Jump to content

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ВОЙНИТЕ


Recommended Posts

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ВОЙНИТЕ

Спомени на ученици

В 1912 г. Учителят с писмо извика на събора в Търново Тодор Абаджиев и баща ми Ради Иванов Дюлгеров. Съборът траял три дни и на раздягг Той им казал: "Когато си отидете, няма да започвате никаква работа, докатс не си набавите дърва и брашно за годината," На тръгване Той повторил па- същото. Тогава те Го запитали: "Учителю, война ли ще става?" На утвърдителния отговор те Го попитали какво ще стане с тях самите. Той отговорил "Всички ще отидете и ще се върнете." Това Той повторил три пъти. Това става на 25 август, а мобилизацията стана в началото на септември. И наистина всички бяха мобилизирани и всички се върнаха.

Георги Дюлгеров

Учителят каза братята да отидат на война, защото тази война е за освобождение и така е! Той каза, че в 1913 г. ще дойде нещастие за България и така стана. Предупреди, че иде голяма общоевропейска война, обаче ние и на които Той казваше това, не вярвахме. Предупреди, че България няма да бъде неутрална в Първата общоевропейска война и ако не можем да сторим това и не вземем страната на Англия, България ще загуби войната.
В 1916 г. през декември предупреди Фердинанд да се откаже от войната и да сключи мир отделно, защото войната ще бъде загубена от Германия, Обаче това беше сметнато за безумие и Го пратиха на заточение във Варна. Тогава Той каза: "Както постъпват с мене, така ще постъпят и с тях." Дойде Добро поле, Германия пропадна. На България наложиха 2 500 000 лв, контрибуции, а Фердинанд и Радославов ги изпратиха в изгнание.

Тодор Божков

През 1922 г. няколко братя намислили да правят комуна. Отишли при Учителя и Му изложили идеята си. Той ги изслушал и им казал да останат за неделната беседа. Когато наближило време за беседата, те наели файтон и тръгнали за братския салон на ул. "Оборище" 14. Когато минавали по улиците "Дондуков" и "Търговска", Учителят като погледнал високите сгради, казал: "Няма да остане камък върху камък." Всички присъстващи чули, но никой не се обадил. Това предсказание се сбъднало след 20 години, когато правителството на Филев - Божилов бе обявило символична война на Америка. Това беше през 1943 г., когато американските самолети бомбардираха София.
При разговор с Ирина Кисьова през 1931 г. Учителят казва, че в Европа се е родило едно незаконно дете - марксизмът. Маркс не е руснак, а германец, но даде своето учение на руснаците те да го отгледат. От това положение духовните ръководители на Русия са крайно недоволни, понеже неговото учение забавя и обърква развитието на руския народ. Тази е главната причина да избухне войната между Русия и Германия. Убитите германци ще се преродят в Русия, а убитите руснаци - в Германия. Така, като се смеси кръвта им, природата ще премахне антагонизма между двата народа.
