Jump to content

ЗАКОНЪТ ЗА ХЛЯБА


Recommended Posts

ЗАКОНЪТ ЗА ХЛЯБА

Записки от беседите на Учителя

Трябва ли хлябът да се продава?
Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават.
Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо? - Защото продават хляба - великото благо в живота.
Първите хора, които са злоупотребили с житото като са го продавали и купували, не са видели добро до четвърто поколение. Помнете: Кармичният закон не прощава.
В бъдеще хората ще се чудят на сегашните хора, че са били такива говеда, да продават и купуват хляба. Това са говедата на XX век!
В Господнята молитва се говори само за хляба: "Хлябът наш насъщний, дай ни го нам днес!"
Абсолютно забранено е да се продават хлябът и брашното! Не е позволено да продаваш хляб на брата си! Не е позволено да купуваш хляб от брата си! Няма по-голямо безчестие от това, да купуваш и продаваш хляб.
Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба? След това казвате: "Господи, да бъде Твоята Воля!" - Да бъде Твоята Воля, но да се изпълни нашата воля. Обличате се добре, с хубави шапки и цилиндри, а вашите сестри гният в порока! За един хляб продават своята чест! Трябва ли след всичко това да питате защо светът е лош, защо хората са лоши?
Ако това разбиране не се промени, в бъдеще животът ще стане сто пъти по-лош от сегашния. В продължение на сто години само, хората ще се изродят. (Казано от Учителя в беседа държана пред учениците, 1921 г.)
Ще кажете, че Господ е наредил нещата така. Това е лъжа! Миналите поколения направиха това. Следователно, това, което хората са направили, хората трябва да го изправят! Ние трябва да оправим това. Ето защо, във всички трябва да влезе великият импулс на Любовта, а не само да се числим към някоя школа и да казваме, че Бог е такъв или онакъв.
Религиозните казват: Това не е наша работа, има държавници, които ще наложат новия закон за хляба.
Трябва да знаете, че вие не можете да предадете на хората онова, което вие нямате в себе си.
Днес всеки човек трябва да изправи погрешката на първите човеци в себе си. Този е пътят за изправяне на цялото човечество. Когато изправиш себе си, ще се изправят и окръжаващите. Помнете: Всеки човек, който се стреми да се повдигне, той едновременно помага на цялото човечество! Всеки човек, който не иска да се повдигне, той спъва цялото човечество! Та, въпросът е: Никой не живее за себе си. Ти като служиш на Бога, служиш на цялото човечество. И като не служиш, спъваш и себе си.
Най-първо трябва да се преобразят духовните хора в света и тогава целият друг свят да се преобрази. Духовните хора - това са възпитателите на света. И ако те се откажат от туй възпитание да вършат Волята Божия, тогава кой ще върши Волята Божия?
Ако мислите, че името ви като на добър човек, е записано в някоя църква и ще се приеме Горе, лъжете се. Горе тия списъци са празни. В каквото общество или църква да си записан, това Горе не важи. Важното е да си записан в книгата на Небето. Тия, които са записани там, се наричат с общо име: "чада Божии" - синове и дъщери на Бога. Те са готови да се жертват за благото на човечеството. В Божествената книга има още много празни листове, в които могат да се напишат и вашите имена.
Де е Раят? Били ли сте там? Раят, за който ви говоря, е недостъпен за вас. Оня, който е купувал и продавал хляба, не може да надникне в Царството Божие, т.е. в истинския Рай. Кракът му не може да стъпи там. Като отидете в другия свят, сами ще се уверите в това. Там е написано: "Който е купувал и продавал хляба, не може да стъпи в Рая." Това е горчива, но велика истина!
(В разговор между Господ и Авраама, Господ обещава на Авраама, че не ще погуби градовете Содом и Гомор, ако в тях се намерят десет праведника. /Първа книга Моисеева, глава 18/
