Jump to content

РОЛЯТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК


Recommended Posts

РОЛЯТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК

В съвременното общество съществуват много заблуждения, които спъват хората в тяхното развитие. За пример, казват: "Времето ще поправи нещата." - Това е първото заблуждение. Второто заблуждение: "Бог ще оправи нещата и света." Третото заблуждение: "За в бъдеще, когато ние се развием, когато станем силни и богати, тогава ще оправим света." Това са все заблуждения! Значи Бог досега не си е оправил работите, че за в бъдеще ще ги оправя! Божиите работи абсолютно са оправени, Бог няма какво сега да ги оправя! Времето пък, то има съвсем друго предназначение. Времето не е създадено да оправя живота. Времето само хроникира нещата, то е една справочна книга. Ние казваме: "Времето ще изправи живота, Господ ще изправи живота." - Не, нито Господ ще изправи живота, нито времето ще изправи живота, а ти ще си кажеш: "Аз ще изправя живота си, съобразно Божиите закони! Аз зная какво иска Господ от мене." Всеки ден трябва да туряте в ума си тази мисъл.
Съвременното човечество се намира пред великата задача да изправи живота си. Всеки сам трябва да се заеме с тази задача. Как? - Като изправи езика, устата, лицето, главата - цялото си тяло. Ако ръката, езикът, устата, тялото и всички негови удове не се подчиняват на човека, как ще изрази той своята интелигентност! Докато не стане господар на себе си, човек никога че може да бъде господар на другите. Човек трябва да стане живо тяло, едно с тялото на Христа. Неговите мисли, чувства, желания и постъпки да станат и наши. И тогава да поставим Бога като глава, Христа - като душа, а ние - като живи човеци, изпълнители на Тяхната Воля и работници за изправяне на своя живот, както и живота на своите ближни. Този е начинът за изправяне на света. Светът не може да се изправи механически.
Спасението на човечеството се обуславя от спасението на отделния човек. Когато всеки човек поотделно се спаси, тогава ще се спаси и цялото човечество. Да се спаси човек, това значи да постави в хармония своя физически, духовен и Божествен живот.
Днес всеки човек трябва да изправи погрешката на първите човеци в себе си. Този е пътят за изправяне на цялото човечество. Когато изправиш себе си, ще се изправят и окръжаващите.
Помнете: Всеки човек, който се стреми да се повдигне, той едновременно помага на цялото човечество! Всеки човек, който не иска да се повдигне, той спъва цялото човечество! Та, въпросът е: Никой не живее за себе си. Ти като служиш на Бога, служиш на цялото човечество. И като не служиш, спъваш и себе си.
Оправянето на света е вътрешен процес. Щом в умовете и разбиранията на хората стане промяна, заедно с това се променя и външният свят. И тъй, за да се оправи светът, от всички хора се изисква съзнателна вътрешна работа. Когато изправим умовете си, и светът ще се оправи.
Ако вечер сядате с най-скромни яденета, светът ще се оправи.
Ако всички хора се съгласят да мислят правилно, да влизат всеки един в положението на другиго вътрешно, ако само вътрешно се разбираха, то веднага щеше да се оправи светът. Вие тогава ще сте готови да си услужвате. Човек има много стари неща, които трябва да изгори, че да не остане ни помен от тях.
Съвременните хора искат да създадат, да преорганизират най-напред човечеството, после обществото, дома и най-после индивидите. Този път, обаче, е неправилен. Ще ви приведа следното сравнение: Вземете най-видните музиканти, които са завършили своето музикално образование. Те владеят това изкуство и може да образувате от тях, какъвто искате оркестър. Но, ако не са добри музиканти и десет най-видни диригенти да дойдат да ги дирижират, ще видите какво ще излезе. Хората се стремят към едно физическо подобрение на строя. Трябва да стане, обаче, едно духовно подобрение на последния.
Като не разбират Истината, те очакват първо светът да стане добър, а после хората. Няма защо светът да става добър. Светът представлява съвкупност от хора. Когато всеки човек поотделно стане добър, целият свят ще стане добър.
И вие грешите като очаквате Царството Божие да дойде първо вън, в света, а после във вас. Законът е точно обратен. Царството Божие трябва да дойде първо в отделния човек и после в света.
