Jump to content

30. СТЕНОГРАФИРАН МАТЕРИАЛ ОТ ТЪРНОВСКИЯ СЪБОР ПРЕЗ 1922 г.


Ани

Recommended Posts

30. СТЕНОГРАФИРАН МАТЕРИАЛ ОТ ТЪРНОВСКИЯ СЪБОР ПРЕЗ 1922 г.

Съборът е открит на 19 август в 5 часа сутринта. Ето какво е дадено на 21 август в 5 часа сутринта:
1.Прочетохме „Добрата молитва".
 
2.Казахме: „Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина."
 
3.Учителят прочете следното:
 
„Да възсияе лицето на Господа Бога нашего в нашите души.
Да дойде светлината на Христа - проявената Божия Любов;
Начало на новия живот, живот, който носи вечната светлина в себе си;
Светлина, която показва Пътя, Пътя за Едната Проявена Любов, която носи в себе си всичките блага на Битието.
Да бъдем като Бога.
Да бъдем като Любовта Му.
Да бъдем без страх и без тъмнина.
Да бъдем с обич и светлина, Светлина, която носи новия ден на живота.
Ден на вечната Божия радост,
Ден на вечното Божие веселие,
Ден на вечното Божие блаженство,
Ден, в който слънцето никога не залязва,
Ден, който обгръща и запълня всичко в себе си,
Ден, който проявява в себе си Едната Проявена
Истина, Истина на Божия Живот.
Тази Истина изгрява сега на нашия хоризонт, в безпределния чертог на нашия дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа - времето и пространството, което носи своя надпис: Бог е Дух и които му служат, трябва да му служат в Дух и Истина.
Духът и Истината е нашият девиз.
Ние сме проявената Истина - плод на Духа.
Благословен е Бог на Любовта!
Слава да бъде Нему сега и във всичките векове, които са били и които ще бъдат и които са. Амин!
Стр. 318: „... Ами ако сега някои от тия светии, които признават православната църква, са между нас, ако те са тук, а православната църква ги признава и им служи, каква връзка има между тях? Ако св. Иван Рилски е тук, ако Климент Охридски е тук, и всички светии са тук между вас, а православната църква не признава това, мисли, че са Горе, а те са долу, тогава какво е туй положение? И в края на века всичките светии ще бъдат на земята, казано е. Те са тук вече на земята - Христос, апостолите, всички праведници, те са всички на земята. Търсят ги Горе, при тях да идат, а те са тук. Не казвам, че те са тук, на земята в плът, а в една или друга форма са тук, по цял свят обикалят и работят... " Давам и цитат от стр. 352:
„Та казвам ви, бъдете смели и решителни, не се колебайте от никаква философия. Ние приближаваме към опити, към велики опити в живота. Ще кажете: Дали е време? - Време е сега. Туй, което ще видите, око не видяло и ухо не е чуло. Туй, което сега ще видите, този нов свят, който ще се разкрие пред света, ще бъде велик, чуден... "
От стр. 365: „Няма Любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов.
Няма Любов като проявената Божия Любов, само проявената Божия Любов, която дава плод, е Божия Любов.
Само Любовта на плода, е Любов Божия!"
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...