След земетресението в Чирпан през 1923 г. Учителят открива пред учениците причините за това природно бедствие: "Чирпан и Пловдив пострадаха, защото в тях не се намери нито един човек праведен.")
Само оня може да приложи тоя закон, който е абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да приложи тоя закон, но ще създаде още по-лош. Значи, само мъдрият, праведният и благородният може да приложи тоя закон.
Праведни хора се търсят днес и то не десет, но стотици и хиляди. Праведните, добрите и разумните ще спасят света от ударите на земетресенията и от ударите на съдбата. Бъдете готови всеки момент да посрещнете Бога, вашия Баща, с любов. Христос казва: "Блажен е онзи роб, когото господарят намери, че прави това, което му е заповядал."
Бог не иска от хората да вярват в Него, да Му пеят хвалебни песни, но иска да изпълнят Неговия закон, да подобрят живота си.
Питам: Продава ли се хлябът във вашия град? - "Продава се: черният по-евтино, белият по-скъпо. Ние сме културни хора." - Щом е така, аз имам особено мнение за вас и за вашата култура!
После се оплакват, че не съм погледнал, както трябва. Как ще ги погледна, както те искат, когато се опитват да ме лъжат. - "Учителят не се отнася добре с мене." - Как ще се отнеса добре, когато тъпчеш Истината с краката си?!
Какво отношение мога да имам към оня, който осквернява с ума си Божественото знание, а със сърцето си опетнява Любовта на Бога?
Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.
Че хлябът и брашното се купуват и продават, това не те интересува! Казваш: "Това е в реда на нещата, установен чрез закон."
Всеки трябва да реши тоя въпрос сам за себе си. Ако вие не го разрешите, има други сили, вън от вас, които ще го разрешат. Съществуват разумни, интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. Ако доброволно не им се подчините, те ще ви заставят насила.
Като дойде законът на Любовта, няма да те пита какъв си и към каква партия принадлежиш, но ще те пита: "Купуваш ли хляба с пари и продаваш ли го?" - "Продавам го и го купувам." Господ ще каже: "Нямате право да продавате и купувате благото, което ви дадох! Нямате право да развращавате вашите братя и сестри!" - Казваш: "Аз имам особени вярвания." - Долу вашите вярвания! Само един закон съществува в света - Законът на Любовта.
Някой заема високо обществено положение. Питат го: - Ти продаваш ли и купуваш ли хляба? - Да. - Тогава, вън от барабана! И царе, и министри, и владици - всички ще хвърчат във въздуха!
Какво е решил Бог, Който иде в света? - Нова епоха иде, Нова култура и нови условия. Бог иде в света да тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните.
Пространството е пълно с Божии войни. Ако погледнете нагоре, ще видите войни, с извадени ножове, с вдигнати знамена, с бойни колесници. Там всички точат ножовете си и поглеждат към Земята, търсят праведни и добри хора в света. Ако не намерят, колкото трябва, те ще тръгнат напред, ще се пуснат в бой и ще извикат: "Край на всички неправди! Ред и порядък е нужен в света!"
Казвам: Вие, жени, проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари! Така е казал Господ първоначално. Тази истина - да ядеш хляб даром - трябва вече да се приложи на Земята!
Не казвам, че новата идея да се дава хлябът без пари, ще се възприеме изведнъж. Важно е тая идея да проникне в човешкия ум и постепенно да си пробива път.
Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че хлябът трябва да се продава! България трябва да бъде първата държава - да приложи Божия закон на Земята, хлябът да се дава даром!
Яжте хляб без пари, даром! Това е Новото Учение! Ако го приложите, ще получите благословението на всички светли сили, които работят в света; на всички добри хора по лицето на Земята!

