Jump to content
Rozalina

ЛЕКУВАНЕ С МИСЪЛ

Recommended Posts

ЛЕКУВАНЕ С МИСЪЛ

Вижте от какви страшни болести страдат хората. Слушате, че този имал тумор в стомаха, онзи - в мозъка и т. н. За да се справят с тия болести, лекарите трябва да отварят корема, черепа на човека, да режат тумора. В това отношение всички хора са бременни с нещо чуждо в себе си. За да се освободят от чуждите тела в своя организъм, хората трябва да мислят право. Няма по-хубаво нещо в живота от правата мисъл. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 248).

Какво мисли човек, това става с него. Туй, което човек постоянно мисли, това става. (Път към зазоряване - изд. 1999 г. София - 38).

Всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, организмът се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето на човека... Чрез своите мисли и чувства ще внесете в кръвта си всички елементи, от които се чувства недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно. (Път към ЖИВОТА - 180).

Когато ви дойде една мисъл и не може да се задържите да не я кажете, направете една дупка в земята и там я кажете. Каквато лоша мисъл ви дойде, идете в дупката и кажете: „Искам да набия този човек.” Иначе, ако не каже, тази мисъл, той ще се пукне. (Път на зазоРЯВАНЕ - изд. 1999 г. София - 371).

Всяка болест се дължи на известно нарушаване на Божиите закони. Главоболието, за пример, се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. За да се освободи от главоболието си, човек трябва да изправи мисълта си, т. е. да приложи в живота си законите на правата мисъл. (Голямото благо - 193).

Един човек е болен. Искате да възстановите неговото здраве. Ще увеличите неговата топлина. Ще превърнете част от неговите мисли в чувства и чувствата ще произведат необхо­димата топлина, която в дадения случай е необходима за здравето. (Съгласуване на МИСЛИТЕ – 365).

Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. Като вложи тази мисъл в ума и в сърцето си, тя ще започне да работи в него и в скоро време треската окончателно ще мине. Така той ще опита резултата от своята мисъл. (Методи за самовъзпитание - 127).

Какво може да произведе добрата мисъл? Представете си, че срещате един млад, но знаменит лекар, който лекува болните много успешно. На младия лекар може да се даде следния съвет: никога да не говори на болния за болестта му. Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. (ЖИВА РЕЧ - 110).

Правата мисъл внася живот и обновяване в човека. (Доброто оръжие - 67).

Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА – 278).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×