Още при започването на Втората световна война на 11 юли 1939 г. Учителят в Словото Си пред Своите ученици ясно показва бурята, която е надвиснала над човечеството. Предварително посочва страданията и изпитани- ята, които го очакват в близко бъдеще. Посочва истинските причини за това страдание. Три месеца преди избухване на Втората световна война Учителят казва: "Сега иде една нова епоха, когато градовете ще бъдат пак разрушени. И тогава ще разберете. Сега казвате, че Царството Божие ще дойде на Земята. Ще дойде с гръмотевици, с яйца, които ще се снасят отгоре. По 10 000 души ще се избиват отгоре с аероплани. Големи градове в Европа ще бъдат унищожени. Няма да остане нищо. Ще бъдат пометени. Не Второ пришест- вие, но съдбата на света иде за онова лошо поведение, което хората имаха. Християнският свят ще бъде съден. Ще го видите. Далеч няма да бъде. Всички хора мислят, че са праведни, когото и да питате. Питам: Где царува Любовта? Кажете ми сега в кой дом царува Любовта - даже и в християнския свят? На тази Земя ще има един голям ремонт - такъв, какъвто светът не е виждал. Откак светът се е създал от Адама досега, светът не е виждал никой път такава епоха, каквато иде и новата, която ще дойде след това. Това ще го видите. Вие искате да турите основа на Земята, да имате щастлив живот. Всички търсят своето право. И във всички хора има една крайна неотстъпчивост, и всички хора делят косъма и казват: Кой е на правата страна? - Като дойдат аеропланите, ти, който вярваш и който не вярваш, къде ще бъдете? Ще се криете в миши дупки. Вие се смеете на мишите и къртовите дупки. Че кой е научил кърта да се крие под земята? Той е бил при такива лоши условия, че, горкият, е нямало къде да се скрие и се скрил под земята. И вие така ще се криете по на 10 метра отдолу и ще чакате, докато мине гръмотевицата. Една гръмотевица няма да бъде, но много гръмотевици. Като забият камбаните, всички ще бъдат в подземията. И това няма да бъде след 100 години, няма да бъде и след 50 години, няма да бъде и след 30 години, няма да бъде и след 20 години. Но да не мислите, че като мине това, ще има пак старият живот! Не! До 1999 г. светът ще види това, което никога не е виждал. Стегнете се да имате една жива вяра в Бога, за да издържите изпитанията, които ще дойдат."
Когато започна Втората световна война, мисля, че беше на 22 юни, Учителят слезе една заран от Горницата много умислен. Там бяха Неделчо Попов и Методи Константинов. Понеже те бяха за хитлеристите, с възторг съобщиха: "Учителю, днес германците навлязоха на 22 км в Русия." Аз стоя отзад и слушам и ми е мъчно, мъчно, а Учителят каза: "Тука те сбъркаха." После добави: "Да, само че на разсип луна!" А понеже те са астролози, знаят какво значи "разсип луна" - ще се разсипе, ще загубят войната.
Откъде бяха научили за Учителя, не знам, но дойдоха немци на Изгрева и искаха среща с Него. Той ги прие, а Боян Боев бе преводач, нали е следвал в Мюнхен на млади години. Германците питаха дали ще успеят във войната с руснаците. Учителят им каза: "Тук вие сбъркахте с Русия. Не трябваше да се захващате с нея. Ще загубите." Те бяха изненадани, но понеже тогава бяха с голямо самочувствие, казаха: "Ние на пророци не вярваме." А Учителят ги запита: "Тогава защо сте дошли да ме питате?" Накрая всички провериха думите на Учителя.