ТЕМИ ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

ЗАКОНЪТ ЗА ХЛЯБА

Яжте хляб без пари - даром! Това е Новото Учение!

Учителят

Ясно и недвусмислено Учителят дава да се разбере, че Законът за хляба е задължително условие за учениците на Новото Учение. Предвид на това, се опитахме да разберем дали учениците по времето на Учителя са го спазвали.
Въпреки че няколко пъти по време на школата Той разяснява в Своите беседи значението на този закон, от направените проучвания става видно, че учениците не са го спазвали. Това се потвърждава и от Неговите думи: "Между вас няма нито един истински праведен човек."
Не знаем какви са били мотивите и събраженията на учениците по времето на Учителя и по какви причини не са спазвали Закона за хляба, но през последните няколко години направихме проучване сред голям брой дългогодишни последователи на Учението на Учителя, за да разберем спазват ли днес учениците този закон.
Един брат отишъл при две сестри, които са ревностни последователки на Учението и ги запитал дали от беседите са запознати със Закона за хляба. Те отговорили, че са запознати, след което ги запитал дали спазват този закон. Сестрите мълчали, а той отново им задал същия въпрос. Те го гледали и продължавали да мълчат, а от очите им започнали да текат сълзи. За трети път ги запитал, но отново не отговорили нищо, само сълзите им продължавали да текат.
От проведените разговори с други ученици, стана видно, че те са срещали този закон в беседите, но тази тема им е неприятна. Някои ученици, още при започване на разговор по въпроса, обръщат гръб и си тръгват, а други неохотно продължават разговора, като се опитват да сменят или приключат темата. Трети реагират остро и заемат поза на обидени или се озлобяват. Различни са отговорите и реакциите на различните ученици, но положението е същото, както някога.
Сред днешните ученици не се намериха такива, които да спазват Закона за хляба. Но думите на Учителя са ясни и недвусмислени: "Законът за хляба е първото условие за учениците на Новото Учение."
Когато в едно духовно учение влязат хора, които не желаят да се променят и не искат да се откажат от своето старо естество, те се стремят да променят духовните учения и да ги нагодят към себе си.
Прави впечатление факта, че неделните беседи, в които Учителят Петър Дънов разяснява Закона за хляба, не бяха преиздадени!

ЗАДАЧАТА НА УЧЕНИЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ

"Моята задача е да ви предам Божественото Учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи.
Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи."
"В България трябва да се изпълни следното: да се приложи новото възпитание в училищата, да се приложи преди всичко Паневритмията в него."

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Какво означава България да приеме Новото Учение?
1. България трябва да бъде първата страна, в която хлябът да се дава даром;
 
2. Да се въведе Паневритмията в училищата;
 
