Jump to content
Ани

МОЛИТВИ ОТ УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

МОЛИТВИ ОТ УЧИТЕЛЯ

На годишната среща на Веригата 1907 г., Учителят казва: "Обмислете всичко, за каквото ще се молите утре заран, отнасящо се лично до вас, за вашите материални и духовни нужди, искайте благословението Божие за отстранение на всички препятствия, които спъват Неговото Царство. Ще се молите всички за напредването ви в избрания път. Молитвата, която ще правите утре, за всеки поотделно да почне така: "Господи, Исусе Христе, Йехова-Елохим, Утешителю, Дух Святий Адонай", а пък ще я свършвате с думите: "Защото, Господи, с идването на Твоето Царство е нашата радост, в осветяването на Твоето Име е нашата слава и в изпълнението на Твоята Воля е нашата любов."

ЧАСТНАТА МОЛИТВА

Господи, Исусе Христе, Йехова-Елохим, Утешителю, Дух Святий Адонай,
моля Ти се: Дай ми сила да мога да извърша всичко,
което е за успеха на Царството Ти на Земята.
Укрепи духът ми да мога да победя всички страсти
И да мога да се боря против всички напасти и изкушения.
Изпрати ми Твоята благост,
да мога с търпение да понасям всичко, отредено от Твоята Ръка.
Вдъхни ми Любов и ме озари с Твоята Правда,
да мога да успявам в живота си
и да бъда полезен за себе си, за ближните си, за окръжающите ме,
за обществото, славянството и за цялото човечество,
за веригата, за тези, които съдействат за Царството Божие,
за българския народ, за духовенството, за учителите,
за учениците, които посещават училищата,
за всичките държавни служители да ги вразуми Бог,
за всичките земледелци, за всички бащи и майки, за всички - стари и млади,
за цялото человечеството, за всичките народи.
Защото, Господи, с идването на Твоето Царство е нашата радост,
в осветяването на Твоето Име е нашата слава, и
в изпълнението на Твоята Воля е нашата любов.

ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
 
Хляба наш насущний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
 
И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого, защото е Твое
 
Царството и Силата, и Славата завинаги.

Амин

Учителят веднъж ни поясни така: "В "Отче наш" има израз "и не въвеждай нас во изкушение" - Бог не въвежда в изкушение, а хората се въвеждат сами в изкушенията. Тук е погрешен преводът на стария текст. Трябва да се коригира така: "И когато изпаднем в изкушение, избави нас от лукавого". Друг път Учителят се усмихна и каза шеговито за същия текст: "и не ни позволявай да правим глупости". Всички ние се засмяхме, защото за нас изкушенията бяха от друг порядък - те идваха от недъзите на нашето естество вътре в нас. Но глупостите, които правехме, те идваха отвън.

Мария Тодорова

ДОБРАТА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърдцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със Силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги.

Амин

Добрата молитва е дадена във Варна, 1899 г. от Небето чрез Петър Дънов. Учителят я дава на учениците през 1900 г. - така е отбелязано в молитвените тефтерчета на най-старите братя: "Дадена през 1900 година". От това заключаваме, че тогава Учителят е направил достояние тази молитва на своите най-първи ученици, на брой тогава не повече от 3-4 души. Първоначално текстът й е бил приспособен за единично четене, т.е. в единствено число, а в по-късни години, когато Добрата молитва се четеше колективно в братските събрания, по нареждане на Учителя, започна се четенето в множествено число; чрез нея, всички присъстващи в събранието се явяват като колектив и имат общо обръщение към Господа.
И така, от даването на тази молитва и до днес, тя е най-много четената молитва: С нея започваме деня, с нея го и завършваме. Четем я, когато скърбим за нещо или благодарим на Бога за благополучията си. По съдържание тя е програма на всеки встъпил в новото Божествено Учение за всекидневния му живот. Чрез нея ние се разговаряме с Бога. Истинската молитва, това е разговор с Бога, а какъв по-красив и искрен разговор с Бога бихме посочили вън от "Добрата молитва". /Та такива са и другите молитви, дадени от Учителя./ Но тук бихме си позволили да си представим, че Учителят е създал Добрата молитва и другите молитви, именно като е записал своите разговори с Бога. Не само това, но Учителят е преживял ония велики еволюционни процеси, представени в "десетте ключа" на Добрата молитва. Великите творения са наистина такива, когато преминат през мисълта, чувствата и волята на човека.
Ако разгледаме Добрата молитва, виждаме, че действително тя е съставена от десет изречения, тях Учителят нарече "десет ключа за влизане в Царството Божие". Всяко изречение представлява един ключ за намиране онова щастие, към което човек винаги се е стремил. На което от тях бихме се спрели да размислим и да медитираме за неговия смисъл, ще намерим висше духовно разрешение на някой занимаващ ни въпрос или на някое затруднение в живота. От това гледище, в Добрата молитва се съдържа целият окултизъм, самото "Божествено Учение", както Учителят нарича Школата на Бялото Братство.