Бъдещото царство, бъдещата култура ще се създадат отвътре, а не отвън. Чрез Любовта на цялото човечество ще се реализират всички кос- мични планове, които имат за цел човешкото повдигане. Само тогава ще настане между народите желаният мир.
Нито пророците, нито учителите, нито майките и бащите, нито управниците са в състояние да оправят света. Те са носители на Божествените идеи, които трябва да се реализират. Докато е носител на една Божествена идея, човек е на прав път. Обаче, в който момент помисли, че може да оправи света, той изпада в заблуждение.
Докато мислите, че сами ще оправите света, вие сте на крив път. Докато човек мисли, че отвън някой ще оправи работите му, и той е на крив път. Докато господарят разчита на слугата си, и той е на крив път. Докато хората вярват, че свещеници и проповедници ще оправят света, те са на фалшива почва. Поставете тази истина на опит и ще се уверите в думите ми. Значи всеки човек трябва да разчита първо на себе си и после на другите.
Никой не може да направи твоя свят по-добър или лош, отколкото ти сам си го направил.
Какъвто е човек, такъв е външният свят спрямо него. Каквито промени направите отвън, каквото изчистите отвън, това става и вътре във вас. Закон е: Каквото става вън от нас, става и вътре в нас. И обратното е вярно: Каквото става вътре в нас, става и вън от нас. Няма по-голяма красота от зависимостта между явленията на външната природа и тези, които стават в самия човек!
Оправянето на света, за което така често говорят хората, не е човешка задача. На човека е дадена задача да оправи своя свят, с което той допринася нещо за оправянето на целия свят.
Народ се освобождава с разумно слово, без убийства и кръвопролития, без изтезания и измъчвания един други. Само с Любов може да се освобождават народите. Само с Любов може да се освобождават хората от тяхното робство. Всеки човек, всеки народ, па и цялото човечество разрешават днес една велика задача в света. Когато човек разреши тази задача единично в себе си, когато приеме Божественото начало в себе си и Му даде първо място, тогава народите, па и цялото човечество ще разрешат своята задача. Светът ще се изправи, когато се изправи единицата. Невъзможно е да се повдигне един народ колективно. Народите сами по себе си не съществуват. Те представляват възможности за индивидите, за душите. Както семките и листата са възможности за развитието на растенията, на дърветата, така и всички външни форми са възможности за развитието на онзи разумен, възвишен живот, който се проявява в света. Следователно, всеки човек трябва да каже: "Когато аз изправя живота си, и светът ще се изправи." Всеки човек има възможност сам да изправи себе си. Този момент е велик и важен в живота на индивида. Днес България се нуждае от такива хора. Нека бъдат те 5-10-100-1000 души - колкото повече, толкова по-добре! Такъв трябва да бъде великият идеал на всеки човек, на всеки народ. Ако българите искат да съществуват като народ, трябва да си дадат подтик към идейното, защото само в идейното има истински живот. Личността може да съществува само в идейното. Племето може да съществува само в идейното. С какво е велика днешна Гърция? Тя е велика със своите учени хора. Тя е велика със своята минала култура. Нейната велика култура е изразена в лицето на Орфея, Сократа, Питагора, Платона и др.
Трябват училища, в които младежите да се възпитават върху тия велики закони - как да могат да станат добри бащи и майки, а също и строители на бъдещото общество.
Адвокатът, съдията, които съдят, трябва да бъдат чисти, да не са направили нито едно престъпление. Всеки човек, който прави престъпления, не може да бъде нито майка, нито баща, нито учител, нито съдия, нито търговец.
Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора. Свещениците трябва да бъдат най-добрите хора. Съдиите трябва да бъдат най-добрите хора. Офицерите трябва да бъдат най-добрите хора. Войниците трябва да бъдат най- добрите хора. Навсякъде, във всички съсловия се изискват най-добрите, най-умните хора. Като турим всички тия хора на своето място, ще имаме ред и порядък, какъвто светът изисква.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...