3. Да се създадат училища, в които да се възпитават младите хора.
За да се изпълни всичко това, за да приеме България Новото Учение, в нея трябва да има ученици, които да прилагат законите на това Учение.
Когато в Новото Учение влязат хора, които не желаят да се променят, те се опитват да заобиколят законите. Неделните беседи, в които Учителят разяснява Закона за Хляба, не излязоха на бял свят.
Как ще стане България първата страна, в която хлябът се дава даром, когато в нея няма ученици, които да спазват този закон?! Как учениците ще го предадат на българския народ, когато те самите не са го приложили?!
Тези ученици, които купуват и продават хляба, не са проводници на Новите идеи и не могат да въведат Паневритмията в училищата, нито са в състояние да създадат училища, където да се възпитават младите хора.
  • Първото условие за учениците на Новото Учение е да спазват Закона за хляба. (Да не купуват и продават хляба, брашното и житото с пари.)
Този закон е пробният камък за учениците. Ако искаш да разбереш какво е нивото на един ученик или на една школа, виж дали спазват Закона за хляба! Това е първият и най-важен закон не само за последователите на Новото Учение, но за всички ученици от всички учения, за всички духовни школи и за всички хора по лицето на Земята. Думите на Учителя ни напомнят за това: "Когато Бог създаде хляба, забрани на хората да го продават."
  • Ученикът трябва да владее един занаят.
Развиването на умение и сръчност е едно задължително условие за всеки ученик. В някои източни школи изискват от своите ученици да могат 5-6 пъти по-бързо да извършват определена работа, отколкото може да я свърши един обикновен човек. Учителят дава за задача ученикът да научи един занаят, след което да научи втори, трети и т.н. Има много ученици, които не умеят да правят нищо, а считат себе си за духовно напреднали. Един ученик, който не владее никакъв занаят и не умее да прави нещо с ръцете си, е напълно негоден за духовния път. Учителят е категоричен по този въпрос: "Новият живот изключва бездарност." Същото казва и Христос: "Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните?!"
  • Всеки ученик трябва да се откаже от своята собствена воля, от своите собствени разбирания и да изпълнява волята на Учителя.
Един много здраво вкоренен недъг в учениците е, че не искат да слушат, те изобщо не искат да имат учител - искат сами да изготвят своята програма, сами да вземат решения по всички важни за тях въпроси и сами да направляват своя духовен живот. Тези ученици, които са взели ролята на духовни ръководители на своя живот, трябва да знаят, че човешкият интелект не може да проникне в духовните полета, нито пък може да управлява процесите в тях. Затова всеки ученик, който следва "собствено духовно ръководство", се самоограничава, себеутвръждава и засилва личния егоизъм в себе си. Той "прескача" целия етап на ученичеството и става "учител".
На един от първите събори на Рила след 1989 г. присъствал представител на някаква източна школа. Когато го запитали какво е неговото впечатление за събора на Бялото Братство, той отговорил: "Аз никога не съм виждал толкова много учители, събрани на едно място."
Никой ученик не може без Учител да намери правилната посока в духовния път. Учителят е категоричен по този въпрос: "Колкото детето може да се роди без майка, толкова и ученикът може да отиде при Бога без Учител."
Някои ученици още по времето на Учителя са казвали: "На мен не ми трябва Учител, на мен ми говори Духът." Днес също има голям брой ученици и вярващи, на които "им говори Духът". Духът не говори на обикновени хора. Духът е говорил само на онези Божествени пратеници, които идват на Земята с някаква мисия. Духът е говорил на Мойсей, на Христос, на Учителя.
На тези ученици и вярващи им говорят духовете. Духът е Един, а духовете са различни и много на брой. Някои от тях са добри, а други са лоши, някои от тях искат да помогнат на ученика, а други искат да му навредят. Изисква се тънко чувство, за да може ученикът да различава какви са духовете, които му говорят или му внушават да направи нещо.
Мнозина биха възразили, че Учителят не е вече на Земята и за конкретни въпроси няма към кого да се обърнат. Този момент е предвиден от Учителя още преди Неговото заминаване. Той остави свой заместник, който да отговаря на въпросите на учениците: "От сега нататък, така ще бъде - ще се събирате по десет души и ще се съветвате!"
"Съветът на Десетте" е заместникът на Учителя на Земята. (Десетте души, които образуват този Духовен съвет, трябва да бъдат ученици, които прилагат законите на Новото Учение в живота си.) Този Духовен съвет ще даде отговор на въпросите, които имат учениците. Така всеки ученик, който иска, може да се освободи от "ръководството" на своето лично "Аз".

ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО

ЗАМИНАВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ

"Братята не ме послушаха и не възприеха моя план за Изгрева."
"От едно българско тяло, каквото можеше да се направи, направих, повече от това не може!"
"Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години. Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявам на братята и сестрите за работа на Бялото Братство."

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Причината за преждевременното заминаване на Учителя е непослушанието на учениците.
След като разбира, че няма около себе си тези ученици, които могат да прилагат законите на Новото Учение, Учителят изпраща Борис Николов да потърси заравнени поляни - няколко хиляди декара за построяване на Новия Изгрев. Според откъслечни спомени на ученици проектът е: две сгради на два етажа във формата на полукръг, разположени една срещу друга. В едната сграда са братята, а в другата - сестрите. Около сградите - парцели по един декар, за да може всеки да има овощна и зеленчукова градина и всеки брат или сестра да упражняват някакъв занаят.
Работата със земята и упражняването на занаяти от много хора, събрани на едно място, са динамичен център на положителна енергия.
Обаче този проект не се осъществява! Учениците не искат да овладяват занаяти, не приемат и не подкрепят плана за Изгрева.
При това положение заминаването на Учителя е напълно разбираемо и естествено последствие. В последните дни, Той изрича следните думи:
"Братята не ме послушаха и не възприеха моя план за Изгрева."
"Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години. Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявам на братята и сестрите за работа на Бялото Братство."
Следва предполагаем проект на Изгрева.
ULP_t3.png