Николай Дойнов

УЧИТЕЛЯТ ЗА ДОБРАТА МОЛИТВА

Добрата молитва се състои от 10 ключа за влизане в Царството Божие. Тази молитва е обща не само за човечеството, но и за цялата Вселена: за всички Ангели, Архангели, Началства, Власти, Сили. Само по този начин ще имаме Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата воля.
Няма на български и в целия свят след "Отче наш" по-добра молитва от "Добрата молитва". В "Отче наш" имате цяла програма. И "Добрата молитва" е цяла програма. Ето нашата програма. "Добрата молитва" има десет ключа за привличане на небесните сили.
Като прочетеш "Добрата молитва", с нея можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск. Като кажеш: "Господи, Боже наш", ще минеш през първата врата. Колкото предложения има в нея, през толкова врати ще минеш.
Прочетете сега "Добрата молитва", която ще бъде символ на Новото верую в света.
Да прочетем "Добрата молитва" с мисъл. В нея има десет важни неща. Тази молитва представя резюме от това, което човек трябва да върши. Ако я четете с мисъл, вие ще бъдете щастливи. Да мислим тогава върху "Добрата молитва" на живота, която съдържа всички блага в себе си.
Когато четете "Добрата молитва", най-първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат, поне на 2-3 вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи.

ЛОЗИНКА

Господи, благослови и укрепи нашите души.
 
1. Молим се на Отца нашего Небесного за прославлението и осветлението Името на Господа Бога нашего на Земята, между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на славата, Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде, и да се благослови името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие и с Него всички, които Го любят.
 
2. Молим се на Отца нашего Небесного за идването на Царството Божие на Земята между человеците и в сърдцата на верующите, и в душите на избраните и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина и да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа: "Отец е благоволил да ви даде Царство." И да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклонение сега и всякога, и през всичките векове.
 
3. Молим се на Отца нашего Небесного за изпълнение Волята на Господа нашего на Земята, както е горе на Небето между светлите ангелски ликове. И да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и един дух. И да се въдвори ред, съзвучие и хваление; да ни се даде знание да Го славим. И да се радваме всички на Господа и Неговите дела. И да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете Си. Да даде живот и здравие, и дългоденствие на всички, които Нему уповават. Да ги избави от всички напасти на злото и лукавие, да внесе мир в душите им. Да им даде изобилие на Своите благости. Да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страждующи, да благослови всички верующи, да укрепи Своите избрани, да им даде сила, знание и Мъдрост, и Любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято Име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му воля, умни и незлобливи да ходим пред Него в пълнота. Да изцели всички наши страждующи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наедно, да благослови всичките им добри начинания на тялото и душата, и духа. И така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе на Небето.

Амин

Тези са основните точки, върху които можем да градим. Всеки ден и час, който вие ще си изберете, но предпочитателно е сутрин, ще четете тази Лозинка, било само първата й част, било втората, било само третата, па било и трите наедно. Ако четете цялата Лозинка, то първата й част ще четете сутрин, втората - на обед и третата - вечер. А когато четете по една част на ден, първия ден ще вземете първата част, втория - втората, третия - третата. Задължително е обаче Лозинката да се чете всеки ден. А всеки може да усвои един от изброените начини. Всеки да се моли според диктовката на духа си и Господ ще му покаже и упъти как да се моли. В духовния свят вие не се намирате на еднаква зона, нито сте всички на едно и също място, така щото, според изгрева на вашето слънце, ще се молите. Повелението на Духа е чрез тази Лозинка всеки ден да се ограждате и затова ежедневно трябва обезателно да я четете по един от казаните начини. Тогава само опасността за вас е изключена.
Преди четене на Лозинката, да се чете Добрата молитва.

МОЛИТВА ЗА ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА

Господи на Обичта, Боже на Любовта,
ние Те призоваваме в Твоята Милост.
Приемаме страданията, които ни изпращаш,
с радост на нашето сърдце.
Приемаме мъчнотиите, които ни допущаш,
за уякване на нашия дух.
Ние без колебание, без двоумение
ще изпълним Твоята блага Воля.
Изпрати ни Твоя Дух да внесе в нашите сърдца,
в нашите умове, в нашите души
плода на Любовта, благото на Мира и радостта,
основата на Твоето търпение и милосърдие.
Дарувай ни дара на вярата, кротостта и въздържанието.
Благослови ни, както Си ни благославял винаги.
Направи Името Си нам мило на душите.
Въдвори Царството Си в нашите души.
Храни душите ни с Твоето Слово,
да укрепнат в нас всички Твои добродетели.
Нека Твоите Светли Духове на Обичта, Вярата и Надеждата
пребъдват в нас сега и всякога заедно с Теб.
Възнасяме хвала, слава на Теб, Единното Господа
и Бога на Великата Жертва.

