде е Небето? - В душата на човека. Достатъчно е да отворите душата си, да й дадете възможност да се прояви, за да влезете в Небето, т.е. в Царството Божие.
Щастието иде само от Бога, от Духа, от Всемирния Дух. Любовта е път за щастието на човека.
Ако искате да бъдете щастливи, обичайте Бога. Бог в ума си има благото на всички същества. Ако в света има нещастия, в Него съществува идеята, как да ги избави от тях, как да ги вразуми не с наказания, но как да им покаже пътя, да излязат от тях.
Хората страдат не от това, че вървят в Христовия път, но защото не вървят в тоя път. Щастието иде само за тия, които следват тоя път. Тия хора принасят полза за света, както плодните дървета за човечеството. Като знаете това, стремете се към добри, праведни хора, които имат отношение към Любовта, т.е. към живота на щастието.
Ще ви кажа един закон, който ще ви улесни: Като станете сутрин, ако искате да бъдете щастливи през деня, помислете за щастливите хора и вашето състояние ще се измени.
Никой не може да направи твоя свят по-добър или лош, отколкото ти сам си го направил.
Докато правите разлика между хората, че едни са по-добри, а други по-лоши, вие всякога ще бъдете нещастни. Кажете ли, че хората в някое братство не живеят добре, вие не делите баницата правилно. От този ден нещастието няма да напусне дома ви.
Човек не може да бъде щастлив, докато всички хора не станат щастливи. Щастието е достояние на всички хора, на всички живи същества. Как ще бъдете щастливи, когато виждате на пътя си смачкан стрък или премазано животно? Когато се стреми към щастие, едновременно с това човек трябва да се моли за щастието и на своите ближни. Това значи да обичате ближните си. Като желаете своето щастие, така и щастието и доброто на хората, вие изявявате любовта си към тях. Докато не обичате хората, вие не можете да бъдете добри, не можете да бъдете щастливи.
За да бъдеш щастлив, това, което го носиш, трябва да те обича и ти трябва да го обичаш. Твоите обуща трябва да те обичат и ти трябва да ги обичаш. Ако ти не ги обичаш и те не те обичат, ти щастлив не можеш да бъдеш. Ако погледнеш това, което не те обича и ти не го обичаш, ще бъдеш нещастен. Не само да го обичаш и не само то да те обича, но едновременно и двете.
Сегашните хора обичат главно ближните си: мъжа, жената и децата си. От това зависи тяхното частично щастие. Колкото по-малко хора обичате, толкова по-малко щастие ще имате. Щастието на хората е в зависимост от любовта им. Ако обичате много хора, голямо щастие ще имате. Същият закон се отнася и до омразата: малко мразите, малко нещастия ще ви сполетяват. Любовта подхранва доброто у човека, а омразата - злото. Обичайте, за да се ползвате от плодовете на доброто. Пазете се от омразата, за да не изпитвате горчивите плодове на злото. При омразата вие плащате, а другите ядат и пият.
Дотогаз, докато не се научим да обичаме, ние сме в света на зависимостта и ние щастливи хора не можем да бъдем.
Истинското доволство води към щастие. Щастливият човек познава законите на живота и на място ги прилага.
Ако можете да приложите една стотна от моето учение, вие ще станете щастливи. Не искам повече от една стотна.
Ако всички хора бяха меки, нежни, животът би бил щастлив - вътрешно и външно.
Не богатство, а ум и сърце правят човека щастлив. Употреблението на ума, сърцето и богатството правят човека щастлив.
Щастието се състои в чистота на мисли, чувства и постъпки.
С всяко движение на главата, на ръцете и на краката, хората сами се правят щастливи или нещастни. Дали съзнавате това или не, не е важно.
Щастието е отношение на неща, то е неуловимо. Щастието се крие в дрехите на нещастието. Един беден овчар веднъж ударил вола си с тоягата и тя се счупила, но от нея изтекло златото. На Земята щастие няма. Щастието е в правилното отношение. Хората търсят щастие на Земята, но техните тела, глави, ръце, крака и пр. са неоформени още и неспособни за някаква велика работа и правилно схващане на нещата. Разрешението на живота на Земята е в Слънцето - когато почнем там да ходим. Ако се движим с бързината на светлината, за осем минути сме на Слънцето - то е много близо. А за да слезеш в града, са ти нужни тридесет минути. Земята не е на фокус към слънчевата енергия. Ти обичаш някого, но не на фокус - или преувеличаваш, или го намаляваш.
Щастието се постига по известен закон. То се обуславя от един вътрешен закон. Когато човек е щастлив, той вижда в нещата красота, той е учен, артист, музикант. Щастието е вече един резултат на две души, които се сливат и никога не изчезва!
Щастието - това е една нова епоха, освобождение! Ликвидирана кар- ма... Тогава започва една нова фаза...
Сега вие сте дошли до положението да живеете само за себе си. Това е една трета от истината. Трябва да живеете за ближния си - това са две трети от истината. Най-после трябва да живеете за Бога - това са три трети от истината, т.е. Цялото. Докато не разбере себе си, ближния си и Бога, човек не може да бъде щастлив.
Всеки човек, който се е опитал да живее сам за себе си, е свършил катастрофално. Частта извън Цялото няма никакъв смисъл. Всички страдания в света произлизат от това, че хората искат да живеят само за себе си. Щастието не може никой да ни отнеме. То е качество на цялата Природа. Следователно, ако ние живеем съгласно нея, ние всякога ще бъдем щастливи. Човек сам по себе си не може да бъде щастлив. Той е част от цялото Битие. Следователно, той може да живее и да бъде щастлив, само ако бъде в съгласие с Цялото. Някой казва: "Аз искам да живея за себе си". Щом живееш за себе си, нещастието ще дойде.
Ако ти гониш щастието, обикновен човек си. Ако щастието те гони, необикновен си. Ти не гони щастието. Остави щастието да те гони.
Личното повдигане не е пътят на щастието.
Вие разбирате, че не можете да бъдете силни, щастливи, докато не минете през големи изпитания.
Когато хората са най-щастливи, тогава идат и мечки, и вълци. Дето има кошари с хубави и добре изхранени овце, там идат вълците.
Ако човек се плаши от злото, а се радва на доброто - той не е щастлив.
След всяко нещастие, благодари, че не е дошло по-голямо!
Когато човек започне да страда, той ще бъде избраникът, за него ще се ожени красивата мома. Ако не страдаш, динена кора те очаква. Ще стъпиш на нея и ще се намериш вън. - Искам да бъда щастлив! - Щастлив ли да бъдеш? Отсега още ти подписвам присъдата: Динена кора те очаква. Обещават ли ти някъде пари, къща, ще те изпратят за зелен хайвер. Ако те сполетят големи нещастия, знай, че ти си избраникът.
Божията Любов носи щастие. Божията Мъдрост носи пълното щастие. Божията Истина носи всичкото щастие.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×