Милка Говедева

В една неделна беседа през 1939 г. Георги Драганов чул от Учителя следното: "България трябва да остане неутрална и да не се бърка в работата на големите държави и да стои само настрана."
Когато започнала войната между Германия и Съветския съюз, Учителят заявил следното: "Германия ще загуби войната. Те тръгнаха на разсип луна."
Всички се вълнували как Русия ще се справи с Германия. Учителят отговорил на този въпрос така: "Руската земя сама себе си пази с необятното си пространство, както и с природните и човешки ресурси."
Георги Драганов разказва: "Бяхме уверени, че германците ще бъдат спрени, изгонени и разбити, когато слушахме тези думи на Учителя."

Галилей Величков

Войната започна, но много по-рано Учителят беше казал: "Наполеон влезе един път в Москва, но втори път няма да му се позволи това." Аз знаех какво значат тези думи, кой ги казва и защо. Далеч преди битката при Сталинград, Учителят каза: "Германците ще обсадят Сталинград, но без да очакват сами, ще бъдат обкръжени и пленени там." Така и стана. Това беше доста преди Сталинградската операция. Минаха месеци, започна битката за Сталинград. След жестоки, небивали в историята сражения, германците бяха спрени, постепенно те бяха изтощени, неподкрепени с пресни сили; върху тях се изсипа огромна руска военна сила и техника, бяха обкръжени, а след това пленени. Явно беше, че Хитлер повече не можеше да разчита на успех с пълна и окончателна победа над Русия. Разбира се, че и руското превъзходство не беше още на онази висота, на която можеше да разчита за капитулация от страна на Германия. При тази обстановка си спомням за следното изказване на Учителя при един случай, когато бях сам при Него: "Сега е време Германия да поиска мир от Русия, докато не е късно." Познавах гордостта и непреклонността на германците, казах на Учителя, че според мен германците няма да се съгласят на такова унижение - те първи да поискат мир и то от Русия, която те мразят и считат за долна раса.
Учителят каза: "Ако сега те не се съгласят и не поискат мир, по-късно те ще бъдат унижени още повече, отколкото са сега и ще трябва да искат мир при много по-унизителни за тях условия. Освен това, Германия ще бъде разделена тогава на две и то за дълго време."
В тогавашната обстановка никой не можеше да си представи как ще се развият нещата след 1-2 години и че Германия ще бъде унизена до такава степен, че да се съгласи на безусловна капитулация, а освен това и да бъде разделена на две. Кой, защо и как ще дели Германия? Поражение - да, но разделение на Германия, това беше нещо съвсем непонятно за онова време.
След преминаване на руската армия в настъпление срещу германците, русите бяха проникнали доста дълбоко на запад. В мен се породи мисълта в коя посока русите ще насочат своите главни усилия: в центъра на своя фронт или към техния южен фланг, близо до нашите граници. Без да споделям това с Учителя, Той сам ми отговори така: "Русите са решили да действат направо: Москва - Берлин. Те не искат да губят време и затова няма да правят далечни обходи." Впоследствие, както е известно, събитията оправдаха тези думи на Учителя.

Тодор Божков

Често приятелите питаха Учителя за политическите събития. Учителят каза: "Най-големият виновник за всички престъпления на Земята, това е Англия. Защото начело и на предната страна на парахода тя носи Библии, а отзад носи оръжието. Сега нейната задница ще бъде намазана с катран и ще бъде запалена и всички нейни колонии ще се отнемат и разпуснат." Доживяхме да видим, че това се сбъдна след войната. Англия се прости с колониите, а те получиха независимост.
Учителят каза за Хитлер следното: "Хитлер тръгнал да върши безумие. Хитлер беше пристав на Бога. Той трябваше да тръгне и отиде да се разправя с Англия, а не да тръгне да търси колонии в Русия. Колонии трябваше да търси в Африка. Той всичко обърка като пристав на Бога, защото не изпълни нареждането Му. И той ще отговаря за това." Ние бяхме свидетели как се объркаха нещата, защото преди това Хитлер и Сталин сключиха пакт за ненападение и това отваряше път на Хитлер за война срещу Англия. Но след това се случи най-неочакваното. Англия изпрати Чембърлейн при Хитлер и те сключиха спогодба като Англия се съгласи без война Хитлер да погълне Чехословакия. И така Англия го подлъга и го насочи на изток. Аз бях тогава на Изгрева и когато съобщиха това на Учителя, Той започна да се разхожда на поляната и говореше: "Умни са, много са умни тези англичани, това не може да им се отрече и никой не може да им оспори това. С този акт те преместиха лоста и войната се премести вече на Изток." Ние видяхме и се убедихме в това.
Когато Хитлер започна акция срещу евреите и започна да ги гори в газови камери, Учителят беше много разтревожен. Срещна ме и каза: "Тази жестокост, която става към евреите, ще бъде карма на германците. Напиши една мелодия за мъките и страданията на евреите!" Аз я имах темата на мелодията в себе си. Почнах да я пиша, но не я завърших - както винаги.
Учителят не поддържаше онази кампания, която започнаха германците срещу Русия. Те Му попречиха за Школата. За четвърти път се открива тази Школа в Европа и се закрива. С тази война на Изток германците попречиха на Школата на Учителя, защото войната ограничи условията за духовен живот в България. СССР влезе в България и комунистите дойдоха на власт.