Амин

МОЛИТВА ЗА ПРАЗНИКА РАВНОДЕНСТВИЕ - 22 МАРТ

Да се прослави Името Божие на Земята, да се изпълни Волята Божия и да се въдвори Царството Божие на Земята в Неговата пълнота.
Да премахне и разсипе Бог всички ония врагове и разпръсне всички лоши мисли, желания и действия, които пречат и спъват Божието Дело.
Да привлече Бог Своите избрани синове, които работят, на Своята Си нива. Да излее благодатната Си струя от любов, мир и хармония в техните души и сърца. Да дойде просвета в техните умове и да се яви Божията виделина в техните очи, за да извършат Благата Му Воля на Земята.
Да благослови Бог през тази година всички засети храни, всички зеленчуци и плодни дървета с изобилие.

МОЛИТВА НА УЧЕНИКА

Господи, пътя на Истината избрах. Ще ходя в Истината Ти. Научи ме, Господи, и води ме в пътя Си. Проводи Виделината и Истината Си, те да ме водят. Придай ми вяра, Господи. Вярвам, Господи.

МОЛИТВА,

ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

на връх Мусала, 1928 г., за всеки ден

Господи, Ти си ме пратил на Земята, Ти си ми дал живот и здраве, дал си ми ум, сърце и душа. Аз ще изпълня Твоята Воля. Аз Те прославя- вам и след като извърша Волята Божия, след като ме благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа и ще ида да помагам на моите братя.
Друг път ни даде една молитва:
Свят си Ти, Боже мой. Отче Праведни, Който Си и Който ще бъдеш Един във век Вечний, Всесилний и Всемъдрий. Благословено да бъде Твоето Име от мене.
Ей, Господи, защото Те познавам, че си Истинен и Неизменяем. Слава, чест, хваление и поклонение Теб подобава всякогаш.

МАЛКАТА МОЛИТВА

Господи, Боже мой, направи да видя Твоето Лице.
Развесели ме заради Името Си.
Благослови ме заради Милостта Си.
Освети ме заради Духът Си.
Въздигни ме заради Словото Си.
Помогни ми заради Обещанието Си.
Ръководи ме заради Истината Си.
Укрепи ме заради Правдата Си.
И бъди Ти благословен, Господи, всякога,
Защото Си благ и Истинен към всички.

Амин

МОЛИТВА НА ПРОРОК ДАНАИЛ

Да бъде благословено Името Божие от века и до века,
защото Мъдростта и Силата са Негови.
Той променя времената и годините.
Сваля царе и поставя царе.
Дава мъдрост на мъдрите, знание на разумните.
Той открива дълбоките и скритите тайни.
Познава онова, което е в тъмнината
и виделината обитава в Него.
Тебе, Боже на отците ми, благодаря
и Тебе славословя,
Който Си ми дал знание и сила
и си направил познато онова, което попросихме от Тебе.

Амин

МОЛИТВА,

дадена от УЧИТЕЛЯ

на първата вечеря

на Годишната среща на Веригата във Варна - 1903 г.

Благодарим Ти, Баща Наш, за Великата Любов, с Която си ни възлюбил; благодарим Ти за живота, който си ни дал; благодарим Ти за ума, който си вложил в нас; благодарим Ти за Добродетелта, която си турил като основа на нашия живот; благодарим Ти за Правдата, с която си ни заобиколил; благодарим Ти за Любовта, с която си ни изпълнил; благодарим Ти за Великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с Която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята Воля. Сега, заради Духа, Който си ни дал да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога!

Амин

МОЛИТВА НА ДУХА

Господи, Боже наш, да дойде Твоят благ Дух и да обгърне нашия дух в Своите обятия. Да изпълни сърцата ни с необятната Любов, Която изявява
Твоето присъствие навсъде. Да укрепи ръцете ни във всяка правда, нозете ни във всяка добрина.
Ний се покланяме пред Тебе, Вечният наш Баща, канара на нашия живот.
Благословен Си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.
Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето Царство с всяко веселие за изявената любов към нас!
Само Ти Си Един, Който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти Си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.
Ти Си венец и слава в живота ни!

Амин

При даването на тази молитва Учителят е казал: "Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни, не бързайте, да дойде умът ви на мястото си; вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото си. Съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва." Прочита се Молитва на Духа като се коленичи с десния крак на земята и дясната ръка вдигната нагоре. "Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни." Прочита се още веднъж молитвата пак коленичили с десния крак, но с вдигната нагоре лява ръка.
Ако имате дадена задача, лично за ваша работа, вземете си Молитвата на Духа и 91 Псалом, да я казвате, да бъде в джоба ви, за да си изпълните задачата, за която отивате като ученик.

МОЛИТВА НА ДУХА СВЯТИЙ

Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава. Послушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми. Покажи виделината на Твоето Лице. Господи, заради Твоята Милост, подкрепи ме с присъствието на Твоя свят Дух.
Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, Единният син на Бога живаго в пълнотата Си в моята душа. И да се вселиш Ти, Сий в пълнотата Си, в моята душа. Единний Сий, Великият Отец на всичките бащи - Господ Исус Христос.
И да бъде слава на Господа Бога, Отца, изявен в Духа на Своето Слово през всичките векове.

