Jump to content

БАРОМЕТЪРЪТ НА БЪЛГАРСКОТО СЪРЦЕ


Recommended Posts

БАРОМЕТЪРЪТ НА БЪЛГАРСКОТО СЪРЦЕ

Шестото езеро на Рила беше любимото езеро на Учителя. Беше го нарекъл "Сърцето". Като застанеш в горния край на 5-6 м над езерото, ще видиш, че то очертава формата на сърце. Обикновено към края на лятото и началото на есента, "Сърцето" се освобождаваше от снега и от една преспа, която стоеше вляво. Имаше години, когато преспата не се стопяваше. За тази преспа Учителят бе казал: "Тази преспа е барометърът на българското сърце. Когато се стопява, това означава, че българите същата година излъчват повече топлина чрез любовта си, която отдават на ближните си. Стопява ли се преспата, значи добре ще минат през тази година. Не се ли стопи, ще има препятствия." Затова всяка година, когато бяхме на езерата, поглеждахме преспата и записвахме в тефтерчетата си какво показва този барометър. Той никога не лъжеше.

Борис Николов

Моята задача е да ви предам Божественото Учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи.
Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи.
Сега при българския народ иде Новото. Ако сега българинът изгуби, не зная какво ще стане! Сега няма да има загуба. В Природата събитията не се повтарят. Това, което стана с богомилите, втори път няма да стане! За това Учение се работи тук, всред българите, които представляват сравнително една по-твърда почва. С това ще се опита силата на Учението. За да се покаже силата на едно учение, трябва да влезеш в една по-неорганизирана материя и тя да се организира и да се подготви за живота.
Тук, на Изгрева, е най-хилавото и най-твърдото и ако се оправи, всички останали ще се оправят. Тук са най-твърдите камъни и ако тях пробием, в света ще бъде по-лесно. България е най-трудната страна за приемане и приложение на новото Учение. Ако българите го приемат, колко по-лесно ще го приемат другите страни!
Тук, в България, ще се учите на една твърда почва. Ако тук изкарате нещо, хубаво ще е. Без това Учение няма изход. Двадесет години аз говоря на българите: Иде голямо зло, идат големи нещастия. Приемете тези работи. Престанете да мислите само за себе си. Мислете и за своите ближни. Само така ще се подобри положенето на семействата, на обществата, на народите. Само така ще се подобри политическото положение на България. Всички хора - свещеници, учители, съдии, управници, майки и бащи трябва да се молят за победа над злото. На коя страна да бъдем? - На страната на Бога и на Христа. Аз съм вече на фронта. Извадил съм меча си и воювам. Ако всички хора воюват против злото първо в себе си, а после вън от тях, светът лесно ще се оправи! Велико е бъдещето на човечеството! Какво ще стане с България? - Не мислете за това. Работите на България са оправени, но вашите не са оправени.
Някой казва: "Какво ще стане с България?" - Щом България приеме Божественото Учение, добре ще бъде за нея. Но ако не го приеме, зле ще бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите, ако попречат на Бялото Братство. Да го знаят българите! Съдба има! Какво са дали българите на света досега? - Само една малка светлина: богомилството. Доколкото можем да служим за проводници на Божествените идеи, дотолкова ще имаме място в света.
Разберете, че всеки народ има определена мисия, която ако не извърши, както трябва, той е загубен - нищо не може да го спаси.
Когато една държава не се подчини на великите Божии закони, се заличава. Сега в България искат да кажат, че това е една секта и искат да убедят и вас. Защо? Вие ще станете изменници на българския народ - ако вие не сте ученици на тая Школа, вие сте изменници. И всички ги считат изменници, които не са ученици на тая Школа. Не само изменници на българския народ, но изменници на човечеството, понеже спъват великата Божествена енергия, която приготвя новия път на човечеството.
Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръгнали, не ги очаква никакво добро. Тази култура няма да им помогне! В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ, никое общество не трябва да изнасилва друго общество и никой човек не трябва да изнасилва друг човек, а всички трябва да живеят по този велик закон на Любовта. Ако приемете това Учение, всичко ще се измени и вие ще се благословите като народ. И този закон ще дойде. Ако ли не го приемете вие, други ще го приемат.
Ако България не приеме идеите, които проповядвам, ако изтърве благоприятните условия, които й са дадени, тогава ще я оставят и тя ще има същите условия за повдигане в най-добрия случай след 2 000 години най-малко или при най-лошите условия - след 15 000 години най-късно.
Българският народ се освободи от турско робство, именно заради делото на Бялото Братство.
Българският народ е приготовляван от 5 400 години насам от Невидимия свят, да може в днешния век да извърши задачата, която му се възлага.
Сега е златният век на българския народ и ако изгубят днешните условия, тогава това Учение ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката на другите държави и то, окачена на косъм!
Ако българите не следват Божиите пътища и своя ум, ще минат през големи изпитания. Целият свят е обсаден от милиони войници от Невидимия свят. Специално България, 500 милиона войници я пазят.
Всеки, който почне да се противи на Истината, ще пострада! Това Учение искат да го загасят. Никога няма да го загасят! Казват, че това Учение е ново. То е старо и ново, то е винаги едно - това е Божествено Учение. Тази Светлина ще залее света, защото Тя е за цялото човечество, а не само за България. Това движение е Божествено и един ден от цял свят ще идват организации да му помагат, защото е Всемирно. Това, което носим в света, е така необходимо, както светлината, въздуха, водата и хляба.
Това Учение не е човешко, то е Божествено! Всеки народ, който е престъпил това Учение, добро не е видял! Евреите, които престъпиха това Учение, вече 2000 години се измъчват. В Русия не послушаха Толстой, не послушаха Йоан Кронщадски и дойде сегашното пречистване там. В Русия сега Господ говори. Болшевиките - това е Божественият глас. Когато хората не послушат Божия глас, в света започват да работят противоположни сили, дохожда глад, мор, раздори.
Христос проповядва на евреите преди 2000 години, но те не приеха това Учение. И ето, 2000 години се изминаха и те продължават досега да скитат по-света без отечество. Мислят ли българите, че ако не приемат Новото Учение, по-добра съдба ги очаква?
Ако българският народ не приеме това Учение, нещо страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете! Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.
Българският народ страда от живеница и ако не приеме Новото Учение, ще се съсипе. Ако не приеме Словото, онова, което се надига в този народ, ще го разруши.
Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това Божествено Учение, тяхното име ще се запише със златни букви. Това да го знаете всички, запишете си го!
Ако не слушате Господа, от вас нищо няма да остане. Ако приемете великите Божии закони, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ.
Ако българският народ приеме това Учение, ще стане велик народ. Ако го отхвърли, ще пропадне. Ако искат да ни изгонят, от България нищо няма да остане. Ако българският народ ви приеме като добре дошли, всичко ще му върви на добре. Иначе на зле ще му върви. Ако той приеме това Учение, ще напредне. Не го ли приеме, ще плаща контрибуции.
Обръщам специално вниманието си към българите да ги предупредя, че ще бъдат бити на общо основание. Готви се вече за тях камшик, не човешки, но Божествен! Този камшик ще се слага на гърбовете на българите дотогава, докато узреят главите им, докато се подчинят на Волята Божия и кажат: "Ще турим ума и сърцето си в съгласие с Великата Божия Воля."
Моите думи са свещени и вие всички може да ги опитате. Ако българският народ се намери в затруднение един ден, само моите думи ще го спасят. Вие може да преустроите живота си само върху моите думи. Това е наука.
Откакто се е сформирала Веригата в България, българите и респективно България зло не са видели. Виждате, например, през това лято имаше 5 милиона загуби, а после дойдоха 20 милиона печалба - заради нас, които живеем добре сред този народ. Господ го държи и поддържа и като е щастлив народът, щастливи сме и ние. Ние сме на Земята като гаранти на българите, за да благослови Господ домовете им, чадата им, добитъка им, житото им и всичко. И като се благослови народът, благославяме се и ние. А че някои онеправдават тоя народ, за това Господ ще се погрижи. Господ сега ще бъде между вас, опитайте Го и ще видите, че Той е благ. И според степента на вашето развитие, вие ще срещнете проявлението на Духа Господен.
