Jump to content
Ани

ЗАДАЧА, ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

ЗАДАЧА, ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

на 28 януари 1940 г. за през цялата година

Всеки месец ще избирате по един ден, в който ще се облечете празнично, с най-хубави обуща на краката, с най-хубави дрехи, с най-хубави ръкавици на ръцете, с най-хубава шапка и пр. Всичко това да се разбира символично.
Най-хубави обуща на краката означават Добродетелите.
Най-хубави ръкавици на ръцете означават Правдата.
Най-хубава шапка на главата означава Мъдростта и пр.
Този ден да бъдете пълни с радост, чистота, любов, музика, светлина, свобода, мир, като че ли сте през този ден в рая като ангели.
Ще имате през този ден най-хармонични вътрешни и външни отношения към всички същества и към всичко.
През този ден и физически ще бъдете чисти. Това ще бъде един ден на Любовта, на съвършената Любов! През този ден човек да забрави личния си живот. През целия ден да не ти се наруши мирът. През целия ден да сте реално в Рая! В този ден ще познаете какво нещо е Възкресението!
В такъв ден всички низши същества си събират партушините и се отдалечават от тебе и те заобикалят само ангели, светии. Само те се движат около тебе.
През този ден, ако направите задачата хубаво, вие не ще бъдете на Земята!
Ако искате да влезете в новия живот, трябва да си приготвите съвършени тела - духовни тела.
Един ден на месеца да мислите защо Господ ви е направил краката, ръцете, ушите, очите, носа, главата, защо ви е дал това тяло. Целия ден да размишлявате и да сте във връзка с цялото Битие.
И вечерта да благодарите на Бога, че сте се удостоили да бъдете на Земята! Един ден на месеца да благодариш на Бога, че ни е надарил с хиляди дарби.
Тогава ще се сбъдне стихът: "Всичко, което се случва с тия, които любят Бога, Бог го превръща за тяхно добро." Та всичко, което се случва с нас, Бог да го превърне в наше добро.
Така да се прослави Бог!
През тази година не се позволява да биеш. Не се позволява да си изкривиш устата - да направиш гримаса с устата си или пък с очите си; през тая година не се позволява да гледаш накриво никого.
В първите дни на всеки месец ще избереш един ден за тая задача. Пригответе се за 31 януари! И аз ще се приготвя за този ден!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×