Амин

Молитва, която ще се чете във време на голяма нужда. Кога ще се чете, да се избере чисто място и да е уединено. При това, иска се да сме чисти във всяко отношение, да няма в нас нищо зло, защото Бог ще го про- израсте, както и доброто.

МОЛИТВА НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството.
Укрепи Духа Му. Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си Име, с Което Си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята.
Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето Свято Дело и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който Си всякога силен да помагаш и да избавяш.
Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето Свято Дело.
Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си Ръка.
Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме.
Нека управляющите в този народ да познаят, че няма други Господ и Бог освен Тебе! Ти Си само Един.

Амин

УТРИННА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, душата ми е трепетна пред светлината на новия ден, който ме озарява. Благодаря Ти, че ме пробуди в ранина, когато Те слави разумният човек, птиците и чистите цветя. Благодаря Ти, че ми подаряваш и този ден живота и ме зовеш да продължа своята работа здрав и обновен.
Благодаря Ти, че ми даваш условия да изпълня добрата Ти Воля и да я изявя с любов и разумност като послужа и на моите братя и сестри.
Моля Те, дарувай ми присъствието на Благия Си Дух - да слушам като предан син Твоето ръководство и душата ми да не се отклонява от закона Ти.
Дай ми сили, будност и любов да живея за цялото мое и общо повдигане на всички човеци, на всички същества и за идването на Царството Божие на Земята.
Нека вечното Слънце на Твоята Любов озари с Виделината Си моята душа и душите на всички мои братя и сестри по лицето на Земята!
Нека Твоята Любов, Мъдрост и Истина, Правда и Добродетел зацаруват в живота на човека!
Нека всички човеци станат едно с Христа и светлите ангели, едно с Теб и Великото Бяло Братство!

Амин

МОЛИТВА ПРИ СТАВАНЕ

Пази ме, Господи, със Святото Си Име,
за да Ти служа с радост и веселие
и да бъда едно с Теб, Господи Исусе Христе, както Ти Си с Отца.

Амин

С тази молитва се самомагнетизираме и изгонваме лошите духове от себе си. Молитвата се произнася като се повдигат ръцете нагоре със съединени пръсти, слагат се върху главата, после на сърцето и накрая (с поклон) на коленете.

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА

Господи, във време на почивката на моето тяло, огради ме с Твоята Светлина и ме пази. Аз отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Аз искам да се срещна с Христос и вярвам, че това ще стане, защото това е Неговата Воля, а Неговата Воля на две не става.

Амин

МОЛИТВА НА ДЕТЕТО

Подкрепяй ме, о Боже, Татко наш, във вси неволи да търпя и над съблазните всечасни да се въззема с чистота.
И хлебеца ми благославяй, и въздуха, и чистата вода; и сън ми дай детски - чист и сладък, да бъда силен и крепък в труда. В сърце ми младо, Творче Благий, изливай щедро Своята Любов, на вси страдущи да помагам и да вървя по пътя Ти нов. Ти, Боже, Който можеш всичко и грижиш се безспир за мъничките птички и за целия земен мир, о, Боже. бди над мене от Своя Слънчев свод. Прати, Боже, благословение над моя млад живот, да раста под Твоята благост, под Твоята светла шир, да се събуждам с радост и да заспивам в мир.

Амин

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

(лично)

Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила - Духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички физически и психически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, да развие в мене дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин

O,Господи, нека Твоят Дух слезе в моето сърце да озари душата и да изпълни цялото ми същество с всичката Твоя пълнота.

Амин

МОЛИТВА НА ТРИЕДИННИЯ БОГ

За тази молитва Учителят е казал: "Тя е най-важната молитва. Чете се, когато имаш голяма нужда. Тя е молитва за изгонване лошите духове от себе си и за самомагнетизиране."
 
I. (1) Господи, да дойде Твоят Дух върху моя дух. (2) Да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето Присъствие. (3) И да укрепи нозете ми във всяка правда. (4) Покланям се пред Вечната Канара, от Която съм отсечен. (5) Благословено Твоето Име, Господи. Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие.
 
II. (1) Господи, Боже мой, да дойде Твоят Дух и да просвети ума ми. (2) Да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. (3) Покланям се пред Теб - Вечния Извор, Който всякога си ме поил. (4) Умий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. (5) Благословен Си Ти, Господи, Боже мой.
 
III. (1) Господи, Боже мой, да дойде Твоето Благоволение върху моя дух. (2) Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духът. (3) Да утвърди нозете ми в силата на Твоето Присъствие. (4) Покланям се пред Твоя Вечен Дух, Който ме оживява и възкресява из мъртвите. (5) Пази ме, Господи, със Святото Си Име, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Теб, Господи Исусе Христе, както Ти с Отца!