Докато ние сме в България и работим, българите могат да бъдат сигурни за своето съществуване и благоденствие. В който ден ние напуснем България, от нея нищо няма да остане. България ще се превърне в пустиня. Това всички трябва да го знаят. Нека да се напишат тези мои думи в Божествената книга. Всички трябва да знаят, че това е Дело Божие. Ако българите не изпълняват Волята Божия, те ще изпитат на гърба си Закона за непослушанието.
Мнозина искат да докажем това. Няма какво да доказваме. Вие ще бъдете свидетели на това време. Ще видите какво ще стане. Тогава ще си спомните, че моите думи са били верни. Тогава всички ще разберат, че Божиите закони не се изменят. Всеки трябва да служи на високия идеал. Като служи на този идеал, той ще приложи Закона на Любовта към своя народ.
Ако прилагате моето Учение, блажени сте, ако не го прилагате, два пъти сте блажени. Аз съм последователен: два пъти сте блажени, защото ще бъдете предметно учение за другите.
България никога няма да бъде голяма по територия. Но тя може да бъде велика само чрез Божественото Учение!
В това Учение и движение се разкрива предстоящият път на човечеството. Хората сега трябва да го опитат! Ако България приеме Новото Учение, ще получи всичко, каквото й е нужно. Ако не го приеме, нищо няма да й се даде.
В България има много скрити богатства - въглища, скъпоценни камъни, злато и др., но не могат да ги намерят.
Аз бих искал да направя опит с българите: Ако приемат Словото Божие и се откажат от лъжата, от кражбата, от всички отрицателни прояви, ще им се даде такова изобилие, каквото никога не са имали.
Това, че българите имат много дългове, се дължи на неизпълнение задълженията си към Бога. Ако изпълнят задълженията си, аз ще им кажа де има заровено злато.
Казвам: Ако спазвате законите на Любовта, Мъдростта и Истината, върху вас ще се излеят всички благословения, обещани на човечеството от пам- тивека.
На българите ще кажа: Ако слушате великото разумно Слово, нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега, лозята ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.
Докато един народ работи според законите на Природата, той е осигурен. Никой не може да го мръдне от неговото място.
Ако българският народ се обогати с новото отношение към Великия живот, ако се проникне от съвършената идея за единство между всички същества, то ще се раздере завесата на мрака, която забулва човечеството и пред нас ще изгрее действително светлият и творчески човек, който е определен да възглавява Новата култура.
Българите духовно трябва да се повдигнат. В материалното на тях не им върви. У тях трябва да се развие вярата, да бъдат носители на Божественото.
България се нуждае от герои, от хора с характер, с добродетели, с вяра, които могат да издържат на всички условия. Сега иде неприятел. Вътрешното разлагане, желанието на човека да се осигури, да живее само за себе си, трябва да се премахне. Няма защо да се осигурявате. Още със слизането си на Земята, човек се е осигурил.
Желая българите да бъдат извор, от който да изтича великата Любов. Желая ви да бъдете образец на чистата, необятна Любов, на Знанието и на Мъдростта, свободни от всякаква корист. Желая ви да бъдете носители на Правдата и на Истината, които ще ви направят свободни.
В България трябва да се изпълни следното: Между другото да се приложи новото възпитание в училищата, да се приложи преди всичко Паневритмията в него.
България трябва да бъде първата държава, от която да излязат велики духовни поети.
Българите трябва да станат добродетелни, та да могат да използват тази грамадна космическа енергия, която се отделя от Земята към Слънцето.
Ако българите искат да имат простор, трябва да приложат Божественото Учение. На българите, ако не се помага, не могат да се избавят. Те са толкова загазили, че само Божественото може да ги избави.
