Jump to content
Ани

29. ПИСМА НА БОЯН БОЕВ

Recommended Posts

29. ПИСМА НА БОЯН БОЕВ

След смъртта на Учителя, брат Боян Боев изпращаше до кръжоците често циркулярни писма и кратки съчинения. В предшествуващите мои „кратки духовни съчинения", аз съм давал извадки от тях. За да заинтересувам читателите и на това ми съчинение и тук давам кратки извадки от тия му циркулярни писма:
Из циркулярно писмо от брат Боян Боев с дата 24 май 1953 г. (извлечения на няколко израза).
В общ разговор с Учителя, Той каза:
1.Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии са необходими за развитието на човечеството.
2.Молитвата е език на Божествения свят.
3.Колко пъти трябва да се моли болният? Болният не трябва даже да спи. Той постоянно трябва да се моли. Денем и нощем да се моли. Нито един ден да не прескача. Молитва, молитва, молитва. Някой казва: „Аз се молих три пъти." С три пъти болест не си отива. Постоянство трябва в тази работа, докато се образува връзка с Божествения свят. Щом се образува тази връзка, тогава нещата стават. Трябва силна мисъл, за да се поддържа връзката - връзка непреривна с невидимия, с Божествения свят.
4.Като ученици вие трябва да отделяте на ден поне по половин или един час за размишление и молитва.
5.Всеки вярващ, като размишлява върху Христа по един, два часа, ще видите какъв подем ще имате.
6.Ако сто души, братя и сестри, или поне 10 души се съберат на едно място и концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат.
Когато се молиш на Бога, Той непременно ще прати някого да ти помогне. Ако имате вяра и любите Бога, всичките ви молитви ще бъдат чути. Може да се забави отговорът на някоя молитва, но тя ще бъде изпълнена. По-главного условие е ако любите Бога.
7.Молитвите се приемат от Духа и Той ги предава на Бога. Духът, това е Йерархията. Значи тя е посредник при молитвата между човека и Бог.
Вашите молитви, макар и да не се съвършени, светлите ангелски същества ги приемат, преработват и ги изпращат към Бога преработени.
8.Молитвата е много силна, когато се апелира към Божията милост. Казано е във възванието: „Призовете Ме с Моята милост и Аз ще ви помогна."
9.При молитвата човешката душа се отваря за Божествения свят, акордира се с Божествения свят, идва във възприемателно състояние и тогава приема енергии от Божествения свят, приема мисълта на Бога, живота на Бога. Нови идеи нахлуват тогава от Божествения свят в човешката душа. След това, през целия ден в човешкото съзнание идват нови, светли идеи и пътища. Той ги е приел от Горе във време на молитвата.
10.Вътрешната сила на човека при молитвата е: да изказва и преживява благодарност и любов към Бога.
11.Има лоши духове. Те ви обкръжават и гледат да скъсат на всяка цена връзката на човека с Бога, да го мъчат, да му причиняват нещастие. Затова трябва да бъдете будни и непрекъснато да държите връзка с Бога, тогава ще идват при вас добри духове и ще ви помагат.
(М.Б.: В псалмите 103 и 145 се казва: „Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив." А в пс. 85: „Защото Господи ти си благ и готов да прощаваш и многомилостив към всички, които те призоват... Господи, Ти си Бог щедър и добросърдечен, дълготърпелив, многомилостив и истинен. Милостно погледни към мене и ме помилвай. Покажи ми знак на благоволението си..."
I. От писмото му с дата 7 септември 1935 г.:
(В тия писма брат Боян Боев даваше главни мисли от Учителя, изказани при разговори с Него.)
1.Пратен съм от Бога. Трябва да знаете, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание. А пратен съм от Бога да работя за въдворяване Царството Божие на земята... Бог говори чрез мене.
2.В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи. Много работи остават запечатани. Само който ги е преживял, възприема тези работи.
II. От писмото му с дата 1 октомври 1953 г.:
Да въздържам злото в себе си и да поощрявам доброто в себе си - това е въздържание...
Така като вървите, ще ви дадат съдействие от Горе, ще имате едно ръководство от Горе.
III.Из писмото му с дата 18 октомври 1953 г.:
1.Във всяка екскурзия и ангелите, и светиите вземат участие.
2.формула: „В изпълнението на Божията любов и в пълнотата на Божия Дух има живот."
 
3.Славяните идат сега да възстановят връзката с тези извори, да я направят засега с един от тези извори, и то с духовното, мистичното течение... Славяните трябва да възстановят истинската набожност.
4.Има учение, приемано отвън, а кога човек се свърже с Духа, тогава Духът отвътре заработва. Това е вътрешният опит.
Външното изучаване на природата, после хиромантия, френология и пр., това е четене на свещ. А свързването с Духа е четене денем на слънце, при изобилна светлина.
5.Методи за свързване с Духа, за свързване с Божественото са били практикувани от всички мистици и пророци.
IV.Из писмото му с дата 1 ноември 1953 г.:
1.Успехът, вдъхновението на човека зависи от силата на съществата, които го ръководят...
Значи, ако моят живот е полезен, ще се занимава с мене един висш Дух.
2.Господ да те хвали, а ти да хвалиш Господа – това е едно мистично разбиране.
3.Смиреният е възприемчив към енергиите, които идат от висшите светове, от целия Всемир... Ето защо смирението е път към възход.
V.Из писмото му с дата 8 ноември 1953 г.:
1.Ако някой напреднал човек ви говори то чрез него говорят тези велики същества.
2.За размишление за тази цел са добри нощните часове, когато хората заспят. Тогава ще влезете във връзка с тези същества. Хубаво е молитва и размишление да се правят от 2 и половина до 3 и половина часа след полунощ, или от 3 и половина до 4 и и половина, или между 3 и 4 часа.
3.Когато дойде светла мисъл в тебе, едно светло същество те е посетило и ти е оставило едно благословение... Всяко хубаво чувство, всяка хубава мисъл в тебе са все дар от тези същества и от Бога.
 