Симеон Арнаудов

На 13.XII.1941 г. българите обявиха война на Америка, Англия, Франция;
на 28.Х.1944 г. - и на Германия, като преди това, на 5.IX.1944 г. Русия обяви война на българите. Българите се намериха във война с целия свят, питат Учителя какво ще стане сега. Учителят вижда другояче нещата, Той казва: "Българите обявиха война на злото, а Доброто обяви война на българите." Ето как стоят нещата за Учителя - не по човешки, а по Божественому. Ние доживяхме още 30 години. Всичко се изпълни така, както каза Учителят.
През времето на Втората световна война, на Изгрева бяхме смутени и напрегнати. Бяхме се сгушили около Него като пилци около квачка, за да ни закриля под крилете си. Учителят имаше много работа през този период. Към текущите въпроси на Школата, които сам движеше, прибавиха се и политическите събития за развоя на войната. Приятелите Го разпитваха, но Той мълчеше. Веднъж Го запитаха: Учителю, как ще свърши войната? - Аз зная как ще свърши войната и ще свърши така, както Бог е решил. Но ако кажа това сега, около вас има духове-шпиони, които чакат да чуят какво ще кажа. Веднага ще отхвърчат за броени секунди и не само ще разкажат на сражаващите се страни, но ще раздухат още повече войната и ще се ожесточат и ще избият още повече хора. Защото едните ще се бият, понеже са обречени, а другите още повече ще се бият, понеже ще са бъдещи победители.
Обезпокоени от положението, приятелите продължават да питат: Учителю, какво ще стане сега с България? - Един поп пътувал с талига. Конят му се уплашил от нещо и хукнал. Талигата дошла до канавката и се обърнала и попът изхвръкнал от нея. Но случило се, че главата му се ударила в една къртичина, на меко. Така попът не пострадал - само малко се натъртил. Но наблизо имало камък, ако беше ударил главата си в камъка, нямаше да остане жив. Същото ще се случи и с българите. Те ще минат благополучно през тази опасност.
Учителят лично беше съобщил пред няколко братя офицери с висш чин, полковници, които бяха командири на полкове, как ще свърши войната. Но те бяха бойни офицери, знаеха какво значи военна тайна, знаеха какво значи и Божия тайна. Опазиха я, а после след войната разказваха, дори привеждаха и доказателства за това какво е казал Учителят. Но тогава, ако се съобщеше такова нещо, щяха да пострадат офицерите, а властта щеше да се нахвърли срещу Учителя и Братството. Още през 1942 г. Учителят каза за Германия: "Те сега ще разберат, че по пътя на насилието нищо не се постига." А по това време всички мислеха, че Германия ще спечели войната, защото тя беше в апогея си, а армиите й бяха пред Москва.
Това беше през 1942 г. Учителят беше изморен и изтощен и се движеше много трудно в планината. Дойдохме до хижата, наехме една стая. Бяхме 5-6 братя, а долу в чакалнята имаше двама-трима туристи, които бяха пуснали едно радио, прикачено за акумулатор. Предаваха тържества в Германия по случай победите на Хитлер - тържества помпозни, с възклицанията "хайл" на хиляди хора. Пропагандни тържества пред целия свят. Победа след победа - умориха се немците от победите. Учителят седи горе, не слиза да слуша радио, а брат Боян Боев знаеше немски и слуша. Идва при Учителя в стаята и Му докладва какви тържества се предават по радиото, какво говорят Хитлер и Гьобелс за немското могъщество и сила и за непобедимите им армии. Учи- телят седи намръщен, слуша и като свърши да говори брат Боян, Учителят вдигна глава и каза само едно изречение: "Гордостта предшества падението!" Брат Боян остана смаян. След толкова победи и след толкова тържества Учителят каза само това изречение. Оттогава на немците тръгна назад. Ние сме свидетели как завърши всичко това: падение и разгром на Германия през 1945 г.
Ето и законът: "Гордостта предшества на погибелта и високоумството предшества на падението." (Притчи Соломонови, гл. 16, ст. 18)

