Jump to content

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ


Recommended Posts

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ

Христос казва: Който намери частната собственост, ще изгуби себе си, живота си; а който изгуби частната собственост, ще придобие живота си.
Следователно, вие като християни, трябва да премахнете частната собственост. Частната собственост е едно зло, както за всеки човек, който иска да се развива, така и за всеки окултист и мистик специално, който иска да проучва тайните на Природата. Частната собственост е велико зло. Аз не подразбирам държавния строй, но който иска да разбере човешкия жи- зот, трябва да се откаже от частната собственост.
За да не изпада в изкушения, светията не трябва да има никаква собственост. Даже за иглата той не трябва да казва, че е негова. Обсеби ли нещо, съблазънта непременно ще дойде. Ползвайте се от всичко като пособие, но като ти вземат пособията, остани тих и спокоен - нищо да не те смущава.
Извадете тази греда, т.е. частната собственост от окото си. Христос казва: Извадете от вашето око тази собственост, за да се оправи светът. Тогава малките спънки, малките сламчици ще изчезнат.
Единствената собственост, която човек има, това е неговото тяло. Ако човек може да изменя всеки ден своите части на тялото, да управлява желанията и действията на своите органи, както и на мозъка си с всичките му центрове, той ще бъде отличен човек. Кажи си: "Сега не ми трябват никакви къщи, ниви, това е за бъдещата култура."
Земята е само една работилница, на нея не може да имате собственост. Най-голямото заблуждение е собствеността. Земята е едно велико училище и като научиш на нея изкуството, за което си дошъл, ще си заминеш, като оставиш ножиците и всички инструменти; нищо няма да вземеш със себе си.
Човек има право да обработва земята, но не да я обсебва. Това изисква Бог от нас. Това изисква Любовта.
Който разбира Любовта, порядъка и смисъла на нещата, дохожда до такова разширение, че всичко в света счита за свое, а всичко свое - за притежание на Бога.
Ако обичаме братята и сестрите си, ние може да разполагаме с това, което те имат. Ако не ги обичаме, явява се Законът за частната собственост. Частната собственост е дошла, когато Любовта е престанала да действа. В случай на раздори, жената казва: "Ще се разведа от него, но ще го накарам да ми плаща." Хора, които не изискват от живота нищо особено, може да живеят с тази идея за частната собственост; но хора, които искат да разрешат тайните на Природата, да проучат своето съществуване и смисъла на живота, за тях частната собственост е голяма спънка, голямо зло.
Едно от качествата на новия живот е, че той не търпи никакъв излишък, никакъв недоимък. Тия излишни енергии в Природата създават злото. Никога не дружете с човек, който има излишък - нищо повече.
И тъй, бъдещата разменна монета е Законът на Любовта. Ще дойде ден, когато парите ще изчезнат от употреба. Питате: "Как ще живеят хората без пари?" - Както на Небето. Ако отидете на Небето и предложите на някой търговец пари, той ще се почувства крайно обиден и ще каже: "Тук парите не вървят." Той ще се чувства щастлив, че може да ви даде от стоката си без пари. Там се купува и продава без пари. Разликата между земния и духовния живот се заключава в следното: На Земята се купува и продава с пари, а на Небето - без пари. На Земята се живее повече с омраза, а на Небето - с Любов; на Земята си служат с лъжата, а на Небето - с Истината.
Днес ние сме влезли в частната собственост, за да завладяваме света, а с това сме изгубили Висшето. И затова Христос казва: "Който намери частната собственост, ще изгуби себе си, живота си." Който е напуснал учението на частната собственост, той се приближава към Бога и към бъдещата култура, а който вярва в частната собственост, той се отдалечава от Бога.
Пак повтарям: Пазете се от идеята за частната собственост, която задушава човека. Идеята да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, е идея на частната собственост. Тая идея ще ви заведе в гроба. Тя задавя човека, както всяка хапка, която попада в кривото гърло. Гърлото, сърдцето трябва да се отворят и разширят, да диша човек свободно. Извадете хапката, която е отишла в кривото гърло и ви задушава! Идеята за частната собственост може да задуши човека. Умът, сърцето, душата и духът са притежанието и нищо друго. Твое е само това, което носиш със себе си неизменно, което Бог ти е дал. Ти не можеш да вземеш нито един атом от другите, нито те от тебе.
Кое е Новото, което се очаква? Какво носи новият живот? Какви блага носи той? - Той превръща гъсеницата в пеперуда; освобождава човека от идеята за частната собственост. В Божественото право няма никаква соб- ственост.
Прогресът на човечеството не стои в произвеждането на материални блага. Човечеството си докара толкова болести и нещастия със своята лакомия. Докато има учители, които работят за пари; докато има проповедници, които проповядват за пари; докато има съдии, които служат за пари; докато всичко става с пари, ние ще имаме свят като сегашния.
Първият член на новата конституция гласи: Ще обичаш хората без пари!
Вторият член на новата конституция гласи: Ще учиш хората без пари!
Третият член на новата конституция гласи: Ще работиш на хората без пари!
Възможно ли е това? - Възможно е. Колко плащаш на малката рекичка, която полива твоята градина? Ако малката рекичка може да ти направи една услуга без пари, защо и човек да не направи същото?
Светът ще се оправи, когато всички хора - учители, свещеници, проповедници, майки и бащи започнат да работят без пари. Всеки трябва да работи даром от Любов.
Новото работене е работене без пари - от Любов. Това ще разреши всички въпроси, които вълнуват човечеството.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...