Jump to content

СОЦИАЛНИ БЕДСТВИЯ


Recommended Posts

СОЦИАЛНИ БЕДСТВИЯ

Този свят само с проповед, само с говорене няма да се оправи. Казва се: "Плакахме, свирехме ви и не послушахте." Христос казва: "Иде гневът Божи!", т.е. ликвидация на кармата. Сегашният живот е обречен на преобразувание. В света иде една катастрофа, поради безумието на съвременните хора, една социална катастрофа иде, която ще произведе сътресение в мозъците на хората.
От гледище на Новото човечество нас ни очаква някаква голяма катастрофа. Действително, в света иде една голяма катастрофа, но тя е за онези здания, които нямат солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една велика идея, която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, ще остане само Новото човечество - тази велика идея, на която Христос е учил човечеството.
Един нов социален строй трябва да се внесе в Европа. Защото ако не го направят, те сами ще се разрушат.
Ако не се примирят народите, ще дойдат глад, студ, големи землетресения, мор и ще се примирят. Ако не се примирят, ще дойдат страшни работи, които ще ги заставят да се примирят. Но заради избраните, страданията ще се прекратят. Тези избрани крепят живота.
Казва Писанието: Всичко ще мине през огън и от тази култура и архитектура всичко ще бъде пометено, всичко ще се измени, ще остане в човека само онова от културата, което ние сме задържали в себе си. То ще остане. Всичко друго външно ще изчезне. И онова, което сме задържали, ще роди Новата култура, която ще бъде хиляди пъти по-висока от сегашната. Това е най-близкото, което хлопа сега пред вратата. Пред нас е една култура, която седи хиляди пъти по-високо от досегашната. Тази култура от дълъг път идва.
Днес Бог чертае картата на Европа, на Него се дава отчет за делата на човечеството. Той преглежда сметките на всички народи и въздава на всеки народ заслуженото. Ще станат големи промени в света. Сегашната цивилизация е цивилизация на лъжа, на лицемерие и жестокост. От нея един ден няма да остане и помен.
Има една мисъл на Бялото Братство, която направлява света. Няма да мине дълго време така. Времето е назряло. Ако европейските народи не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия катастрофални.
Всички стари форми в света чрез тази катастрофа, която иде, ще рухнат. И иде нещо ново. Това е сега изораване. От сегашната наука и култура няма да остане нито една прашинка. Цяла Европа ще мине през такива сътресения, каквито през ума ви не са минавали. Съвременна Европа е поставила бент на реката, който един ден ще се отпуши и пробие. Затова, който е в града, да търси спасение в планината; който е на долния етаж, да се качи на горния. Говоря символично.
Господ иде на Земята сега да научи хората, всички народи как да живеят, всеки да държи обещанието си. Всички народи трябва да служат на Господа. Земята е на Господа. И понеже народите не изпълняват Волята Божия, те страдат. И Той сега иде да тури ред и порядък в нещата. Но този ред и порядък няма да се тури така лесно, а с големи страдания: хиляди кораби ще потънат, богатите ще осиромашеят, болести ще има, землетресения ще има, глад ще има. Даже по един грам масло няма да има.
Всички човешки банки ще фалират. Животът на хората ще се обезсмисли. Затова Христос казва: "Събирайте съкровищата си в Небето, дето крадец не влиза, нито молец разяжда, нито ръжда разваля." Те не знаят, че ще дойде ден, когато парите ще се обезценят толкова много, че с милиони не ще могат да си приготвят един обяд.
Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад по земята. Кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще се намали, ще се дава дневно по 200- 300 гр на човек. Може да се случи и да гладувате по два-три деня. Животът ще се влошава все повече и повече. Той ще стане непоносим.
Страданията ще обърнат хората към Бога. Различни страдания ще дойдат. Хората ще престанат да спят вечерно време, няма да ги хваща сън. И разни други видове страдания ще дойдат. Няма да остане страдание, което човечеството да не изпита. И парите, и богатството нищо няма да ползува при тези страдания.
Идат благоприятни условия за цялото човечество. Това са големите страдания, през които ще минат всички хора, всички народи. На ония, които са трупали милиони, косата им ще настръхне от ужас, когато банките една след друга почнат да пропадат. Ония, които са градили къщи и трупали имоти, ще се видят в чудо, когато всичко изгубят и се намерят на пътя. Ония, които са имали стопанство и са отглеждали добитък, кокошки, патици, горчиво ще съжаляват, когато дойде върху добитъка и патиците им мор и останат с празни обори и кокошарници. Това е положението, което очаква всички ония, които са вървели по пътя на втория син.
Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а светските хора и материалистите ще се лутат, ще бягат по Земята, покой няма да имат.
Ще дойдат граждански войни. Те ще бъдат ужасни. Ние не ги желаем. Ще се събуди голяма омраза между двете класи. Масите ще се повдигнат, ще станат големи кръвопролития. В много държави ще има гражданска война. Тогава и самата Природа ще се възмути и ще дойдат големи землетресения. Където е било сухо, ще стане вода. И където е било вода, ще стане сухо. Тези, които ще се спасят, ще влязат в Царството Божие, дето ще бъде небивала красота. Бъдете будни вие, защото нито косъм няма да падне от "лавата на праведния. Всички ще минат през изпитания. Будни бъдете, защото, които издържат на всички изкушения и изпитания, те ще влязат в Царството Божие. В най-големите страдания, човек да има Мир, Вяра и Любов, да не се обезкуражава.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...