Борис Николов

На въпроса, поставен от полковник Илия Младенов в момент, когато германците настъпвали към Москва в своя триумф: "Учителю, нали бъдещето е ча славянската раса, а ето - германците превзеха Русия. Какво ще стане?", Учителят отговорил: "Рекох, руснаците ще влязат в Германия и в Берлин ще забият червеното знаме над Райхстага." Илия се стреснал от тия думи. Учителят го повторил три пъти и накарал да го запише в присъствие на дъщеря му Лиляна, която е била току-що завършила университет.
След първоначалното стъписване на полковник Илия Младенов, Учителят отново повторил, посочвайки с пръст: "Рекох, пиши: Руснаците ще забият червеното знаме над Райхстага." Той го записал, споделил го само със съпругата си и го пазил като най-свещена тайна и от страх да не си навреди, защото правителството е било германофилско.
Доживяхме това време. Небето намери онези, които да забият червено знаме над Райхстага.
На 29 април 1945 г. в центъра на Берлин прониква III ударна армия на Първи белоруски фронт. Военният съвет на армията връчва на полковете, които на другия ден ще щурмуват Райхстага, 9 червени знамена. В щаба на 756-ти стрелкови полк е донесено знаме №5. Съдено е тъкмо то най-напред да бъде окачено на купола на Райхстага и да стане известно като "Знаме на победата". Това историческо дело извършват сержант Михаил Егоров и ефрейтор Мелитон Кантария, като преодоляват десетки смъртни опасности. На площада пред огромната сграда загиват 37 автоматчици от поддържащата ги рота. Това са 80% от тръгналите за изпълнение на задачата. Страшен кървав данък! И то само два дни преди окончателното падане на Берлин. Но знамето плющи на най-високата точка на Райхстага, а на площада кънти мощно руско "Ура", надмогнало невъобразимия грохот...
Предсказанието на Учителя се изпълни.

Илия Младенов

Беше около 1917-1918 г. в разгара на Общоевропейската война, когато Учителят на една беседа на ул. "Опълченска" 66, ни каза: "Питате ме кога ще се свърши войната. Тя тази война ще се свърши, но след нея иде една още по-голяма. Обаче и след тази война хората няма да поумнеят и тогава ще дойде трета война, толкова опустошителна, че човечеството ще оредее.
Едва след нея ще настъпи траен мир."

Мария Райчева

Към края на Втората световна война Учителят каза: "Няма да се опомнят от тази война, ще започне още по-страшна. Жълтите ще повдигнат 500 милиона войници. Тогава европейските народи пред общата опасност ще се обединят." Запитаха Го: "Кой ще победи?" Учителят мълча известно време после каза: "Белите, но ще бъде трудна победа."
Учителят още през 1940-1941 г. говореше за тези събития и начерта на черната дъска два кръга - единият със стрелка с посока нагоре, другият със стрелка с посока надолу. Първият, който сочи нагоре - това е бъдещето на бялата раса, която отива към възход, другият кръг със стрелката надолу е азиатската и черната раса, от които в разстояние на 100 години няма да остане и помен от нея. Тя предстои да изчезне. Бъдещето е на бялата раса. Последната война, казва Учителят, ще бъде с жълтата раса, с Япония. Тя ще организира Китай и другите азиатски държави и ще подеме война с бялата раса на живот и смърт. Ще бъде продължителна, жестока и ще дойдат чак до Дарданелите, но ще бъдат върнати, защото водите и въздухът са замърсени: ще дойдат нови болести, холера, епидемии - ще мрат като мухи. Ще бъде унищожение на голяма част от човечеството. Учителят каза: "След 100 години" - като се започне от 1940 г., пада се 2040 г.