Сега, понеже Сатурн господства над България, вие ще бъдете внимателни спрямо него. В какво отношение? - Няма да му разправяте вашите идеи. Мълчете си, гледайте всякога да го изненадате. Когато реализирате, тогава да разбере. Ще кажем какво сме намислили, той ще развали работата. И затова на българите работата върви дотогава, докато никой не я узнае. Узнае ли я някой, всичко се разваля. Вземете пример с Балканския съюз. Създаде се, но чу Сатурн, дойде, намеси се и развали работата. Той направи такава каша, че българите и сърбите и до днес не могат да се помирят. И в религиозно отношение пак Сатурн е, който пречи. И в Школата - също, навсякъде е той. Аз гледам, дойдат съмнения, пак той - същата чорба.
И сега, ако питате как ще се излекува България, казвам ви: Вряла вода да пие и топли картофи да яде. Когато казвам "вряла вода", трябва да знаете откъде да черпите водата - оттам, дето я пие оселът, защото той избира де има хубава вода. Врялата вода, ако я употребявате, ще внесе у вас онези елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяждат обществото, ще изчезнат. А врялата вода и топлите картофи - това е живот в Любов и Мъдрост.
Ако мене ме попитате как ще се оправи светът, ще ви кажа: Когато всичките хора възлюбят Бога! Какво ще стане с българите? - Щом българският народ възлюби Господа, всичките му работи ще се оправят. Не само на един българин, но всичките българи - от малък до голям. Когато всичките народи по този начин възлюбят Господа, работите на всички ще се оправят.
България направи погрешка, че имаше неприятни отношения с Русия. България трябва да си поправи грешката. Да не се бие с Русия. В Русия ще стане духовна промяна. Те ще приемат новите идеи. Русия ще изпълни своята духовна мисия.
Евреите първоначално имаха република, но после поискаха и въведоха царство, имаха си цар. А пък българите ще вървят по обратния път: те досега са имали все царство, царе, а сега ще имат република. Какво трябва да правят българите? - Трябва да се върнат назад. А какво значи това? - Да се свържат с Русия!
Велико е Божието търпение към ония, които не вършат Божията Воля, а своята воля.
Аз нямам никакво задължение към българския народ. - "Защо дойде тогава в България?" - Дойдох да ви попея, да ви посвиря и да кажа, че Бог създаде света, не както вие мислите. Вашите закони не са в съгласие с Божиите! Тъй, както живеете, това не е българщина, това не е човещина!
Ако бяхте толкова умни, отде са тия ваши дългове? Вие имате повече от 20 милиарда да плащате. Имате повече от 10-15 министри, избити по улиците като псета. Отде е това? Ами само това ли е? Аз съм толкова доблестен, че ви говоря една истина и не ви желая злото. Не трябва да се лъжете, това не е българщина, но това е варварщина. И когато западните народи искат да определят българите, казват: "Вие сте варвари." И донякъде са прави.
Нека българите отговорят: Живеят ли по Любов? - Не живеят още по Любов. Законът на Любовта трябва да се приложи. Той е първият закон на Всемирното Бяло Братство. Вторият закон е Мъдростта. Любовта носи живот, а Мъдростта - светлина и знание. Тези два закона работят усилено в света. Ние виждаме как бързо идат последствията на нещата. Докато разбереш причината, последствието иде вече. Третият закон на Бялото Братство е Истината, която носи свободата. Вън от тези закони не може да се съгради никакво общество, никаква държава. Те са основните принципи, на които се основава бъдещият живот. Вън от Любовта, Мъдростта и Истината никакво учение не съществува. Те имат приложение в цялата Природа.
Главното сега е да останат тия мисли у вас. Необходимо е Истината да се загнезди в сърцата ви. Да любим Истината с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Това е първото нещо, което е необходимо за българите, без разлика, от най-големия до най-малкия. Второто нещо: българинът трябва да обича светлината, абсолютната светлина за ума и да я желае с всичката си душа и с всичката си сила. После, третото нещо: българинът трябва да обича чистотата на сърцето си и да я желае с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.