Амин

Самомагнетизиране може да се постигне, когато всяка фраза от тази молитва се придружава със специални движения, дадени от Учителя.
Описание на движенията, записани от брат Стефан Тошев:
I.
(1) Изговарянето се придружава със следното движение: Двете ръце се събират над главата, пръстите се допират с върховете си и образуват остър ъгъл, върхът на който е на около 20 см от темето. Ръцете бавно се спущат върху темето на главата.
(2)Пръстите на двете ръце се поставят върху сърцето. Ръцете бавно се разтварят, така че дланите да се обърнат напред, докато ръцете дойдат в хоризонтално положение.
(3)Ръцете с длани към тялото се поставят отделно върху двете съответни колена.
(4)При изговаряне на израза се прави пълен поклон, коленичи се, ръцете свити за опора се поставят на земята, докато и челото опре на земята. Като се изправим, изговаряме (5).
II.
(1) Ръцете извършват движение над главата, както в I. (1) и при израза "и да просвети ума ми", дясната ръка се слага с пръстите на челото, а лявата се спуща свободно.
(2) Прави се същото, както в I. (2).
(3) Прави се пълен поклон, както в I. (4).
(4) Дланите на ръцете се слагат върху коленете. След това пръстите на ръцете, допрени с върховете си с длани към тялото, се слагат върху сърцето. После ръцете бавно се разтварят с длани, обърнати напред до хоризонтално положение, докато се свърши израза.
(5) Произнася се със спуснати ръце.
III.
(1) Също, както I. (1).
(2) Също, както I. (2).
(3) Също, както I. (3).
(4) При произнасяне на първия израз, до думата "мъртвите" се прави пълен поклон, както при 1.(4). След това се става и при свободна поза двете ръце се вдигат с дланите напред. При това положение се казва (5) до края на молитвата.

ПСАЛОМ 91

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избави от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. От мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти, но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище,
 10. Няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти,
 11. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във вейте твои пътища.
 12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Амин

ФОРМУЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ

Свещената формула

Щом дойдеш до едно противоречие в себе си, една невъзможност за тебе, ще кажеш: "У Бога всичко е възможно. Аз живея в Него. И с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна." Щом туриш това, Бог, Който живее в тебе, ще почне да действа. Щом си в съгласие с Него, Бог работи с тебе; щом не си в съгласие с Него, Той не работи с тебе.
Защото ние сме израз на Бога. Бог работи с нас, за да се прояви. И щом ние работим с Него, ние сме в хармония с Него и Той ще се прояви. Този закон може да проверите само като се намерите в едно безизходно положение - в пустинята сте, изложени сте на явна смърт. Отнийде няма помощ. Тогава може да опитате как работи този закон. И ще видите, че в пустинята може да ви се даде помощ.

Формула на душата

Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да стане Волята Божия, както Бог е определил за мен.

Формула за владичеството на Бога

Бог царува на Небето и Неговата Воля е абсолютна!
Бог царува на Небето, Бог владее и в ада, Бог царува и в мене.

Формули, дадени от Учителя на 7-те Рилски езера (14-19 август 1940 г.)

Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти.
Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога и затова всички духове, които причиняват болести, да си отидат.
Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога никаква болест няма. И затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.
Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божията Любов. Дишам светлината на Божествената Мъдрост, движа се във великата Божия Истина, която носи свобода и простор за душите, като раздавам всичко, което Бог ми дава.
В небето, между спасените, само ангелите - Синовете Божии - са, които служат на Бога с Любов, Мъдрост и Истина.
Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята работа, за която съм дошъл на Земята.
Аз съм създаден да бъда добър, аз съм създаден да бъда красив, аз съм създаден да бъда силен, аз съм създаден да бъда разумен. Аз искам да бъда честен, аз искам да бъда справедлив, аз искам да бъда разумен, аз искам да бъда благороден.
Затварям очите си за физическия свят, отварям ги за Духовния, Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Затварям ума си за физическия свят, отварям го за Духовния, Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Затварям устата си за физическия свят и отварям я за Духовния, за Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Неразположен си, кажи: Бог е сега разположен, всички светове, всички ангели са радостни. Тук има някакво заблуждение. Тогава защо аз да се спъвам?
Увод към следващата формула: "Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и Духа, Който ме ръководи." (Казва се само един път.) Самата формула:
Господи, Ти всичко можеш! Твоят Дух, Който Си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може! И аз чрез Твоя Дух всичко мога. (Тази формула се произнася три пъти. Тя е силно магична формула.)
Божият Дух, възлюбленият на нашите души, ще свърши всичко за нас.

