Jump to content

НОВО НЕБЕ И НОВА ЗЕМЯ


Recommended Posts

НОВО НЕБЕ И НОВА ЗЕМЯ

Записки от беседите на Учителя

Слънчевата система навлиза в една по-духовна област, в която живеят по-напреднали същества, отколкото в сегашните области. Влиянието на тази нова област ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на Природата и ще го направи по-възприемчиво към новите идеи, които сега слизат на Земята.
Природата сега извършва едно преустройство на цялата Земя. Приготвят се ново Небе и нова Земя за новите хора. Сегашният север ще бъде изток, изтокът ще бъде юг, юг ще бъде запад, а запад ще бъде север.
Отде иде тъмнината? - От Земята. Тя хвърля сянка, тя носи тъмнина. Ние живеем под сянката на Земята и се мъчим. Тая сянка не е нищо друго, освен лошия живот. В бъдеще Земята ще стане прозрачна, няма да хвърля сянка. Тогава слънчевите и Божествените лъчи ще минават през нея и животът ще стане лек и светъл.
При сегашните условия, Земята не е наклонена на 23 градуса, но на 22 и нещо - постепенно оста се изправя. Всяко изменение, което става на Земята, става и в нас. И умът ни е леко наклонен. Един ден, когато Земята се изправи перпендикулярно на своята ос, ще имаме умерен климат, добри условия за живот, умът ни ще бъде просветен, сърцето топло, волята силна, ще се спазват Божиите закони.
И така, трябва да проникне Христос в света. Това е, което носи Братството, което проповядва Христос. И тези светли братя слизат сега. Те ще употребят тези две изключения - изключението на Слънцето и на Земята; ще настане едно ново чудо, за което в Писанието се казва, че иде ново Небе и нова Земя - ново човечество. Аз казвам: На старото човечество ние туряме един кръст. Господ да го прости и за в бъдеще ще живеем със законите на новата Земя, на новото човечество. Това иска Братството.
Тъмните сили вече са победени в астралния свят, сега тук се води борба, за да бъдат победени. Като победят светлите сили на Земята, ще дойде новото Небе и новата Земя.
Сега всички ангелски йерархии, всички разумни, възвишени същества са заети с велика работа. Те строят нова вселена, нов свят, в който могат да живеят само хора с идеално организирани тела, умове и сърца.
Млади и стари, всички са длъжни да разрешат задачите си чрез великата Божия Любов. Пред вас се открива велико бъдеще! Земята влиза в нови условия, които вие не можете да си представите. И Луната, която виждате, и тя започва да се изменя. След време ще се яви нова Луна. Сегашните астрономи не забелязват тази промяна в Луната. Ще дойдат нови астрономи, които ще живеят и на Луната, и на Земята. Казано е в Писанието: "Ще създам ново Небе и нова Земя, ново Слънце и нова Луна." Иде Новото в света - нови условия, нов живот. Бъдете готови за новите условия!
Учените казват, че тази Земя ще се пренесе в друга една планета, която се създава в пространството и там ще започне онази разумна, нова култура. И Христос загатва на Своите ученици: "Отивам да ви приготвя друго място и когато ви приготвя, ще дойда да ви взема, та където съм аз, там ще бъдете и вие." Ако това място беше тук, на Земята, Христос нямаше да каже: "Отивам да ви приготвя място."
В Слънчевата система има една нова планета, която сега се създава. И всички пертурбации сега се дължат на нея. Един ден тя ще заеме мястото на нашата Луна и ще има синкав цвят. Сега тя е още прозрачна.
Учените хора казват, че за жителите на Земята има една нова планета, приготвена в Слънчевата система. Оттук всички хора ще бъдат пренесени. Сега са започнали вече да ги пренасят по един, по двама, по трима. В бъдеще повечето ще ги пренесат там. Там ще има по-хубави условия за живот. Онези, които ще бъдат пионери на тази планета, ще се съобщават със Земята. Казват, че тя няма да бъде много далече. След време тази планета щяла да се намести в Луната. Че тя нямало да бъде много далече - на около 300 000 км. Една хубава разходка ще бъде. А когато това станело, признакът щял да бъде, че месечината ще има синкав цвят, не както сегашния. По това ще познаете, че се е изменила. Един ден ще се върнете на тази хубава Земя и тогава тук ще бъде истинско Царство Божие. Едно Царство ще има на Земята, но то ще бъде истинското Царство!
Ако ние искаме, още сега Царството Божие може да дойде. За някои хора, които искат, може да дойде. Но след 2100 години на Земята ще има ред и порядък. Земята ще се измени във всяко едно отношение - климатическо, органическо. Земята в пространството наближава вече да дойде в съприкосновение с една нова Слънчева система, която ще упражни грамадно влияние върху цялата наша Слънчева система. Може би след 2100 години светлината на месечината ще се измени, няма да бъде светла като сега, но малко синкава. След 2100 години на месечината ще има растителност. Това е пророчество.
Аз съм дошъл да кажа на хората следното: Бог е решил да създаде нов свят - ново Небе и нова Земя и да промени всички хора. И това ще стане! Бог е решил да промени целия свят. Това, което аз говоря, е Божествено! Моята проповед ще я чуят всички! Не могат да не я чуят, понеже Бог е, Който говори в света. Моята проповед е като Слънцето - няма да остане нито един, който да не я чуе. Не това, което се говори, но има нещо, което остава неизказано. То влиза във всички хора. То е Божественото! Светът е направен от Бога и този свят ще стане такъв, какъвто Бог го изисква!
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...