Ако можем да приложим тия три неща в България, вътре в една година ще има една съвършено нова култура - в една година българите ще отидат хиляда години напред. И не само това, но в 10 години черепът на българина ще се измени. И неговото лице няма да бъде като сега, ще придобие много правилен профил, правилен нос, ушите му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото му тяло. И европейците ще дойдат да видят новия тип на българина, който само при Истината, Светлината и Чистотата може да има. А при сегашното разбиране на българина, ще имаме сегашния тип, за който европейците се произнасят, както знаете.
Казвате: Какво могат да направят българите? - Ако приложат Христовото Учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили.
Българите са изпратени на Балканския полуостров между славяните да развиват религиозното чувство и Любов към Бога. И тия, които се запишат, ще се нарекат Божий народ. Те ще бъдат избран народ! Ще бъдат царе и свещеници на Живия Господ.
Христос се явява сега в славянството с център българския народ. Понеже цикълът е много напреднал, то време за отлагане няма, а за отменение и дума да не става! Българският народ, ще не ще, ще изпълни своята задача. Могат да останат и 300 000 българи, но възложената им от Небето мисия ще изпълнят! Българите духовно трябва да се повдигнат.
Всички в България ще преминат през изпитания. Тези изпитания ще засегнат и вас, учениците, за да се види кои ще устоят. Трябва да се види, кои ще могат да устоят при тези изпитания.
Иде Божествената вълна, която ще разтопи човешките езера; от тях помен няма да остане. Ти вече няма да бъдеш лед, но ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по целия свят да разнася Новото Учение. Ако българите приемат това, което Бог казва, в три години най-много България ще се поправи. Да не остане помен от критика! Мъжът да престане да говори против жена си, жената против мъжа си, ученици против учители, учители против ученици, слуги против господари и обратно - господари против слуги. Ако приложите така Учението, ще опитате думите ми. Жив е Господ! От кого очакваме ние? От великите сили ли? Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но гласът му остана глас в пустиня. След това Русия пострада. Мислите ли, че ако и вие не ме послушате, България няма да пострада? Когато се върна на Небето при Господа, ще Му разкажа цялата истина. Да възлюбим Господа, Който е бил всякога добър към нас! Да Му дадем място в себе си, да дойде Царството Божие в нас!
Кажете: "Господи, ние не вършим още Твоята Воля." - България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде между един народ, но Го разпнаха. Българите имат за задача да предадат това Учение на другите народи. Какво искат те? Да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да остане. Ако приемете Великите Божии закони - Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят! Тогава ще царувате не чрез насилие, но чрез Божественото Учение, което ще излиза от вашите сърца.
Желая да се роди новият човек. Това е възможно, защото българинът има добро сърце.
Като българи, вие трябва да решите задачата си именно в България.
Това Учение го започвам в България не по мое желание, а по внушение от Невидимия свят, от Бога. Всички пречки ще бъдат преодолени. Това Дело не е човешко, а Божествено и един ден то ще успее.
Много народи нямат представител в Божествения свят, а българският народ, макар да е малък, но има представител. Българите нямат право на земя и на държава, но заради ония българи, които са горе в духовния свят, им се дава.
Не се лъжете да мислите, че има още време. Всички трябва да бъдете честни, справедливи. Аз искам да намеря онези честни, справедливи, благородни българи, които не крадат, не лъжат, не злословят. Те са здравите и добри българи. На тези българи аз ще измия краката, ще им дам угощение и ще ги нарека мои братя.