ФАКТОРИ ЗА ДУХОВНО И МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ

"Всяка страна, в която се изсичат горите, е осъдена на страдания. Всяка страна, в която животните се избиват безразборно, е осъдена на страдания."

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Горите са свързани с материалното благосъстояние на хората и когато в една страна те се изсичат, хората втази страна обедняват. Обърнете внимание, че след като започна изсичането на горите в България, материалното състояние на българите започна прогресивно да се влошава.
Швейцарците пазят своите гори и ако сравним стандарта на живот в България и в Швейцария, ще намерим голяма разлика. Швейцария е на едно от първите места, а България на едно от последните. Ако швейцарците изсекат горите си, ще дойдат до нашето материално положение. Те обаче пазят чисти въздуха, земята и водата си. Там за едно убито животно или за едно отсечено дърво може да отидеш в затвора.
Когато дишаме, непрекъснато приемаме жизнена енергия от въздуха. Когато въздухът е чист, дишането естествено става дълбоко и пълно, а когато въздухът е нечист и беден на жизнена енергия, дишането става плитко и пресечено.
Енергиите, които дават големите дървета са жизненонеобходими за хората. Когато изсичаме старите и вековни дървета, лишаваме се от жизненонеобходими за нас енергии, които не можем да набавим отникъде другаде. Големите дървета лекуват и носят на хората душевен покой. Ако застанете на място, където има млади, подрастващи дървета и храсти, вие ще установите, че там липсва онзи покой, който има в една вековна гора. В младата гора не бихте имали разположение да стоите дълго, тъй като там има електричество, има борба и надпвревара за растеж и в нея липсват лечебните сили и енергии. Ако обаче отидете в една вековна гора, ще имате съвсем различно усещане и разположение да останете по-продължително време там. Не случайно лечебни центрове се строят на места, където растат вековни дървета.
Горите пречистват и обеззаразяват въздуха. Колкото повече намаляват горите, толкова по-нечист става въздухът, а нечистият въздух е предпоставка за болести. Ако проверите статистиката, ще се уверите, че паралелно с изсичането на горите в България, се увеличават белодробните, нервните и вирусните заболявания, в големите градове "започва да не достига въздухът" и нервното напрежение се покачва.
Ако изсичането на горите в България продължава в същите темпове, последствията ще бъдат оше по-лоши!
В една от Своите беседи Учителят казва: "Няма прокопсал касапин или дървосекач!" Този закон е валиден, както за отделните хора, така и за обществата и народите. Изсичането на горите в България отрежда тежка участ не само за сегашното, но и за бъдещите поколения. Това е една грешка, която не може лесно да се поправи, с която се обрича на бедност целият български народ за десетилетия напред. И това ще се провери в бъдеще!
Не е по-различно и отношението ни към животните. Днес в България има дружества за тяхната защита, но те защитават предимно месоядни животни и бездомни кучета. Ако влезем в една кланица, където стотици животни се превръщат в колбаси или отидем в гора, където ловни хайки ги преследват и убиват, ще видим, че животните там нямат защита.
Когато домашните и диви животни живеят при нормални условия, те са проводници на жизнени сили и лечебна енергия, която е необходима за хората. Когато човек контактува с тях, се зарежда с жизнена енергия и се лекува. Животните приемат отрицателната енергия и я неутрализират, а човек приема от тях тази жизнена енергия.
Вие не можете да се лекувате в близост до кланица или в гора, където ловците преследват и убиват животните, но ако влезете в една вековна гора, в която спокойно живеят различни животни, ще намерите покой и ще можете да се лекувате.
Като не разбират истинското предназначение на животните, хората са започнали да ги убиват, за да ядат месото им, обаче избиването на животните нарушава енергийния баланс в природата и положението на хората става по- тежко. Обърнете внимание, че след като в България животните започнаха да намаляват, все повече хора в градовете започнаха да отглеждат в домовете си кучета, котки, хамстери и др.
Според учението на богомилите, в животните са затворени човешки души, които са дошли при нас, за да ни служат и да изправят своите грешки. Не случайно богомилите са считали за еднакво престъпление убиването на животно и убиването на човек.
Тепърва ни предстои да разбираме какви са последствията от едно отсечено дърво и едно убито животно!

