Jump to content
Ани

3. ПИСМА ОТ ПЕТКО ГУМНЕРОВ

Recommended Posts

3. ПИСМА ОТ ПЕТКО ГУМНЕРОВ

София, 1 септември 1912

Любезни брате,
По поръка на Учителя, съобщавам Ви, че редът, по който ще стават моленията през идната година е следният:
Засега на първа ръка се определят идущите 5 петъци: 7, 14, 21, 28 септември и 5 окт. 1912 г. В първия петък, 7 септември, ще се молим за ония членове от веригата, които са от София, Бургас, Търново; във втория, 14 септември (Кръстовден), ще се молим за ония от Русе, Варна, Шумен; третия, 21 септември - за ония от Айтос, Ямбол, Сливен; четвъртия. 28 септември - за ония от Казанлък, Панагюрище, Пловдив и петия, 5 октомври - за ония от Стара Загора, с. Кръвеник и с. Беброво.
След 5 октомври ще последва нова разпоредба.
Моленията ще се ограничат изключително за членовете на веригата, участвующи на събора, като в молитвата се споменават и имената им. Това споменаване на имената е задължително да стане еднаж през петъчния ден и то или сутринта между 4 и 7 или денем между 11 и 12. или же вечерта към 10 часа. Задължително е още през трите тия времена в петъка (сутрин между 4 и 7, денем между 11 и 12 и вечер към 10 часа) да насочваме по за 2-3 минути мислите си нагоре за членовете от веригата.
Молението ще става: за да възрасти Бог Своето Дело, което Той е посадил. За вселяване на Божествената любов между братята и сестрите във веригата, на които да се даде живот и здраве. Господ да просвети умовете им, да обнови сърцата им, да укрепи душите им, да им даде сила да вършат делото Му. да задоволи Бог всичките им нужди, да ги избави от дълговете и греховете им.
След като споменем това, да пожелаем и всичко онуй, от себе си, което Духът ще ни даде.
И всякой, когато се моли, първом ще разтваря поканата, която е получил за събора и ще прегледа инициалите в нея, понеже там се намират емблемите на Този, Който ръководи делото.
Гореизложеното ще имате само за себе си и ще го пазите в тайна. Ако някой от вашия кръжок иска да се подвизава и се адресира до Вас. то на такъв ще препоръчате всекипетъчно четиво по една глава от Евангелията, начиная от 1- ва глава от Матея, плюс ограничено хранене в петък - малко хляб сух с маслинки и чай, или вместо чая топла вода със захар. Нищо повече.
За получаване настоящето моля известете ни на адрес: ул. „Опълченска'' 66, София.
С братски поздрав,

Петко Ив. Гумнеров

София, 10 септември 1912

Любезни брат Тошев.
По поръка на Учителя, приключена тук. изпраща Ви се поканата, която Ви е обещана от Него и за която настоявате в писмото си.
С тази покана ще си служите в точност тъй. както е изложено ясно и подробно в препоръчаното писмо, което Ви изпратихме.
С братски поздрав

Петко Ив. Гумнеров

София, 7 октомври 1912

Любезни г. Тошев.
Учителя, за Когото питате, е тук от август насам. И по негова поръка съобщавам Ви, че всичките наряди, които досега се изпълняваха в петъка, занапред, начиная от 13 октомври, ще се изпълняват в събота. И това ще следва 5 съботи, които като се свършат, ще се вземат неделните дни, тоже за пет седмици. Като се свършат и неделните дни ще се започнат пак петъците, съботите и така нататък, докато изкараме нашата година до август 1913 г.
Сега, като се казва по-горе, "всичките наряди", разбира се с това всичко: и пост, и молитви, и лицата, за които по очеред ще се молим. Всичко ще става тъй, както е ставало досега в петъка.
Поздрав от Учителя, нас, дядо Тихчев и всички единомислящи.
„Господ царува, да се радва земята."Амин.
С поздрав,

Петко Ив. Гумнеров

София, 19 август 1913 г.

Любезни братко,
Настъпилите събития налагат работа на верующите. И затова, по разпореждане чрез Учителя, за следующите три святи недели, а именно 25 август, 1 и 8 септември т.г. се определя изпълнението на следния ред:
Първата свята неделя. 25 август т.г. от 10 до 12 часа преди и от 3 до 4 часа подир обяд, верующите членове на веригата и други приближени до нея от местния кръжок ще имат уединение за размишление и молитва, когато ще могат както да четат шестях псалома по тук означения им ред, а именно: 91, 21, 121, 115, 116, 117, така и да се молят със следната молитва: „Молитва на избраните - Господи, благослови тоя народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество. Окрили духа му, дай му вяра, упование, надежда в Теб, да се съвземе и да Те слави през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи Боже наш, това заради великото Си Име, с Което Си знаен през всичките векове. Направи да се освети Името Ти пред всичките народи и да знаят, че Ти си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпръсни враговете ни, Господи, от пред лицето Си; ние ще Те славословим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш против лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело. Ти, Господи, сам действувай сега с крепката Си ръка. Стори това заради Господа Нашего Исуса Христа, чрез което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме. Амин."
(Тази молитва могат да си препишат само мъжете, които ще вземат участие в изпълнението наряда: а жените - верующи и участници, ако такива има около Вас, нека си я научат наизуст, без да я преписват.)
Във втората и третата свята неделя - 1 и 8 септември т.г. ще се изпълни същото, само с тая разлика, че послеобедното уединение за размишление няма да става от 3 до 4 часа, а ще става от 10 до 11 часа нощя.
Размишлението и молението ще бъде за подобрение работите на България за в полза на делото Господне.
Уединението всякой ще прави в дома си или гдето намери за сгодно да се уедини, само че това уединение няма да се прави нито сам, нито всички, а или само по двама, или само по трима. Не бива нито по-малко от двама, нито повече от трима.
Горното разпореждане се отнася само за мъжете верующи. То не бива да се съобщава на жените, защото към тях не се отнася.
На жените верующи от веригата и приближени до нея от местния ви кръжок, ако такива имате в Севлиево или Кръвеник, да се каже само, че те през същите три святи недели трябва да ходят в православната църква сутрин от 7 до 9 часа, през които часове ще се молят тоже за подобрение работите на България, за в полза на делото Господне. А вечерта от 10 до 11 часа (нощя) в същите неделни дни, ще прекарват в уединение по домовете си, прави, в молитва пред Господа пак за работите на България за в полза на делото Господне.
На обяд и в трите святи недели няма да се яде. Ядене ще има само сутрин между 7 и 8 часа и вечерта тоже между 7 и 8 часа и то лека храна. Това се отнася за всички.
С братски поздрав до всинца ви

Петко Ив. Гумнеров

София, 15 октомври 1918

Любезни г. Тошев.
Едва вчера получих писмото ти заедно с труда на твоята психика. Знаеш какво искаш и право гледаш, добре мериш, обаче „що мисли мишка, котка развали." „Презряха хората пътека тясна, що извежда в блажен земен рай", но пък „реши съвета Божи последен път да възвести високо в света" и то чрез „мъничка група свясна, която стои вярна до край".
Аз съм много доволен, че ти неуморно боравиш в каузални култури. Изпратеният труд те изявява. И добре струваш, защото разсадника е голям, сезонът наближил и работниците са необходими. Говори, пиши, живей! И извънземните великани ще ти се притичат в помощ и подкрепа. Новини - като се видим.

П. Ив. Гумнеров

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×