4.Най-добрият път да се свържете с разумните същества и за свързване с Бога е: Да мислим за разумните същества и да съзнаваме, че те са същества, чрез които се изявява Бог.
Друг начин за същото е: Четене на Новия завет и размишление върху прочетеното. А също четене и на други хубави свещени книги. А също да изживявате благоговение. Нужно е и човек да бъде чист. За да стане такъв, той трябва да се моли. За целта много важно условие е човек да прекарва интензивен живот на молитва. Пророк Данаил е получавал среща с арахангелите Гавраил и Михаил след интензивна молитва и съзерцание.
VI.Из писмото му с дата 15 декември 1953 г.:
1.За влизането във връзка с възвишените същества важни условия са:
 
а/ Чистотата.
б/ Стремежът на човека.
в/ Ако работиш за разпространението на новите идеи и да обръщаш душа към Бога, да помагаш за тяхното събуждане, да ги водиш към Бога, тогава ще имаш благоволението на висшите същества. Ангелите трябва да одобрят работата, за която дириш тяхната подкрепа.
г/ За влизане във връзка с висшите разумни същества, най-добрият начин е следният: човек да се стреми да служи на Бога.
А също често мислете за възвишените същества – за тяхната чистота, интелигентност, съзнание, идеи, изпитвайте любов към тях.
VII.Из писмото му с дата 5 април 1954 г.:
Онези, които искат да се занимават с новото учение, трябва при най- неблагоприятни условия да са доволни.
Следват четири закона в природата:
1/ Като благодариш на Бога за доброто, то расте.
2/ Като благодариш за страданията, те си отиват.
3/ Като не благодариш за доброто, то си отива.
4/ Като не благодариш за страданието, то остава и расте.
Болният като благодари, болестта си отива. Значи самият човек става причина да му се отнеме благото. Ще благодариш.
VIII.Из писмото му с дата 15 ноември 1955 г.:
1.Сега се подготвя шестата раса. Сега трябва любов към Бога. Спасението на света е там. Друго средство вече няма. Няма друга мощна сила, която да подготви хората.
2.Една разумна Божествена вълна иде и ще преустрои света. Кога ще дойде тази вълна в по-силен размер? – След няколко десетки години.
3.Правото сега е на добрите хора. Всички тези духовни братства оказват влияние.
4.Разумните същества ръководят света. Трябва да вървим по техните стъпки.
5.Христос, като дойде, почна да говори за новите времена. И вий говорете за новите времена.
6.Сегашният ред на нещата ще се измени. Ние искаме той да се измени в наше време. И той в наше време ще се измени. Новият живот иде. Който разбира трябва да радва, че се е родил в сегашните времена.
7.Вие питате: „Какво ще стане?“ – От старото нищо няма да остане. Иде светла епоха. Иде доброто. Тези събития, които стават, са началото. Това поколение така ще си отиде.
8.Светът ще го управляват светиите. Управляват го още слугите.
9.По-важни времена от сегашните няма.
10.Земята има вече възходящо движение. Тя по-рано е слязла, а сега се качва.
11.Земята излиза от 13-та сфера, излиза от гъстата материя.
12.Всички същества от Всемирното Бяло Братство са мобилизирани и приготовляват новата култура. Бялото Братство ще превърне всичко в добро.
13.Цялата слънчева система влиза във връзка с нещо по-висше. От хиляди години слънчевата система минава през една област в пространството, която е пълна с отрови. Сега тя излиза от тази област. Сега тя навлиза в една по- духовна област, в която живеят по-напреднали същества, отколкото в досегашните области.
14.Земята е стояла в 13-та сфера милиони години и сега излиза и се качва нагоре. Тъмната епоха „Кали юга“ изтича. Тоя век, който трае няколко хиляди години, изтича. Той е черният век, тъмният век.
От няколко години ние вече сме навлезли в епохата на Водолей.
15.Периодът на Водолей е една мистична епоха... Главното качество на Водолей е чистотата.
16.След две хиляди и сто години земята ще влезе в нова зодия. Епохата на Водолей всичко ще примири. То е като пролетта, когато дойде, старото ще се разглежда като нещо архаично. Ние казваме, че най-хубавите времена са сегашните.
17.Сега иде третият завет: Прославлението на Синовете Божии. Положението, в което се намират съвременните хора, е подобно на времето, в което живя Йоан Кръстител. Той минаваше от Стария завет в Новия завет. Под Завет на Синовете Божии разбират епохата, когато светиите ще дойдат да управляват света.
18.Астралният свят е очистен от тъмните сили. (М.Б.: Това го обяви Учителят на вечерята на 22 март 1914 г., когато се учреди празникът на Братството.) Но тъмните сили, изгонени от астралния свят, слязоха на земята.
И сега земята е арена на борба между светлите и тъмните сили. И оттук тъмните сили ще отстъпят и ще отидат под земята.
  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×