Jump to content

Recommended Posts

ПРИНЦИП НА РИТЪМА

Този Принцип е изразен в Кибалион по следния начин: Всичко тече, навън и навътре. Всяко нещо си има свои приливи и отливи. Движението на махалото се проявява във всяко нещо, като движението наляво е равно на движението надясно. Така ритъмът се уравновесява.

Този Принцип въплътява истината, че във всяко нещо в Живота и в Природата се проявява едно отмерено движение напред и назад, един прилив и един отлив. Това движение се извършва между двата Полюса, които съществуват съгласно Принципа на полярността. Всякога има едно действие и едно противодействие, едно изкачване и едно слизане. На този Принцип е подчинено всичко в света - слънцата и световете, хората и животните, умът, енергията и материята. Този закон се проявява при сътворяването на световете, както и при тяхното разрушение. Това са вдишките и издишките на Брама според индусите. При издишването, което е прилив навън, се създават световете, а при вдишването те се поглъщат от Безконечното. Този Принцип действа и при издигането и падането на народите и културите. Всяка една култура се ражда при един прилив на космичната енергия и когато тази енергия по закона на ритъма дойде до отлив, културата запада и постепенно умира, като се пренася на друго място. Този Принцип действа и в умствения и въобще в психичния живот на човека. И тук има приливи и отливи. И тъкмо тук херметистите намират разбирането на този Принцип за най-важното нещо. Те са разбрали този Принцип и са открили неговото всемирно приложение, като също са открили средствата, с които да преодолеят неговите последствия в себе си.

За да избегнат обратното действие на Принципа, влиянието на отливите, те прилагат закона на неутрализирането или балансирането. Разбира се те не се опитват да премахнат самия Принцип, защото той е универсален Принцип, или да спрат неговото действие, защото това е невъзможно. Те са се научили как да избягват неговите последици върху себе си до известна степен в зависимост от разбирането и познаването дейността на Принципа. Те са научили изкуството как да го ползват, вместо да бъдат използвани от него. Херметистите, които познават този Принцип, поляризират себе си на тази точка, на която желаят да застанат и след това неутрализират ритмичното действие на махалото, което би ги завело в другия полюс. Понеже Принципът на ритъма се проявява във всички светове, то когато във физическия свят има прилив, в духовния свят има отлив. И когато има отлив във физическия свят, има прилив в духовния свят. Отливът подразбира неблагоприятни условия за растене и развитие.

Когато има отлив в един свят, човек трябва да се качи в друг свят, в който да има прилив. Когато има прилив в сърцето, човек трябва да работи с него, а когато настане отлив в сърцето, човек трябва да се качи в ума си и там да работи. Когато има отлив в ума и в сърцето, човек трябва да се повдигне още по-високо, до полето на душата и духа. Така учениците на Херметическата наука избягват лошите действия, лошите условия, отливите, причинени от Принципа на ритъма в живота. Така те постигат себеконтрол и владеене на своите сили. Повечето хора, които са успели да станат до известна степен господари на себе си, са извършили това несъзнателно. Но учениците на Херметичната наука вършат това съзнателно, употребявайки волята си и достигат до едно равновесие и умствена устойчивост просто невероятни за обикновените хора, които се люлеят напред-назад между двата Полюса. Този Принцип, както и Принципът на полярността са били внимателно изучавани и добитото познание, както и методите за противодействие и използването им съставят много важна част от Херметическата алхимия за превръщането на състоянията.

Проявите на закона на ритъма на физическото поле е познат на съвременните учени. Но херметистите виждат неговата проява и в по-висши области на Битието и Живота. Те казват, че и човешките умствени и психически състояния се подчиняват на същия закон. Поради този закон онзи, който силно са наслаждава, силно и ще страда; и онзи, който малко страда, не е способен да чувства буйните радости. Има темпераменти. които изпитват малко наслади, но същевременно и малко страдат. Когато пък хора с буйни темпераменти изпитват силни наслади и, съответно с това, са склонни и към силни страдания. Законът е, че силите на насладата и страданието във всеки човек трябва да се балансират, да се уравновесят. И тук законът на удовлетворението и компенсацията е в пълно действие.

Но херметичната философия отива още по-нататък по този въпрос. Тя учи, че преди човек да изпита някаква наслада от дадена степен на удоволствие, той трябва да е опитал пропорционално и другия полюс на чувството. Те твърдят обаче, че негативното предшества положителното. С други думи казано: като компенсация на известно страдание човек ще изпита същата степен на радост, било в този или в друг живот. Защото херметичната философия приема закона на прераждането, съществуването на човека в ред последователни съществувания. Според Принципа на ритъма, проявен в закона на компенсацията, на всяко страдание, което е единият полюс на махалото на живота, отговаря една радост. И на всяка радост отговаря едно страдание. И колкото по-интензивно е едното, толкова по-интензивно ще бъде и другото. Щом човек много се радва, много и ще скърби; и когато много скърби, много ще се радва. Това става по Принципа на ритъма, където Полюсите последователно се сменят, като махалото отива ту в дясно, ту в ляво.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×