Георги Добрев

Записки от беседите на Учителя

Войните в света са за грешните хора. И ние не бива да спъваме един Божествен план, защото тия хора, които ще отидат сега да се трепят, си имат своята карма и когато Господ изпраща наказанието, ние не бива да спъваме. (23 септември 1912 г., по повод мобилизацията на войниците в България в Балканската война срещу Турция)
На българите и славянството не е определено да имат някакви успехи чрез войни. Защо? Защото Божият Дух днес работи в тях и Той изключва този метод за разрешаване на противоречията чрез войни.
За България коя е най-добрата политика? За нея, за да успее, най- добрата политика е миролюбивата, да не се намесва във войни. И постепенно ще се подобри нейното положение.
Когато българите напуснаха Солунския фронт и казаха: "Не искаме да се бием!", Господ веднага изля благословията си, настъпи голямо плодородие, когато пък за ония, които се биеха, още нямаше такова. Във Франция, Англия сега има голяма суша, понеже законите, за които ви говоря, не одобряват техните действия. Щом воювате, плодородие няма да имате. Сила ще имате, контрибуции ще налагате, но хляб няма да имате. В света съществува само едно право - Божественото.
Има един промеждутък от няколко години, аз го наричам "мирни години", след което, ако европейските народи не поумнеят, ще дойде едно голямо изпитание. Именно тези мирни години да прекараме, както Бог иска. А пък през другите, каквото Бог направи, ще го видим. Не само ще го видим, но всички хора ще поумнеят. Каквото видят сега хората, втори път няма да желаят да го видят. От Невидимия свят искат да предотвратят едно голямо зло. (30 август 1930 г.)
Ако съвременните европейски народи не приемат Христовото Учение, след 10 години ще дойде такава война, каквато човек не помни. Ако не работим, ще дойде всеобща война. След тази война ще бъдем по-близо до Бога и ще бъдем по-добри. Това не е пророчество. Това виждат всички предвидли- ви управници и държавници.
В сегашния културен свят има много бой. Повече да се бият хората, отколкото сега, не е имало. Бият се по всичките правила. Не само се бият, но и се убиват. В тая, последната война (1914-1918 г.) имаше 6 милиона убити. В никоя война 6 милиона не са били убити. Това е култура! А пък в бъдещата война, която ще дойде, може да има и 14-20 милиона убити. (Вечният порядък, 1933 г.)
През 1935 г. Учителят казва: Страшни времена идат, война ще има. Вярно е, че война ще има, ще се убиват хиляди и милиони хора, но поне ще бъдат изпитани. Страшна ще бъде предстоящата война, защото няма да има място, дето хората могат да се скрият. Чрез тази война ще се опита мисълта на човека, сам да види, доколко мисли право.
Тази война е като последствие от сегашната карма на човечеството.
Сега цяла София е неспокойна, разтревожена. Защо? Защото политиците не послушаха. Казваше им се да пазят неутралитет. Българите запазиха неутралитет само с Русия, а на другите обявиха война. Свързаха се с Германия, за да им даде Македония. Не са германците, които ще им дадат Македония, нито останалите Велики сили могат да ги задоволят. Казват, че Русия ни е освободила. Казано е обаче в Свещените книги, че само Бог освобождава. Следователно, Бог ни освободи чрез Русия. Каквито са заблужденията на народите и на държавите, такива са и на отделните хора.
Русите освободиха българите от турско иго, но освободиха ли ги? Тези, които господаруваха в турско време, и днес господаруват.
Много от съвременните хора са объркани, не знаят кога какво трябва да направят. Всичко може да се направи, но на своето време. Казват ми: "Предскажи нещо!" - Аз бих предсказал много, много работи, но сега не е време. Преди повече от 30 години казах, че в 1914 г. ще има световна война и че Германия ще я загуби. Предупредих тогава българите да побързат и да сключат мир, но не ме послушаха. Погнаха ме, интернираха ме. Казвах: Може да ме интернирате, да правите каквото искате, но ще изгубите войната. И за сегашната война предсказах, че ще стане. Казах, че иде Втора световна война и казах кои градове ще пос
т
радат... Казах, че много градове, големи столици ще пострадат - Берлин, Лондон, даже и София. Когато казвах тия работи, не им се слушаше. Не измислих тия неща, но хората са докарали работите до една криза, която не може да се избегне.
Викаха ме в Обществена безопасност. Казах им: Ако искам, мога да не дойда, но аз почитам законите и затова идвам. Но по този път, по който вървят, нищо няма да остане от София. Вие престъпвате Божиите закони и ще видите, че аз не говоря от себе си. Аз поех върху себе си девет десети от страданията, които предстоят на българите и на тях остава само една десета. Затова те ще минат по-леко, иначе щяха да претърпят голяма катастрофа.
Хората имат днес всички механически средства за разрушение. При такова положение, какъв ще бъде резултатът? - Всички големи градове ще бъдат разрушени.
В този век силите на разрушението ще бъдат спрени. Проследете историята на този век. Всички нападатели бяха бити. И днес ще бъде така.