МЕСОЯДСТВО И ХРАНЕНЕ

Грехопадението започва с месоядството.

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Съвременният човек е стигнал до най-ниската точка на падение по отношение на своето хранене, Той е започнал да яде всичко - изкуствени, преправени и химизирани храни, змии, охлюви, жаби, месото на животните, техните вътрешности и пр.
Месоядството е най-големият порок на съвременното човечество и е причина за хиляди нещастия и беди.
Днес милиони хора ядат месо без да искат да знаят, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Навсякъде се шири твърдението, че месото е силна храна. Месото на животните за човека всъщност е силна отрова.
Още древните римляни са знаели това. Те са умъртвявали осъдените на смърт като са ги хранели само с варено говеждо месо без да им дават никаква друга храна. В резултат на това хранене, осъдените на смърт умирали за един месец, докато при пълно лишаване от храна, те умирали след 2-3 месеца. Ще запитате: "Защо днес много хора от години се хранят с месо и въпреки това не умират?" - Ако тези хора се хранят само с месо, наистина не биха могли да живеят дълго, но те приемат и вегетарианска храна и тази вегетарианска храна продължава техния живот.
През последните 50 години консумацията на месо в България се е увеличила над 10 пъти, вследствие на което болестите днес са толкова много, че хората масово пият лекарства, а 1/3 от тях са хоспитализирани. Раждат се деца с вродени увреждания, като всяко трето дете има високо кръвно налягане. Това кръвно налягане от какво е? - От месоядството. Като спреш месото за един месец, изчезва високото кръвно налягане. Като започнеш да ядеш месо, отново се повишава. При първия сняг през зимата, при най-леко падане много хора си чупят ръцете и краката. Костите на месоядеца стават крехки и трошливи. Ами тези инсулти и инфаркти от какво са? Защо сме на първо място по сърдечно-съдови заболявания в Европа и в света? - Месото на животните прави кръвта гъста и лепкава и това затруднява работата на сърцето. Като се откажеш от месото за един месец, дейността на сърцето се подобрява, а като не ядеш месо една година, забравяш, че си боледувал от сърце.
Човек разбира, когато греши и върши нещо нередно. Ето, ние рекламираме и показваме по витрините различни месни продукти, но клането на животните не показваме. Ако покажем убиването на животните в една кланица, едва ли ще се намери човек, който да не изпита ужас или душевен смут. Не е ли това достатъчно, за да ни покаже, че онова, което вършим, не е нормално, не е човешко?! Днес се знае, че месото на убитите животни е пропито от страха и ужаса, които те преживяват по време на смъртта и когато ядем това месо, впоследствие преживяваме техните страдания като различни негативни състояния. Но вместо да се откажем от месоядството, ние се опитваме да избегнем тези отрицателни последствия като търсим способ за безболезненото им умъртвяване, при който животните да не изпитват болка и ужас, а да са спокойни и щастливи, умирайки. Животните обаче разбират какво ги очаква и още като влязат в кланицата започват да треперят. Човек с ограничения си разум не е в състояние да надхитри природата и да заобиколи нейните закони. Последствията от месоядството са страдания и болка. Каквото правим, това и получаваме!