Формула "Доброто оръжие"

Истината се намира в човека. Ето защо, нападне ли ви злото, кажете си следната формула: "Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм Добро. Аз съм Истина". Тази формула ще ви послужи при всички нещастия, противоречия и злини в живота ви. Дойде ли някакво изкушение, за да запазите любовта си, изговорете тихо в себе си формулата.
И тъй, искате ли да се справяте с мъчнотиите в живота си, прилагайте дадената ви формула. Кажете си: "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме Добро, ние сме Истина". Произнасяйте формулата съзнателно и следете да видите какви резултати ще имате. Дали сте гладен, болен, слаб, произнасяйте формулата смело, без колебание. Дето минавате, произнасяйте формулата и мислете върху съдържанието и смисъла й.
Ползвайте се от формулата, която днес ви дадох, при всички трудни случаи на живота си. Произнасяйте я с всичкото уважение и почитание. Дръжте тази формула в ума си като добро оръжие, с което можете да се защитавате. Ако държите оръжието си чисто, каквото желаете, може да постигнете. Оставите ли го да ръждяса, други ще го вземат от ръцете ви. Щом изгубите оръжието си, с него заедно ще изгубите и свободата си.

След ставане от сън

По различно време и години Учителят даваше методи за вътрешна работа на ученика. Един от тях бе, след ставане от сън, ученикът да се обърне към Началото на живота. Учителят нареди да се направят извадки от беседите на онези формули, които се произнасят след ставане от сън. Ето едни от тях:
Сутрин като станете, направете опит, кажете си:
"Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър."
Повтаряйте това в продължение на един месец и елате да ми кажете каква е температурата на душата ви. Това е всичката тайна. Ако повтаряте това десет месеца, ще бъдете още по-добре.
Всяка сутрин като станете, кажете си:
"Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес."
"Аз съм дошъл на Земята да придобия Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добротата."
Докато не придобиеш трите велики добродетели: Любовта, Мъдростта, Истината, никога няма да бъдеш силен.
Станеш ли сутрин, кажи:
"Аз съм дошъл да донеса Доброто, Любовта, Мъдростта, Правдата. Дошъл съм и да възприема." Щом си натоварен с всички добродетели, чудеса ще станат с тебе.
И тъй, като ставаш сутрин от сън не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи:
"Аз съм ангел вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята."
Всяка сутрин като станете, вдигнете ръката си към небето и кажете:
"Господи, погледни ръката ми и кажи какво трябва да направя днес? Ако имам някакъв дефект, кажи ми какъв е и дай ми начин да го изправя."
Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и мъдростта в нас се разтваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва.
Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, когато ставах сутрин, тъй започвах:
"Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил."
И вие започнете така. Това е велико Учение. Ако не започнете така, вие ще бъдете във вечна тъмнина, във вечен мрак наоколо си. Ако го приложите, и Господ, и ангелите ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии.
Станеш рано сутринта, започни да работиш и кажи: "Йеова и ре". Това значи: "Господ ще промисли."
Всяка сутрин като станете от сън, кажете си:
"Аз искам да стана умен." Тази мисъл отива към ума и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. Умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно.
Каква трябва да бъде първата ви мисъл, като станете:
Кажете: "Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съм станал днес да свърша работата си, както трябва, дето и да съм, и да мога да израсна толкова, колкото трябва".
Като стане от сън, човек трябва да се помоли, да го ръководи Бог през деня, да бъде страж на устата му, да не предизвиква запалване на бомби.
Още със ставането си от сън, турете в ума си за през деня една основна мисъл, върху която да работите.
Като ставаш от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Бог от тебе. За себе си аз зная това. Някой ден се иска нещо малко от мене - да нахраня една птичка. Предварително туря трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. Давам й трошиците и си заминавам.
Станеш сутрин от сън, вглъби се в себе си да възприемеш поне една Божествена мисъл, която ще внесе мир и спокойствие в душата ти. Тя ще те направи смел и решителен.
Като станете от сън, кажете си:
"Ще се подмладя.
Господи, благодаря ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които Си ми дал. Отсега нататък ще работим така, че да Те познаем и да влезем във Вечния живот".
Всеки човек, като стане сутрин, най-първо трябва да се помоли на Бога да уреди ума му, да внесе просветление в неговата глава. След това да се помоли да дойде просветление за сърцето му и най-после да се помоли да се улесни работата му за през деня във физическия му живот.
Сутрин като станеш 15 минути си длъжен да употребиш за размишление, да се молиш, защото на всеки 15 минути от Невидимия свят има по един трен.
Като станеш, кажи: "Искам Господ да бъде на първо място."
"Желая да бъда проводник на Божественото в света."
Сутрин дори прекарай в молитва един час.
Станеш от сън, кажи си:
"Днес искам да направя повече, отколкото вчера.
Без страх в Любовта безгранична.
Без страх и без тъмнина в безконечната Любов на Вечността.
Великият Дух на Вселената, Който съживява всички клетки, да ми дари живот и здраве".
Правило за всеки ден: Да не пропуснеш ден, в който да не изговориш следната формула при ставане от леглото, за да бъдеш през целия ден в хармония с Бога и за да бъде плодотворна твоята работа през деня: "Аз живея в Бога и Бог живее в мен." За да има формулата по-голямо действие, трябва да се придружава с пеене и движение, които човек трябва да намери интуитивно.
За да ви вървят работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете: "Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух."
Всяка сутрин след ставане, ще определите две минути за връзка с Невидимия свят. Силата на човека седи във връзката му с Невидимия свят. Всички, които са завършили своето развитие и се интересуват с; човечеството, имат тази опитност. За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към Космическото Божествено Съзнание, за да се свържете с напредналите същества и да опитате силата, която те упражняват върху вас. Достатъчно е само две минути да тече тяхната енергия през съзнанието ви, за да можете през целия ден да се чувствате силни, мощни по мисъл, по чувства, по дух, да свършите успешно работата си през деня.