Онези, които загиват във войните, ще станат проповедници; ще ходят между живите хора и ще им вселяват страх да не се бият вече. Загиналите на бойното поле, горе виждат Истината, стават мисионери, влизат вече в ролята на апостоли, проповедници на правата, Божествена идея. Те оставят настрана тези заблуждения и проповядват новите идеи, братство между всички народи. Те идат като апостоли с по едно малко чукче в ръце и с чукчето чукат по главите на въплътените хора на Земята и им казват: "Братство, братство между народите!" Горе има Светли същества, които пращат веднага на работа заминалите от войната. Духовете на светлината все повече добиват надмощие. У всички народи вече узрява идеята "човещина".
Остава още една война да има в далечното бъдеще. Тази война ще се прекрати, но ще дойде друга война, по-голяма, в далечното бъдеще. Ако сега не се научите да носите с радост страданията, в тази война ще бъдете на фронта и никой не може да ви избави. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само една трета от човечеството.
Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства, ще стане тази Трета расова война, която ще продължи повече от 20 години. Ще се води главно по въздух и вода, както и с малки атомни бомби. Ще пострадат Ню Йорк и Вашингтон от самолети, а по-късно Ню Йорк от ракети с атомен заряд, а Вашингтон от съчмени бомби. Ще им помогнат французите, които ще ударят с ракети стартовите площадки на арабите. Когато последните тръгнат да завладяват Швейцария, ще бъдат залети от повдигащите се води и арабинът 666, който сега живее в Сирия, ще загине с армията си и войната ще свърши. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора.
Ако хората не използват в ограничени количества атомната енергия за военни цели - до пет обикновени атомни бомби ще се наруши енергийният баланс на Земята и около нея ще се образува дебел слой от облаци, които няма да пропускат слънчевата светлина и топлина. Това ще доведе до постоянна зима на Земята. Хората ще започнат да умират от студ и глад, понеже няма да има и селскостопанско производство на храни.
Христос дойде, но какво уреди? Тъй, както хората разбират уреждането на нещата, Той нищо не уреди. Той дойде и Римската империя Го разпна. После Христос дойде в 1914 г., но 6 000 души измряха. Той им каза: "Не се бийте!", а те не Го послушаха. Той ще дойде и в следващата война. Хората сега се приготовляват и ако се отвори една война, ще измрат около 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще се отвори нова война, още по-ожес- точена, в която ще умрат 550 милиона души. Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война, в която ще измрат по-малко от 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще дойде по-страшна война. След нея вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората никога не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всички съобщения, железниците, телеграфите, телефоните и ще минат най-малко сто години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с друг. До това време те ще бъдат съвършено изолирани. (Живият хляб, 1932-1933 г.)
Те всички народи ще се въоръжават и приготвят за война, но ще стане такова земетресение, че не ще помислят за война. И война няма да има повече.
Пророкът е казал: "Още веднъж ще се съберат всички народи на бой и ще им се даде един урок, който никога няма да забравят и ще се научат тогава да служат на Бога!" Народите като минат през огън, ще се изчистят и ще служат на Бога. Когато хората воюват, те вършат престъпление. Това не става по Волята Божия!
Когато народите станат с изкълчени крака и негодни повече да се бият, те по неволя ще се побратимят, защото няма да има кой да се бие. Мирът трябва да дойде да намести изкълчените крака на народите!
В 1870-1871 г. Франко-Пруската война, на полесражението останали ранени тежко един французин и един германец. Виждайки се съвсем самотни и изоставени, те се доближили един до друг, започнали да си говорят и да си превързват раните взаимно - значи те са си простили помежду си и се побратимили.
Само ако човечеството приеме Новото Учение, може да се избегне всемирната война.
За бъдеще, да се избегнат войните, хората трябва да изменят своя живот. За да го измени, Бог е решил да поправи Небето и Земята. Новата Земя, дето няма да има прегрешения и пороци, няма да има място и за война. При тази Земя и при туй Небе, което имаме, войната е неизбежна. Каквото и да казваш, войната ще дойде.
Ти казваш: "Без война!" Я кажете, как става без война? Докато не решим този въпрос вътре, войната отвън не може да изчезне. То е един вътрешен процес. Ние не сме се научили да живеем мирно. Тепърва има да учим да живеем мирно. "Бог живее във всинца ни" - казваш ти. Но като дойдеш до един човек, ни най-малко не мислиш, че Бог живее в него. И той като те погледне, мисли, че Бог Го няма в тебе. Но Бог се проявява в нашите мисли. Колкото мисълта става по-светла и колкото чувствата стават по-топли и носят живот, толкоз Бог е повече проявен. Бог се проявява чрез нашите чувства и чрез нашето сърце.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...