МЕСОЯДСТВО И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Между тревопасните животни зверове няма. Зверовете са всички хищни - ци, които със стръв и страст се хранят с месото на други животни, разкъсвайки ги още живи. С каквато храна се храни човек, такъв става. Не случайно източните мъдреци са дали определението: "Вие сте това,което ядете." Когато говеждото и свинското месо са всекидневно меню в продължителен период от време, хората, които ги употребяват стават бавномислещи и мързеливи или свадливи, агресивни и способни на различни престъпни действия.
При редовна консумация на месо и месни продукти, в зависимост от темперамента, вредните последствия при различните хора се проявяват в две направления: навън - като агресивност или навреждане на околните с различни отрицателни прояви и навътре - като болести, безпокойства, страх, леност, песимизъм и др. Затова с увеличаване консумацията на месо, прогресивно се увеличават болестите и престъпленията в обществото.
Месото било "силна храна". - Това е сентенция на черните братя. Да, засилва животинските прояви у хората, засилва агресията, лакомията, сладострастието, увеличава болестите и престъпленията...
Проф. Шиям Сундар Госвами, извършил продължителни изследвания и анализи на световните криминални статистики, установил, че около 88% от криминалните престъпници, на първо място вулгарните убийци, са хора страстни месоядци и постоянни консуматори на алкохолни напитки. Той казва: "Ако човечеството консумираше по-малко месна храна, сигурно и човешката кръвожадност би намаляла значително..."
Месоядството засилва низките страсти и влечения, и човешката агресивност. Има пряка зависимост между консумацията на месо и престъпленията в обществото. Колкото повече се увеличава консумацията на месо, толкова повече се увеличават измамите, насилието, кражбите, болестите, нервното напрежение. С увеличаване на месоядството се засилва човешката агресивност и се увеличават проявите на жестокост и убийства.
Когато човек се храни с месото на животните, става подобен на хищниците и зверовете и в него се събужда желание да убива.
Защо толкова много хора днес ходят на лов? - Заради удоволствието, което изпитват, когато преследват и убиват животните. И това влечение се нарича "излет в природата" или "спорт"!
Обърнете внимание, че децата в компютърните зали играят предимно на игри, в които се убива.
Днес усилено се говори, че употребата на алкохол и наркотици при младите хора нараства и зачестяват случаите, при които млади хора извършват престъпления с прояви на жестокост. Защо нарастват престъпленията при младите хора? - Казваме: "Защото употребяват алкохол и приемат наркотици." А кои са причините младите хора да употребяват алкохол и наркотици? - Причина са техните родители и обществото.
Всяка майка и баща, които възпитават своите деца в месоядство, извършват престъпление спрямо собственото си дете и спрямо обществото.
Родители, които са активни месоядци, какви деца ще родят и отгледат?! След като две поколения наред хората активно са се хранили с месо, започват да се раждат деца със замърсена кръв и вродени увреждания, които от най-ранна възраст започват да изпитват влечение към тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици.
Хиляди животни умират всеки ден в кланиците и тяхното избиване замърсява духовно средата. Младите хора са чувствителни и импулсивни и се влияят от тази среда.
Всички месоядци, въпреки че не са преки извършители, са еднакво отговорни за неправдите и престъпленията, които стават в обществото.
С увеличение консумацията на месо, се увеличава употребата на цигари, алкохол и наркотици, увеличават се болестите и престъпленията. Как искаме да го променим това общество, как искаме да направим живота по-добър, когато хората в него активно се хранят с месо?! Това е невъзможно!
Последствията не могат да се избегнат, докато не се премахнат причините.
Ако не намалее месоядството, не могат да намалеят и отрицателните прояви в обществото!
Докато хората се хранят с месо, ще има болести, ще има неправди, ще има войни. Не, че хората искат войната, но чрез клането на животните се натрупва кармичен дълг, който трябва да се изплати. Кармичният закон не прощава! Който е причинил болка и страдание на което и да е живо същество, трябва да понесе тази болка върху себе си!
Месоядството е причина за човешката жестокост, за агресията и войните. Всеки активен месоядец е реален поддръжник на агресията и на войната, на насилието и на неправдите, ако и да е борец за социална правда, да участвува в походи за мир и да размахва плакати с лозунги "НЕ на войната!", "НЕ на насилието и агресията!".
Истински поход за мир можем да поведем, когато сме вегетарианци и приемем идеята да не убиваме.

