Jump to content

ДОБРИТЕ ХОРА


Recommended Posts

ДОБРИТЕ ХОРА

Когато добрите хора се увеличават, когато справедливите и разумните хора се увеличават, увеличават се и благата в света. Гледам от икономическо гледище несгодите на живота: с намалението на добрите хора, на справедливите и на разумните хора, намаляват се и благата. Те са кредит. Невидимият свят, Слънцето определя благата Божии, съобразно с добрите хора, които са на Земята и за Англия, и за Германия, и за Русия, и за България. Навсякъде един добър народ повече приема. Един справедлив народ повече приема. Един разумен народ повече приема. Колкото народите стават по-несправедливи, намаляват се и благата. Така седи органически въпросът. Един народ, щом се отклони от доброто, справедливостта и разумното, Божиите блага го напущат. Бог е на страната на доброто, на справедливото, на разумното. То е принцип, без разлика всеки народ, който иска да се повдигне, трябва да тури за основа доброто. Да се увеличат в него добрите хора, да зачита добрите хора, защото те са кредит!
Бъдещето на един народ зависи от дейността на духовните хора в него. Величието на един народ се дължи на неговите морални сили, на неговите високодуховни, просветени хора. Величието на един народ се дължи на неговите вътрешни идеали, които се прилагат в обществения и политическия живот. Добрите, разумните хора в една държава представят ядката на нейния вътрешен живот. Те са спасители, както на своя народ, така и на цялото човечество.
За да се оправят нещата, светът се нуждае от гениални учители, гениални свещеници, гениални майки и бащи, които живеят за Бога, а не за себе си. На първо място те имат предвид благото на другите хора, а после своето. Ако днес се яви един гениален човек в света, веднага ще го турят в затвор, ще го обвинят, че е носител на злото, че иде да руши.
Това, което добрите хора вършат в света, то е за благото на цялото човечество. Този е начинът, по който човечеството може да се избави от голямата катастрофа, която виси над главата му, както и над цялата Земя.
Ние няма защо да създаваме една Нова култура. Тази култура е създадена вече.
От вас зависи изправянето на света. Добрите хора ще спасят света. От всички краища на Земята добрите хора трябва да си подадат ръка, да се обединят в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и да внесат между хората Новата култура с всички нейни блага и придобивки. Велико е бъдещето на Земята! И затова, старите да казват: "Ние ще се подмладим!" Младите да казват: "Ние ще вършим Волята Божия!" Слабите във вярата да казват: "Нашата вяра ще се засили!" Онези, на които сърцата са празни, да казват: "Нашите сърца ще се напълнят с живот!" Бог се проявява в света. Няма да мине много време, и вие ще Го опитате. Кога ще бъде това, аз не определям; никакъв срок не давам. Не казвам, че това ще стане след 10, след 100 или след 1000 години, но ви говоря за неща, които вие сами ще проверите. Вие сте съвременници на това, което става и което ще стане. Ако вървите в Божия път, ще се радвате; не вървите ли в този път, главата ви ще побелее. Ние не говорим за религия на формите, но говорим за религия на съвършен мир и порядък, за религия, която внася Любов между хората, а не раздори и недоразумения.
 
Когато всички разумни хора - и мъже, и жени, и деца, и възрастни, и господари, и слуги си подадат ръка, всички ще заживеят един разумен живот - тъй, както ангелите сега живеят на Небето.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...