Формули за всеки ден

"Мога, Господи, да направя всичко, каквото ми кажеш. Няма нищо, което да не мога да направя за Тебе".
"За Бога, за Когото аз живея, всичко мога да направя."
"Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля без никакво изключение." - Ще си служите с тази формула всеки момент: Като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази формула, ти си вече на своето място.
"Благослови ме, Боже, да разбирам Твоя Божествен план и да бъда един скромен съработник във Великото дело на Земята."
"Господи, научи ме да бъда търпелив, да бъда милостив и чист."

Формули за ограждане

Господи, огради ме с Благия Си Дух, да мога да изпълня Твоята Свята Воля.
Господи, огради ме с Благия Си Дух, да осветя Твоето Име на Земята.
Господи, огради ме с Благия Си Дух, да работя за идването на Твоето Царство на Земята.
Да бъде благословен Господ Бог Мой.

Амин

Господи, огради ни с Благия Си Дух на Твоята Вечна Виделина, да осветим Твоето Име на Земята.
Господи, огради ни със Святото Твое Слово, да работим за идването на Царството Ти на Земята.
Господи, огради ни с Живата Си Любов, да можем да изпълним Твоята Свещена Воля.
Да бъде благословен Господ Бог наш!

Амин

Господи, огради ме с Небесния Си покрив, с диамантената Си стена и с кръга на Любовта.
В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа. (3 пъти)

Формули преди заспиване

Когато заспиваш, ще пазиш следните правила:
Ще се освободиш от всички тревоги и безпокойствия и ще се изпълниш с любов към Бога и към всички същества.
Ще кажеш при заспиване: "Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде там."
Ще кажеш: "Господи, отивам в Школата горе на Всемирното Братство. Аз знам, че това е и Твоята Воля. И това ще стане, защото Твоята Воля на две не става."
Обръщайте се към клетките на мозъка си, на дробовете си, на стомаха и най-после и към клетките на останалите органи, на мускулите, на костите и ще им кажете: "Слушайте, аз отивам на училище. През това време вие свършете възложената ви работа, че като се върна, да намеря стаите изчистени, проветрени и целия организъм обновен."
При лягане ще казваш: "Господи, във време на спане, Ти огради тялото ми с Твойта Светлина и го предпазвай."
"Господи на Силите, изпрати Духа Святи на Силите и освети стаята ми със Светлината Си и Силата на Своя Дух, огради леглото ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да бъде стаята ми и целият ми дом освободен от зли влияния."
525]Формули, дадени при миене на езерото Махабур
При миене на краката: "Чистотата носи живота."
При миене на лицето: "Божията Светлина да озари лицата ни."

Формула при земетресения и бедствия

Всичко, което е добро, мога да приема.
Всичко, което е добро, мога да приложа.
Когато искам да направя добро, няма сила,
която може да ми противодейства.
Всичко мога да направя чрез живия Господ на Любовта,
Който всичко е създал в света.

Формули с дълбоко дишане

Кажи мислено:
При вдишване: "Да се прослави Името Божие в мен."
При задържане на въздуха: "Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен."
При издишване: "Да бъде Волята Божия."
Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обед и вечер, а и в друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.
"Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергиите си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят."
При вдишване: Господи, благодаря Ти за Божествения Живот, Който Си вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха.
При задържане: Този Божествен Живот, който съм приел заедно с въздуха, прониква във всичките ми органи и навсякъде внася Сила, Живот и здраве.
При издишване: Този Божествен Живот проявявам във всяка своя деятелност. Той е израз на Твоята Любов към нас. Аз ще употребя тази сила, за да Ти служа.
При вдишване: Господи, благодаря Ти, че Си вложил във въздуха Своята мисъл и заедно с въздуха приемам и Твоята мисъл.
При задържане: Твоята мисъл ме изпълва със Своята Светлина.
При издишване: Тя внесе в мен нови идеи, ново разбиране за нещата. С нея ще работя за Тебе.
При вдишване: Господи, благодаря Ти, че заедно с въздуха приемам и Твоята Любов.
При задържане: Твоята Любов изпълва моето сърце, моя ум, моята душа и моя дух.
При издишване: Твоята Любов, която съм приел, проявявам към всички същества. С нея ще работя за слава на Твоето Име.
Може да изберете и някои хубави изречения от Библията за същата цел или стих от Евангелието на Йоана, върху които да размишлявате по време на дишането. Или при вдишване да изговорите мислено "Отче наш", също при задържане и при издишване по един път. Такива дихателни упражнения може да правите сутрин, на обед и вечер по десет, а може да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване "Добрата молитва" общо един път. Или да изговаряте по три пъти "сила, живот, здраве" при всяко вдишване, задържане и издишване. Това упражнение можете да правите сутрин, на обед и вечер по десет пъти.

