Jump to content

НОВИЯТ ЧОВЕК


Recommended Posts

НОВИЯТ ЧОВЕК

Записки от беседите на Учителя

Ние сме в една нова епоха, когато се ражда един нов човек, цял един нов свят. Ние имаме трети Адам, който се създава от първия и втория Адам. Третият Адам сега се създава. Всякога, когато се създава един Адам, има катаклизъм. До втория Адам целият свят е бил неустроен, явил се Бог и казал: "Да бъде Светлина!" Казва се, че в шест дни е бил създаден човекът. Сега ще се роди един нов Адам, целият свят се преустройва и пред този, новия Адам, всичките раси, всичките хора ще дойдат пред него и той ще им даде нови имена, ще ги кръсти, едно ново кръщение ще има. Всякога, когато се създава нов Адам, има катаклизми, преустройства.
Сега се готви нов човек, който ще бъде по-горе от вас. Този човек е малък, както и вие сте били малки в сравнение с допотопните животни. Материята му за съграждане ще бъде взета от друго място, от Дух и вода ще се роди той. За него няма да има нищо скрито-покрито, както на Земята, така и на Небето. Еврейските пророци казваха, че всички земни корони ще се поклонят пред този човек, ще изпълнят Божията Воля, ще му въздадат слава.
Бъдещият човек, човекът на Любовта, ще притежава такава грамадна сила, че нищо не може да устои пред нея. Той ще бъде в състояние да увеличава по своя воля топлината си и светлината си толкова, че да станат те хиляди пъти по-силни от тия на слънчевата светлина и топлината на Земята. Човек, който има топлина и светлина хиляди пъти по-силна от тая на Слънцето, може да ослепи и най-многобройната и най-силната армия, да разтопи нейните оръжия. Той ще може да разтопи касите на всички банкери, да стопли всички замръзнали сърца, да премахне всички прегради, които човешкият егоизъм е поставил на пътя.
Новият човек, който идва, е синтез от всичко най-хубаво, което досега е постигнато от човека. Той идва да организира нещата и носи ум и живот в себе си. Той ще покаже пътищата, по които може да се оправи светът. Сега се преустройва и човек, и целият свят, затова са големи и страданията. Новият човек ще бъде господар на смъртта. И в сегашния човек са вложени велики дарби и способности, но са още в спящо състояние. За пример, в мозъка му има един апарат, с който в 24 ч. най-малко могат да се предскажат точно всички промени, които ще станат с времето. Този апарат може да предскаже времето и след три дни, и след седмица, и след месец. Аз бих желал да бъдете от този новия тип.
Казвал съм и друг път, че в света идват 8 000 адепти. Някои ще се родят, някои ще се вселят. Те са носители на Новото, на бъдещето и това бъдеще ще се наложи на човечеството. Бъдещата култура ще се наложи на хората, както спят още и сутринта ще се събудят преобразени.
Ние всички няма да умрем, но ще се изменим - червеят ще стане пеперуда. Няма да умираме. Светът още ще умира, ще има гробища. Братята на Любовта ще дойдат между славяните. Ще слязат 8 000 души - праотци на човечеството. Те ще са светещи хора. Ще управляват Земята. При тях ние сме като животни.
Предците, които идат на Земята, ще се вселят в готови души. Предците не са участвали в грехопадението. Те са хора, за които е казано: "Бог го направи по Свой образ и подобие." А пък хората на Земята са тези, за които е казано: "Бог създаде Адам от пръст."
Само онзи може да служи, който има знания. В бъдеще най-учените, най-добрите хора ще станат слуги на човечеството. Добрите майки ще раждат синове и дъщери за човечеството.
Ако предците не дойдат, от света нищо няма да стане. Те са носители на Новото. Досега те не са се въплътявали. Но тук-таме е имало въплътяване и от тях; а те са изглеждали отвън като прости, обикновени хора.
Иде ден, когато синовете на Светлината ще дойдат между хората, ще им донесат онова знание, което ще бъде основа на истинския живот. Те ще бъдат учители на човечеството, ще му покажат пътя към Светлината.
Има силни хора на Земята, които скоро ще се изяват. Тия, които ще се изявят, те разбират великите закони на Природата, те са хора светещи. Тогава ще разберете какво нещо е човек. Като го погледнеш, ще разбереш, че пред себе си имаш един благороден човек, на когото можеш да разчиташ. Те ще бъдат въоръжени от горе до долу. Няма да бъдат с кобури, но ако речеш да се противиш, той ще простре ръката си и ти ще се намериш долу на земята. После пак ще те дигне и като простре три пъти ръката си така, всичките твои идеи, всичките твои криви разбирания от преди 8 000 години ще изчезнат.
Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе Новото. Затова именно, всички хора трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръка за взаимна работа - за поставяне основата на Новата култура, за идване на Царството Божие на Земята. Отгоре ще дойдат няколко милиона, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на Земята. След свършване на своята работа, те ще си заминат, а хората на Земята ще останат след тях да живеят и работят. По този начин ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят. Вие ще бъдете свидетели на това и ще кажете: "Туй се каза едно време и така стана!"
До края на този век (XX), ще дойдат 8 000 адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще дадат нова насока на обществения, религиозния, на семейния живот. Те са взели предвид всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. Така те ще създадат новото човечество. Само по този начин светът може да се оправи. Дотогава трябва да бъдете готови да приемете игото на тези 8 000 адепти. Това иго ще ви се наложи.
И тъй, тези наши братя, които не са идвали от билиони години на Земята, сега идват. Тези братя са на разстояние от нас само 100 духовни метра. Когато дойде Божественият Дух, ние ще започнем с Великата Божествена наука и очите на всинца ни ще се отворят. Затова се казва в Писанието: "И отвори умовете им, да разберат Писанието." Аз казвам: "Бог ще отвори умовете ви, за да разберете тази велика написана книга, в която от всеки лист ще можете да четете написани велики слова." По всеки лист, по всяко клонче на дървото, по всяка мушица ще четете и ще ви се даде възможност да разберете великите тайни, които досега не сте разбрали. Това е великата Божествена книга, която Духът ще ви открие, за да станете радостни и щастливи, че можете да четете по нея.
Ще влезете в Новата епоха, ще чуете гласа на ангелите, техните песни, тяхната музика, тяхната култура. Тогава ще дойдат всички светии, адепти, Учители от памтивека, ще дойдат всички, които са заминали и на Земята ще има едно велико тържество!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...