Jump to content
Rozalina

ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Recommended Posts

Туй, което човек

постоянно мисли, това

става.ЪТ КЪМ ЗАЗОРЯВАНЕ - изд. 1899 г. София - 438)

ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Има пет важни положения в живота на човека...

Първо положение: Настроението на човека, това е един ветропоказател..., който се върти, показва отде иде вятърът..

Сега второто положение. Казва някой: „Ама аз имам чувство!” Чувството, това е един кладенец. Значи превърнал си своята енергия от едно движение в друго, от ляво на дясно, превърнал си я на един извор, който извира отдолу-нагоре.

Третото положение. „Ама аз съм човек, който мисля. Разбираш ли, мисъл имам!” Мисълта, това е една река, която тече.

Четвъртото положение. „Ама аз съм разумен човек!” Казвам: Разумността, това е една градина, насадена с различни дървета и за да видя дали си разумен човек, аз ще прегледам дърветата, които си посадил, имат ли гъсеници или нямат. Ако имат гъсеници, ти не си един от най-разумните хора. Ако вляза и намеря всичките ти дървета чисти, нямат гъсеници, ще кажа: „Ти си един разумен човек”.

Петото положение. Някой казва: „У мене има принципи, аз съм човек на принципите”. Казвам: Принципът, това е школа на живота.

Следователно, като съедините вашия ветропоказател, като съедините вашия извор, като съедините вашата река, като съедините вашата градина, като съедините и вашата школа, като съедините всички тези методи в едно, ще се домогнете до ония Божествени начала на нещата, до едно по-правилно разбиран. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов София - 311).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×