Формули преди пиене на вода

"Както водата разхлажда и освежава, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник."
"Сила, Светлина, Добро."

Формули преди хранене

"Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот."
"Благославяш ни, Господи, и ние опитваме изобилието на Твоята благост." (три пъти)
Когато отчупиш залъка, кажи: "Благодаря Ти, Господи, за хляба, който Си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зърно."
"Господи, Благодаря Ти за изобилието, което Си ни дал. Нека то да достигне до всички хора по лицето на Земята. Нека всички имат да ядат това, което ние ядем."
Преди хранене: "Сила за ума, живот за сърцето, здраве за тялото." При поемане на първия залък: "Сила за ума", при втория залък: "Живот за сърцето", при третия залък: "Здраве за тялото".

Молитва преди и след хранене

Божията Любов носи изобилния и пълен живот.
Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот.
Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.

Амин

Формули за лечение

Онзи, на когото съзнанието е будно, може да се лекува само с мисълта си. Щом заболее, той веднага се издига в мисълта си и там изправя погрешката си, която е причина за болестта му. После той слиза в сърцето си, дето също изправя погрешката си, която е причинила болестта му. Най-после слиза в областта на волята си и там изправя погрешката си. След това казва: "Да бъде Волята Божия." Щом каже така, болестта и мъчнотията му изчезват.
Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: "Любовта иде." Ако сте сиромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: "Любовта иде." Любовта е велика сила, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията. Няма по-красиво нещо за човека от това да осъзнае, че Любовта иде вече в света. Любовта подразбира присъствието на Бога.
При безсъние, кажи: "Тази нощ ще спя. Аз трябва да спя и ще изпрося от Безкрайното Съзнание помощ, за да ми изпрати сън." (Произнася се сутрин, за да действа през деня.)
Когато ви боли някъде, сложете ръката си на болното място и изговорете следното: "Това е живот вечен да позная Тебе, Единното, Истинното Бога и Христа, Когото Си изпроводил. Това е живот вечен - да позная Любовта."
Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: "Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести." Ако вярата ви в Бога е силна, няма да мине половин час и болката ви ще изчезне.
Аз ще ти кажа само една дума: "Аум, аумен", "Аумен - амин" - Тази дума съдържа всичко в себе си. Аумен - това е ключът.

Десетте най-важни стиха от евангелието на Йоана

Когато Учителят държеше беседите си, предварително си изваждаше бележка за стиховете от Библията, написваше ги на едно листче и ги слагаше в Библията. После листчето Му служеше за справка, когато трябваше да говори за съответния стих и да го цитира. Той носеше винаги Библия със себе си на беседата. Тя лежеше на катедрата. Когато четеше, си служеше с лупа. А когато бяхме на планината, тя лежеше на коленете Му. После, след справката, я слагаше леко на плоския камък до себе си на Молитвения връх на Рила.
Ето десетте най-важни стиха от Евангелието на Йоана, които Учителят е дал на учениците от Школата и на които лично е опитал силата им.
Гл. 14, ст. 15: "Ако имате Любов към Мене, опазете Моите заповеди."
Гл. 11, ст. 42: "И Аз знаех, че винаги Ме слушаш, но за предстоящия народ рекох това, за да повярват, че Ти си Ме проводил."
Гл. 12, ст. 23: "А Исус им отговори и рече: Дойде часът да се прослави Син человечески."
Гл. 8, ст. 29: "И Този, Който Ме е проводил, с Мене е, не Ме е оставил Отец самичък, защото аз правя всякога, що е Нему угодно."
Гл. 6, ст. 63: "Духът е онова, което дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря - Дух са и Живот са."
Гл. 3, ст. 33: "Който приеме свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е Истинен."
Гл. 3, ст. 5: "Отговори Исус: Истина, Истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие."
Гл. 20, ст. 22: "И това като рече, духна и казва им: Приемете Духа Святаго."
Гл. 21, ст. 15: "А като се наобядваха, казва Исус Симону Петру: Симоне Йонин, любиш ли ме повече от тия? Казва Му: Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Казва му: Паси агънцата Ми!"
Гл. 15, ст. 26: "А като дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелства за Мене."
Научете тези стихове наизуст. Повтаряйте ги, когато не сте разположени и имате затруднения във вашия път. Ще опитате силата им. Те са за Вътрешната Школа на ученика.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×