Братко, нека България бъде страна, където няма никакви полици. Ще дадеш пари на заем без запис, без полица. Можеш само да си отбележиш в тефтерче, че си дал, например, 2 000 лв. Първата работа, която трябва да извършат българите, е да изхвърлят всички полици. Това се отнася до всички, без изключение! После аз ще отида пръв да работя на нивата по 5 часа на ден и без никакво възнаграждение. Тогава няма ли да бъдем един повдигнат народ? Ако всички индустриални и фабрични работници, мъже и жени, постъпват така, на какво ще прилича България? От всички европейски държави щяха да дохождат да я гледат и да кажат: "Каква идея е влязла в главата на този народ?" Културен народ ще бъде българският! Аз ще ви създам музика, поезия. С други думи, ще ви дам Добрата земя. Ще ви покажа нов начин на възпитание на децата. Всички други системи сами ще паднат. Само една система съществува в закона на Любовта. По нея ще действат всички.
Влизайте в положението на страдащите. И аз съм готов да помогна на всички, които страдат. Аз ще отнема 50% от вашите мъчнотии. Като помагам аз, и вие ще помагате. Като съединим моята мисъл с вашата, всичко можем да направим. Ако искаме да имаме истинска култура, трябва да се обединим и да отправим мисълта си към Бога. Без Него не само че няма да дойде тая култура, но постоянно ще се натъкваме на раздори и недоразумения. Ако се обединим в Името на Бога, ще дойде великата култура. Така трябва да се говори и на свещениците. Всички трябва да изпълняват Божията Воля. Казано е и на партиите, че ако не послушат Господа, ще бъдат пометени. Бог ще изпрати Своето Добро Отгоре. Той казва: "Всички партии трябва да работят за доброто на своя народ." Бог желае доброто на Своя народ. Той иска да помогне на всички страдащи, на всички обременени. Днес всички очакват спасението си от Франция или от другаде някъде.
Всички сте призвани да помагате. Някои очакват деня, когато ще придобият чистота и светост, за да отидат на Небето да ги посрещнат с песни и венци. Не очаквайте такива неща! Вярно е, че човек трябва да се спаси, но работа се иска от него. Наготово нищо не се дава! Сегашните бащи и майки са роби. Първо те трябва да се освободят от робството. После ще дойде свиренето с китари и арфи. Идете в публичните домове да видите как живеят вашите сестри и братя. Първо те трябва да се освободят, а после ще мислите как ще ви посрещнат Горе. Като свършите добре работата си на Земята, тогава ще отидете Горе и ще ви посрещнат с китари и венци.
Какво трябва да направи българският народ в тези трудни времена, които преживява? Едно се иска от всички: да възлюбите вашия Божествен Баща, майка и сестра. Това значи да се обърнете към Бога. Така ще се спаси българският народ! Така ще се спасят всички българи: свещеници, учители, управници, съдии, майки и бащи. Готов съм да стана слуга на всички, само да се спасите и повдигнете.
Душевна сплотеност трябва. Всички вярващи в света трябва да се сплотят. Всички трябва да се сплотят. Всички трябва да се съгласят в един принцип: от каквото и да са верую, да турят Любовта като основа, да се съгласят, че трябва да имат Любов и братство. Тя е общата основа.
Това учение за майка България, за шовинизма - това учение е на падналите ангели. Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са трудолюбивите пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма да дойде от българите. От българите ще дойде Любовта. Любовта ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях на целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли да напои света? Любовта като мине през тебе, ти ще бъдеш носител на Божественото!
И ако всички българи се съединят с Бога и заработят заедно с Него, българският Дядо с бялата брада, с благородното сърце, с възвишения ум и с бялата тога на тялото, ще дойде между тях. И ако те Го познаят, Той ще тури основа на Новата култура у тях и ще внесе мир, радост и веселие между всички хора. И тогава всички хора ще повярват, че в света е настанало нещо ново, нещо велико.
Ако всички приемат Новото Учение, пътищата им ще се оправят, семействата и училищата ще се повдигнат и тогава ще бъде приятно да преминаваш от единия край до другия. Ще бъдеш като в Рая! Ще вървиш и ще се радваш, че служиш на Бога. Дето минеш, дърветата и земята ще ти се усмихват, плодовете сами ще ти се предлагат. Моми и момци ще те посрещат с радост и веселие. Всички ще бъдат добре облечени и украсени.
Пожелавам ви сега като българи да бъдете образец на всички народи!
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...