МЕСОЯДСТВО И ПРИСТРАСТЯВАНЕ

Какви ли не теории са измислили пристрастените към месоядството биолози. Една от тях е, че човек е всеяден като свинята. Само че ако вземем за пример дивата свиня, ще видим, че тя не е всеядна, но се храни с трева, жълъди, картофи, царевица. Всеядна е домашната свиня, но тя е приучена към това хранене от човека.
Ако искаме да разберем каква е определената от природата храна за човека, трябва да видим с какво се хранят човекоподобните маймуни. Те не се хранят с месо. Това показва, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Човекоподобните маймуни се хранят с плодове. Следователно, определената от природата храна за човека, са различните плодове и зеленчуци.
Днес не се отрича вредата от тютюнопушенето, от алкохола и наркотиците. Много странен е обаче фактът, че за вредата от месоядството не се говори нищо, когато в действителност месоядството е първопричина за употребата на цигари, алкохол и наркотици. Когато човек се храни продължително време с месо, неговото тяло и неговата кръв се замърсяват и той започва да изпитва влечение да пуши, да пие или да употребява наркотици. Обърнете внимание, че сред вегетарианците няма пушачи, алкохолици и наркомани, такива влечения изпитват само хора, които се хранят с месо.
Христос казва: "Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, роб е на греха." (Евангелие от Йоана 8:34)
Месоядството е грях, който пристрастява и поробва човека и той не може да се откаже от своите пагубни влечения, даже когато от това зависи неговото здраве или дори живота му.
Някои хора се опитват да се откажат от тютюнопушенето. Докато се хранят с месо, това трудно може да стане.
Приемат за лечение някой алкохолик. Ще го лекуват от алкохолизъм. Как ще го лекуват, когато той е пристрастен към месоядството?! Ние не можем да се освободим от последствията без да премахнем причините.
Месоядството е причината за влеченията към тютюнопушене, пиене на алкохол и приемане на наркотици.
Първият наркотик е месоядството, вторият е тютюнопушенето, третият е алкохолизмът и четвъртият - наркотиците. В същата последователност се степенува и силата на пристрастяване. Затова повече на брой хора могат да се откажат от месоядството, по-малък брой хора могат да се откажат от тютюнопушенето, още по-малко на брой хора могат да се откажат от алкохолизма, а от наркотиците - почти никой.
За да се подобри животът, месоядството трябва да намалее. Защо? - За да намалеят алчността, кражбите, насилието, за да намалеят болестите и престъпленията, за да намалеят животинските прояви, страхът и стресът.
Ако месоядството намалее, хората ще бъдат по-здрави, по-спокойни и по-добри. И най-активният месоядец може да намали консумацията на месо наполовина, от което ще се почувствува по-добре.
Много млади жени и момичета, за да поддържат своята линия, правят различни упражнения и процедури и спазват някакъв режим на хранене. За да имат добри резултати, те трябва да ограничат до минимум месото в своята диета, защото месото и месните продукти съдействат за увеличаване на наднорменото тегло и обезформяне на тялото.
Хората питат: "Какво ще ядем, ако не ядем месо?" - Вместо да ядете месото на кокошката, яжте яйцата! Те са по-силна и по-добра храна от месото на кокошката. Вместо да ядете месото на козата, кравата или овцата, яжте тяхното мляко. Млякото и млечните продукти са много по-добра храна от месото на тези животни. Яжте боб, ориз, леща, грах, плодове, зеленчуци. Така ще бъдете по-здрави, по-спокойни, по-добри и по-успешни в своите дела.

Брат Лазар 532

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...